International Website

หยุดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการโดนผู้รับทำเว็บไซต์หนีงาน ทำงานไม่สำเร็จ เว็บไซต์ไม่ได้คุณภาพ

หากคุณไม่อยากโดนผู้รับทำเว็บไซต์หนีงาน โทรไปไม่รับสาย ติดต่อยาก ทำงานไม่เสร็จ เราขอแนะนำให้ปฏิบัติดังนี้

ไม่จำกัดงบประมาณเกินควร

โดยเลือกผู้ให้บริการทำเว็บไซต์ ด้วยเหตุเพราะราคาค่าบริการที่ถูกกว่าผู้ให้บริการรายอื่น ซึ่งเป็นราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป ในระหว่างที่ทำงานใช้เวลานานไม่คุ้มกับค่าจ้างที่ได้มา จึงเกิดการหนีงาน ไม่ทำงานต่อให้สำเร็จ ดังนั้นผู้จ้างควรคำนึงถึงเหตุผลในรายละเอียดการทำเว็บตามที่ผู้เสนอราคาจัดทำมา

เลือกผู้ให้บริการที่มาตราฐาน

ไม่จ้าง Freelance ทั่วไป ไม่หาผู้ให้บริการตาม webboard ซึ่งไม่มีหลักแหล่งที่อยู่ที่ชัดเจน ทำให้เมื่องานมีปัญหาก็ไม่สามารถตามงานได้

พิจารณาจากผลงานที่เคยทำ

ตัวอย่างผลงานเว็บไซต์ที่ผ่านมา จะเป็นตัวบ่งบอกถึงคุณภาพและศักยภาพการทำงานของผู้จัดทำ

ทำสัญญาการจัดทำเว็บไซต์ร่วมกัน

ในจุดนี้ส่วนใหญ่ผู้จ้างมักจะมองข้ามและโดนผู้ให้บริการหนีโดยไม่สามารถได้รับการคุ้มครองอะไรเลย ดังนั้นการทำสัญญาจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะเรียกร้องและรับประกันงานได้ว่าจะสำเร็จตามที่ผู้จ้างต้องการ ในระยะเวลาขอบเขตที่กำหนด

เว็บไซต์เมื่อทำแล้วก็อยู่คู่กับธุรกิจของเราไปอีกนาน อีกทั้งยังเป็นช่องการติดต่อกับลูกค้าอีกช่องทางหนึ่งที่สำคัญในยุคปัจจุบัน ดังนั้นเราควรให้คุณค่ากับการทำเว็บไซต์ให้มากๆ เน้นที่คุณภาพงานและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจคุณ ด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานจัดทำเว็บไซต์ IDG Thailand

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้

หยุดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการโดนผู้รับทำเว็บไซต์หนีงาน ทำงานไม่สำเร็จ เว็บไซต์ไม่ได้คุณภาพ

หากคุณไม่อยากโดนผู้รับทำเว็บไซต์หนีงาน โทรไปไม่รับสาย ติดต่อยาก ทำงานไม่เสร็จ เราขอแนะนำให้ปฏิบัติดังนี้

ไม่จำกัดงบประมาณเกินควร

โดยเลือกผู้ให้บริการทำเว็บไซต์ ด้วยเหตุเพราะราคาค่าบริการที่ถูกกว่าผู้ให้บริการรายอื่น ซึ่งเป็นราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป ในระหว่างที่ทำงานใช้เวลานานไม่คุ้มกับค่าจ้างที่ได้มา จึงเกิดการหนีงาน ไม่ทำงานต่อให้สำเร็จ ดังนั้นผู้จ้างควรคำนึงถึงเหตุผลในรายละเอียดการทำเว็บตามที่ผู้เสนอราคาจัดทำมา

เลือกผู้ให้บริการที่มาตราฐาน

ไม่จ้าง Freelance ทั่วไป ไม่หาผู้ให้บริการตาม webboard ซึ่งไม่มีหลักแหล่งที่อยู่ที่ชัดเจน ทำให้เมื่องานมีปัญหาก็ไม่สามารถตามงานได้

พิจารณาจากผลงานที่เคยทำ

ตัวอย่างผลงานเว็บไซต์ที่ผ่านมา จะเป็นตัวบ่งบอกถึงคุณภาพและศักยภาพการทำงานของผู้จัดทำ

ทำสัญญาการจัดทำเว็บไซต์ร่วมกัน

ในจุดนี้ส่วนใหญ่ผู้จ้างมักจะมองข้ามและโดนผู้ให้บริการหนีโดยไม่สามารถได้รับการคุ้มครองอะไรเลย ดังนั้นการทำสัญญาจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะเรียกร้องและรับประกันงานได้ว่าจะสำเร็จตามที่ผู้จ้างต้องการ ในระยะเวลาขอบเขตที่กำหนด

เว็บไซต์เมื่อทำแล้วก็อยู่คู่กับธุรกิจของเราไปอีกนาน อีกทั้งยังเป็นช่องการติดต่อกับลูกค้าอีกช่องทางหนึ่งที่สำคัญในยุคปัจจุบัน ดังนั้นเราควรให้คุณค่ากับการทำเว็บไซต์ให้มากๆ เน้นที่คุณภาพงานและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจคุณ ด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานจัดทำเว็บไซต์ IDG Thailand

crossmenuchevron-down