OUR BLOG

หยุดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการโดนผู้รับทำเว็บไซต์หนีงาน เว็บไซต์ไม่ได้คุณภาพ

หยุดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการโดนผู้รับทำเว็บไซต์หนีงาน ทำงานไม่สำเร็จ เว็บไซต์ไม่ได้คุณภาพ

website warning

หากคุณไม่อยากโดนผู้รับทำเว็บไซต์หนีงาน โทรไปไม่รับสาย ติดต่อยาก ทำงานไม่เสร็จ เราขอแนะนำให้ปฏิบัติดังนี้

ไม่จำกัดงบประมาณเกินควร

โดยเลือกผู้ให้บริการทำเว็บไซต์ ด้วยเหตุเพราะราคาค่าบริการที่ถูกกว่าผู้ให้บริการรายอื่น ซึ่งเป็นราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป ในระหว่างที่ทำงานใช้เวลานานไม่คุ้มกับค่าจ้างที่ได้มา จึงเกิดการหนีงาน ไม่ทำงานต่อให้สำเร็จ ดังนั้นผู้จ้างควรคำนึงถึงเหตุผลในรายละเอียดการทำเว็บตามที่ผู้เสนอราคาจัดทำมา

เลือกผู้ให้บริการที่มาตราฐาน

ไม่จ้าง Freelance ทั่วไป ไม่หาผู้ให้บริการตาม webboard ซึ่งไม่มีหลักแหล่งที่อยู่ที่ชัดเจน ทำให้เมื่องานมีปัญหาก็ไม่สามารถตามงานได้

พิจารณาจากผลงานที่เคยทำ

ตัวอย่างผลงานเว็บไซต์ที่ผ่านมา จะเป็นตัวบ่งบอกถึงคุณภาพและศักยภาพการทำงานของผู้จัดทำ

ทำสัญญาการจัดทำเว็บไซต์ร่วมกัน

ในจุดนี้ส่วนใหญ่ผู้จ้างมักจะมองข้ามและโดนผู้ให้บริการหนีโดยไม่สามารถได้รับการคุ้มครองอะไรเลย ดังนั้นการทำสัญญาจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะเรียกร้องและรับประกันงานได้ว่าจะสำเร็จตามที่ผู้จ้างต้องการ ในระยะเวลาขอบเขตที่กำหนด

เว็บไซต์เมื่อทำแล้วก็อยู่คู่กับธุรกิจของเราไปอีกนาน อีกทั้งยังเป็นช่องการติดต่อกับลูกค้าอีกช่องทางหนึ่งที่สำคัญในยุคปัจจุบัน ดังนั้นเราควรให้คุณค่ากับการทำเว็บไซต์ให้มากๆ เน้นที่คุณภาพงานและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจคุณ ด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานจัดทำเว็บไซต์ IDG Thailand

Share this article

Facebook
Twitter
LinkedIn

ปรึกษา IDG

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำแนะนำคุณ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญ