OUR BLOG

ออกอากาศในรายการ”พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย”ช่องโมเดิร์นไน์นทีวี

IDG ออกอากาศในรายการ”พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย”ช่องโมเดิร์นไน์นทีวี”

ออกอากาศวันที่ 23 ธันวาคม 2559 : ช่องโมเดริน์ไน์นทีวี
https://www.youtube.com/embed/8L5V2aMcalU?feature=oembed&wmode=opaque&rel=0

รายการ “พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย” เป็นรายการโดย สวทช.อาศัยองค์ความรู้และงานวิจัยต่างๆ ที่สวทช.ได้ริเริ่มดำเนินการไว้ หรือการทำงานที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานหลักๆ ในภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการนำเสนอในรูปแบบสารคดีสั้นให้เข้าใจง่าย ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 20.15 น. ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี โดยในเทปที่ออกอากาศได้นำเสนองานบริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาแบบครบวงจรจากทาง บริษัท IDG รายละเอียดของงานบริการและบรรยากาศในการให้บริการต่างๆจะเป็นอย่างไร สามารถรับชมได้จากเทปรายการตอนนี้กันดูครับ

รวมภาพกิจกรรมในงานครั้งนี้

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้า

ก่อนที่เราจะเริ่มทำธุรกิจจำหน่ายหรือผลิตสินค้าสักหนึ่งอย่าง สิ่งสำคัญที่เราต้องมีก่อนอันดับแรกเลยคือชื่อเครื่องหมายการค้า ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อใช้เป็นตราสินค้าของเราและเป็นที่จดจำของผู้ใช้สินค้า

อ่านต่อ »