International Website

IDG ออกอากาศในรายการ”พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย”ช่องโมเดิร์นไน์นทีวี”

ออกอากาศวันที่ 23 ธันวาคม 2559 : ช่องโมเดริน์ไน์นทีวี
https://youtu.be/8L5V2aMcalU

รายการ “พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย” เป็นรายการโดย สวทช.อาศัยองค์ความรู้และงานวิจัยต่างๆ ที่สวทช.ได้ริเริ่มดำเนินการไว้ หรือการทำงานที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานหลักๆ ในภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการนำเสนอในรูปแบบสารคดีสั้นให้เข้าใจง่าย ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 20.15 น. ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี โดยในเทปที่ออกอากาศได้นำเสนองานบริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาแบบครบวงจรจากทาง บริษัท IDG รายละเอียดของงานบริการและบรรยากาศในการให้บริการต่างๆจะเป็นอย่างไร สามารถรับชมได้จากเทปรายการตอนนี้กันดูครับ

รวมภาพกิจกรรมในงานครั้งนี้

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้

IDG ออกอากาศในรายการ”พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย”ช่องโมเดิร์นไน์นทีวี”

ออกอากาศวันที่ 23 ธันวาคม 2559 : ช่องโมเดริน์ไน์นทีวี
https://youtu.be/8L5V2aMcalU

รายการ “พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย” เป็นรายการโดย สวทช.อาศัยองค์ความรู้และงานวิจัยต่างๆ ที่สวทช.ได้ริเริ่มดำเนินการไว้ หรือการทำงานที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานหลักๆ ในภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการนำเสนอในรูปแบบสารคดีสั้นให้เข้าใจง่าย ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 20.15 น. ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี โดยในเทปที่ออกอากาศได้นำเสนองานบริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาแบบครบวงจรจากทาง บริษัท IDG รายละเอียดของงานบริการและบรรยากาศในการให้บริการต่างๆจะเป็นอย่างไร สามารถรับชมได้จากเทปรายการตอนนี้กันดูครับ

รวมภาพกิจกรรมในงานครั้งนี้

crossmenuchevron-down