OUR BLOG

ออกอากาศในรายการ”พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย”ช่องโมเดิร์นไน์นทีวี

IDG ออกอากาศในรายการ”พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย”ช่องโมเดิร์นไน์นทีวี”

ออกอากาศวันที่ 23 ธันวาคม 2559 : ช่องโมเดริน์ไน์นทีวี
https://youtu.be/8L5V2aMcalU

รายการ “พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย” เป็นรายการโดย สวทช.อาศัยองค์ความรู้และงานวิจัยต่างๆ ที่สวทช.ได้ริเริ่มดำเนินการไว้ หรือการทำงานที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานหลักๆ ในภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการนำเสนอในรูปแบบสารคดีสั้นให้เข้าใจง่าย ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 20.15 น. ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี โดยในเทปที่ออกอากาศได้นำเสนองานบริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาแบบครบวงจรจากทาง บริษัท IDG รายละเอียดของงานบริการและบรรยากาศในการให้บริการต่างๆจะเป็นอย่างไร สามารถรับชมได้จากเทปรายการตอนนี้กันดูครับ

รวมภาพกิจกรรมในงานครั้งนี้

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

การขอเครื่องหมายรับรอง คืออะไร ? แล้วต้องพิจารณาอะไรบ้าง ?

เครื่องหมายรับรอง (Certification mark) คือ เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายเอาไว้รับรองกับสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่น เพื่อเป็นการรับรองเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการนั้นว่าเป็นไปตามเกณฑ์ของเจ้าของเครื่องหมายที่กำหนดไว้นั่นเอง

อ่านต่อ »

THAI BAYH – DOLE ACT 2021 ปลดล็อคงานวิจัยขึ้นหิ้งไปสู่ห้าง

ระบบนิเวศน์ของวงการวิจัยประเทศไทยกำลังจะถูกปฏิรูปอย่างเต็มรูปแบบ ! เมื่อประเทศไทยกำลังจะเริ่มใช้กฎหมาย Bayh-Dole Act หรือพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564

อ่านต่อ »