การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสินค้าส่งออก

การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า

ทีมออกแบบของเราสามารถช่วยคุณออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ โดยเน้นการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเราสามารถออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความนิยมและวัฒนธรรม ได้เป็นอย่างดีหลังการออกแบบเสร็จสิ้น ฝ่ายกฎหมายของเรายังดำเนินการจดแจ้งลิขสิทธิ์งานออกแบบบรรจุภัณฑ์ของคุณ กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ให้คุณ เพื่อคุ้มครองบรรจุภัณฑ์ของคุณจากการถูกลอกเลียนแบบอีกด้วยนอกจากนี้เรายังสามารถช่วยคุณหาและแนะนำผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ ได้เช่นกัน

ดูตัวอย่างผลงานได้ที่หน้าผลงานของเรา

Share this.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
© Copyright 2013-2019 Intellectual Design Group (IDG) Co., Ltd.

video_nstda