การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสินค้าส่งออก

การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า

ทีมออกแบบของเราสามารถช่วยคุณออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ โดยเน้นการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเราสามารถออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความนิยมและวัฒนธรรม ได้เป็นอย่างดีหลังการออกแบบเสร็จสิ้น ฝ่ายกฎหมายของเรายังดำเนินการจดแจ้งลิขสิทธิ์งานออกแบบบรรจุภัณฑ์ของคุณ กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ให้คุณ เพื่อคุ้มครองบรรจุภัณฑ์ของคุณจากการถูกลอกเลียนแบบอีกด้วยนอกจากนี้เรายังสามารถช่วยคุณหาและแนะนำผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ ได้เช่นกัน

ดูตัวอย่างผลงานได้ที่หน้าผลงานของเรา

Share this.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
© Copyright 2013-2019 Intellectual Design Group (IDG) Co., Ltd.

video_nstda

Intellectual Design Group (IDG) Co., Ltd uses cookies to monitor the performance of this website and improve user experience To find out more about cookies, what they are and how we use them, please see our privacy notice, which also provides information on how to delete cookies from your hard drive.
Accept
Privacy Policy