International Website
 

ออกแบบโลโก้ ด้วยสไตล์ Combination

การนำตัวอักษรมาผสมผสานหรือคลี่คลายเป็นโครงสร้างรูปทรงใหม่ ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่นิยมนำมา ออกแบบโลโก้ ด้วยเป็นวิธีการที่สามารถสร้างการจดจำ ชื่อย่อหรือตัวอักษรที่ผู้สร้างแบรนด์ต้องการให้เกิดการจดจำ อีกทั้งสามารถออกแบบเป็นโลโก้ที่เกิดความน่าสนใจได้ถ้า โลโก้นั้นถูกสร้างสรรค์ขึ้นจากนักออกแบบมืออาชีพที่มีประสบการณ์ เข้าใจเรื่องจิตวิทยาและการรับรู้ของกลุ่มลูกค้าที่ต้องการขายสินค้าหรือบริการ ถึงแม้ถ้าดูเพียงผิวเผินการออกแบบสไตล์นี้จะดูง่าย ใครๆก็สามารถทำได้ แต่ถ้าผู้ออกแบบขาดประสบการณ์ โลโก้ที่ถูกสร้างสรรค์ก็จะออกมาไม่มีความโดดเด่นหรืออาจมีความเหมือนคล้ายกับ โลโก้อื่นๆ

 
 

ตัวอย่างผลงาน Logo:R  By:George Bokhua ข้อมูลภาพ : https://dribbble.com/shots/1357771-R

 
 

ตัวอย่างผลงาน Logo AG by Maxime Simeon

ที่มาภาพ : https://dribbble.com/shots/2211533-AG-The-finished-logo

IDG หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ให้กับผู้ประกอบการ หลาย ๆ ท่าน สำหรับการขอรับคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ทางทีมงาน IDG ยินดีที่จะให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะช่วยท่านวางแผนเพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า  02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้
 

ออกแบบโลโก้ ด้วยสไตล์ Combination

การนำตัวอักษรมาผสมผสานหรือคลี่คลายเป็นโครงสร้างรูปทรงใหม่ ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่นิยมนำมา ออกแบบโลโก้ ด้วยเป็นวิธีการที่สามารถสร้างการจดจำ ชื่อย่อหรือตัวอักษรที่ผู้สร้างแบรนด์ต้องการให้เกิดการจดจำ อีกทั้งสามารถออกแบบเป็นโลโก้ที่เกิดความน่าสนใจได้ถ้า โลโก้นั้นถูกสร้างสรรค์ขึ้นจากนักออกแบบมืออาชีพที่มีประสบการณ์ เข้าใจเรื่องจิตวิทยาและการรับรู้ของกลุ่มลูกค้าที่ต้องการขายสินค้าหรือบริการ ถึงแม้ถ้าดูเพียงผิวเผินการออกแบบสไตล์นี้จะดูง่าย ใครๆก็สามารถทำได้ แต่ถ้าผู้ออกแบบขาดประสบการณ์ โลโก้ที่ถูกสร้างสรรค์ก็จะออกมาไม่มีความโดดเด่นหรืออาจมีความเหมือนคล้ายกับ โลโก้อื่นๆ

 
 

ตัวอย่างผลงาน Logo:R  By:George Bokhua ข้อมูลภาพ : https://dribbble.com/shots/1357771-R

 
 

ตัวอย่างผลงาน Logo AG by Maxime Simeon

ที่มาภาพ : https://dribbble.com/shots/2211533-AG-The-finished-logo

IDG หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ให้กับผู้ประกอบการ หลาย ๆ ท่าน สำหรับการขอรับคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ทางทีมงาน IDG ยินดีที่จะให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะช่วยท่านวางแผนเพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า  02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com

crossmenuchevron-down