OUR BLOG

เข้าร่วมงาน”BIP Asia Business of IP Asia Forum”

เข้าร่วมงาน”BIP Asia Business of IP Asia Forum”

วันที่ : 1-2 ธันวาคม 2559   Hongkong Convention & Exhibition Center

ในงาน ดังกล่าวได้รวบรวมองค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการประชุมสัมนาวิชาการ เพื่อที่สามารถนำเทคโนโลยีและองค์ความรู้จากการเข้าร่วมงานมาปรับใช้เป็นแนวทางและพัฒนา รวมถึงสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับภาคธุรกิจเอกชนรวมถึงภาครัฐและวิสาหกิจต่างๆที่ทางองค์กรได้ให้บริการ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้า

ก่อนที่เราจะเริ่มทำธุรกิจจำหน่ายหรือผลิตสินค้าสักหนึ่งอย่าง สิ่งสำคัญที่เราต้องมีก่อนอันดับแรกเลยคือชื่อเครื่องหมายการค้า ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อใช้เป็นตราสินค้าของเราและเป็นที่จดจำของผู้ใช้สินค้า

อ่านต่อ »