เข้าร่วมงาน”BIP Asia Business of IP Asia Forum”

วันที่ : 1-2 ธันวาคม 2559   Hongkong Convention & Exhibition Center

ในงาน ดังกล่าวได้รวบรวมองค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการประชุมสัมนาวิชาการ เพื่อที่สามารถนำเทคโนโลยีและองค์ความรู้จากการเข้าร่วมงานมาปรับใช้เป็นแนวทางและพัฒนา รวมถึงสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับภาคธุรกิจเอกชนรวมถึงภาครัฐและวิสาหกิจต่างๆที่ทางองค์กรได้ให้บริการ

รวมภาพกิจกรรมในงานครั้งนี้

แบ่งปันความรู้นี้ทางShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0Share on Tumblr0Share on LinkedIn0Email this to someone