OUR BLOG

จดก่อนจำหน่าย! เครื่องมือเเพทย์ ผู้ประกอบการไม่ควรมองข้ามเรื่องการจดเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า

                     ปัจจุบันสินค้ากลุ่มเครื่องมือแพทย์เป็นหนึ่งในอุตสหกรรมที่ทำรายได้สูงและมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาในการผลิตมากขึ้น โดยปัจจุบันโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชนได้มีการนำหุ่นยนต์เข้ามาช่วยในการรักษาพยาบาลมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่จะขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็น ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ในส่วนการผลิตเครื่องมือแพทย์หรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์เพื่อขายในประเทศไทยจะต้องมีการขอขึ้นทะเบียนผลิตหรือขึ้นทะเบียนนำเข้าเครื่องมือแพทย์กับสำนักงานอาหารและยาก่อนจึงจะได้ใบอนุญาตและสามารถขายสินค้าดังกล่าวได้ เพื่อให้สินค้าดังกล่าวได้ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ (ตามบทความ : ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์)

หากการขอขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์อย่างเดียวอาจจะยังทำให้ผู้บริโภคไม่ทราบถึงแหล่งที่มาได้ว่าใครเป็นเจ้าของของสินค้าดังกล่าว ฉะนั้นสิ่งที่สำคัญในการขอขึ้นทะเบียนอีกประเภทหนึ่งก็คือ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพื่อให้ผู้บริโภคทราบถึงแหล่งที่มาว่ามาจากประเทศไหน รวมถึงความแตกต่างของสินค้าได้และเพื่อให้กฎหมายคุ้มครองถึงตราสินค้าดังกล่าว หากมีการละเมิดเกิดขึ้นเจ้าของที่จดทะเบียนเครื่องหมายแล้วก็สามารถบังคับใช้สิทธิตามกำหมายได้  ปัจจุบันการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับกลุ่มสินค้าเครื่องมือแพทย์มีอัตราคำขอที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะช่วง Covid 

(อ้างอิง : สถิติการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จำแนกตามจำพวก ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์)

โดยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับกลุ่มสินค้าเครื่องมือแพทย์ตามทะเบียนของกรม ฯ จะจัดอยู่จำพวก 10 (นิยามจำพวก 10  ส่วนใหญ่เป็นสินค้าเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ ทางด้านศัลยกรรม เวชกรรม การแพทย์ ทันตกรรม และสัตวแพทย์ เพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรค การรักษาหรือการฟื้นฟูสภาพร่างกายของคนและสัตว์

ซึ่งการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต้องระบุรายการให้ชัดเจนว่าเครื่องมือดังกล่าวคือเครื่องมืออะไร เช่น กรรไกรใช้ในทางการแพทย์ กระบอกฉีดยา หน้ากากอนามัยที่ใช้ทางการแพทย์ เลเซอร์ใช้ในการผ่าตัด เป็นต้น  ถ้าเป็นจัดจำหน่ายโดยที่เป็นหน้าร้านก็สามารถจดเพิ่มจำพวก 35 ได้เช่นกัน คือ จัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ เพื่อให้ครอบคลุมถึงตัวสินค้าและบริการภายใต้เครื่องหมายดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่ต้องรอการขอขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ผ่านแต่อย่างใด สามารถขอยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้เลยทันที 

ก่อนที่จะยื่นจดทะเบียนเครื่องหม่ายการค้าควรตรวจสอบก่อนว่าเครื่องหมายที่ท่านจะยื่นมีบุคคลอื่นหรือบริษัทอื่นจดไว้หรือยัง เพื่อประเมินโอกาสที่จะรับจดทะเบียนเครื่องหมายได้ IDG เราพร้อมช่วยคุณดำเนินการจดเครื่องหมายการค้า เราช่วยเหลือตั้งเเต่ขั้นตอนการตรวจสอบ สืบค้น ให้คำเเนะนำ จนกระทั่งการยื่นจดทะเบียน เพื่อให้เครื่องหมายการค้าของท่านจดทะเบียนผ่านเเบบไร้กังวล

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่…

Line : @idgthailand (มี@)

E-Mail: [email protected]

โทร: 02-011-7161 กรุณากด 101

Share this article

Facebook
Twitter
LinkedIn

ปรึกษา IDG

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำแนะนำคุณ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญ