OUR BLOG

เครื่องหมาย มอก. คืออะไร ?

เครื่องหมาย มอก. คืออะไร

เครื่องหมาย มอก. คืออะไร ? ใช้หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบอย่างไร

 

ในปัจจุบันสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) มีความสำคัญมากขึ้นในการค้าทั้งภายในประเทศเเละระหว่างประเทศ โดยมีมาตรฐานมากกว่า 2,000 เรื่อง ครอบคลุมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันหลาย ๆ ประเภท  

 

ก่อนอื่นเรามารู้จักกันก่อนดีกว่า ว่ามอก. ที่เราได้ยินกันอยู่บ่อยครั้งคืออะไร?

มอก.เป็นคำย่อมาจาก “มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม” หมายถึง ข้อกำหนดทางวิชาการที่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ ซึ่งจะต้องระบุอยู่บนตัวสินค้า มอก. มีส่วนประกอบดังนี้

– โลโก้ มอก.

– ลำดับที่ในการออกเลข มอก.

– ปี พ.ศ. ที่ออกเลข

สินค้าที่มีตรา มอก. คือ สินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนด มีความปลอดภัยในการอุปโภค บริโภค มีประสิทธิภาพในการใช้งาน และมีคุณภาพสมราคา โดยแบ่งเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมเป็น 5 ประเภท คือ 

 1. เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป 

2.เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ 

 1. เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านความปลอดภัย 
 2. เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม 
 3. เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า

โดยหลักเกณฑ์ตรวจสอบเพื่อขออนุญาต สมอ. มีด้วยกัน 2 หลักการ คือ 

1.ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นไปตามที่มาตรฐานกำหนด

2.ผู้ผลิตมีระบบการควบคุมคุณภาพเพียงพอที่จะรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานได้อย่างสม่ำเสมอ หลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อการอนุญาตประกอบด้วย 

 • การตรวจสอบสินค้าและเอกสารเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาต 
 •  การตรวจติดตามภายหลังออกใบอนุญาต 

ณ ตอนนี้ทางสมอ. มีการออกใบอนุญาต 2 ประเภท 

1.การอนุญาตทั่วไป :

1.1 การให้อนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ตามมาตรา 16 (ใบอนุญาตแสดง  มาตรฐานทั่วไป) 

1.2. การให้อนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ตามมาตรา 20 (ใบขอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์ตามาตรฐานบังคับ) 

1.3. การให้อนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ตามมาตรา 21(ใบอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานบังคับ)

2.การอนุญาตเฉพาะครั้ง : เป็นการอนุญาตให้นำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานตามมาตรา 21 สำหรับการประกอบกิจการนำเข้าเฉพาะครั้ง (สมอ. เรียกย่อ ๆ ว่า ออกใบอนุญาตนำเข้าเฉพาะครั้ง) ใบอนุญาตนำเข้าเฉพาะครั้งมีเพียงบางมาตรฐานเท่านั้น ซึ่งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตกำหนด

เอกสารประกอบการยื่นขอใช้เครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม มีดังนี้

 1. ชื่อผลิตภัณฑ์ 
 2. รูปถ่ายผลิตภัณฑ์ 
 3. คู่มือการใช้ 
 4. รายละเอียดผลิตภัณฑ์ (Specification)
 5. วัตถุประสงค์การใช้ 
 6. พิกัดสินค้า (HS. code)
 7. เอกสารรับรองมาตรฐานการผลิต (ISO 9001, GMP)
 8. เอกสารรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

 

เป็นไรอย่างกันบ้างครับ สำหรับข้อมูลที่เรานำมาบอกกล่าวทุกคนในครั้งนี้ ถือว่าเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อหลายๆท่านมากเลยใช่ไหมครับ ท่านใดที่ต้องการจำหน่ายสินค้าที่เข้าข่ายว่าต้องมีเครื่องหมายรับรองคุณภาพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมาย มอก.  เครื่องหมาย อย. หรือเลขที่จดเเจ้งเครื่องสำอาง ควรนำมาจดทะเบียนต่างๆให้ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า เเละเป้นการรับรองคุณภาพของสินค้าเราอีกด้วย

IDG เราให้บริการขึ้นทะเบียน อย. รวมถึง การขออนุญาต สมอ. ประเภทเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป เเละเครื่องหมายมาตรฐานบังคับ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ เราพร้อมช่วยเหลือทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้ท่านเสียเวลา และ ลดความยุ่งยาก และเรายัง ให้คำปรึกษา ฟรี ! อีกด้วย

 

ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนอย. (FDA) โดยตรงได้ที่

โทร: 02-011-7161 ถึง 102 

E-Mail: [email protected]

Line : @idgthailand

 

Share this article

Facebook
Twitter
LinkedIn

ปรึกษา IDG

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำแนะนำคุณ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญ