International Website

เทคนิคการสืบค้นสิทธิบัตร

การสืบค้นหาสิ่งประดิษฐ์ในฐานข้อมูลสิทธิบัตร เราสามารถเข้าถึงรายละเอียดของสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการประกาศโฆษณาแล้ว ทั้งนี้จะเป็นสิ่งประดิษฐ์ทีได้รับการจดทะเบียนแล้ว หรือยังไม่ได้รับจดทะเบียนก็ตาม โดยท่านสามารถสืบค้นได้จากหลากหลายแหล่งสืบค้นด้วยกัน ดังเช่นที่เราได้พูดถึงแล้วในคลังความรู้หัวข้อเรื่อง การสืบค้นสิทธิบัตรอย่างง่าย หรือ การสืบค้นสิทธิบัตร ในแต่ละประเทศ  และข้อมูลที่ท่านจะได้เห็นจากการสืบค้นสิทธิบัตรคือ 1. รายละเอียดของงานประดิษฐ์นั้น 2. วันที่ยื่นจดงานประดิษฐ์นั้น 3. ผู้ที่ได้ยื่นจดงานประดิษฐ์นั้น 4. ผู้ประดิษฐ์งานประดิษฐ์นั้น 5. งานประดิษฐ์นั้น ยื่นจดสิทธิบัตรที่ประเทศใดบ้าง และยื่นจดเมื่อใดในแต่ละประเทศ 6. สิทธิบัตรอื่น/งานประดิษฐ์อื่น ที่เกี่ยวข้องกับงานประดิษฐ์นั้น 7. สถานะคำขอของสิทธิบัตรของงานประดิษฐ์นั้น  หรือกรณีทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตร/งานประดิษฐ์นั้น เป็นต้น

ดังนั้น การสืบค้นงานประดิษฐ์จากฐานข้อมูลสิทธิบัตร ถือได้ว่าเป็นช่องทางหนึ่งที่จะนำความรู้ เทคโนโลยีที่ได้เปิดเผยแล้ว มาปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดต่อไป ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะสืบค้นงานประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรากำลังจะพัฒนา แต่ถึงกระนั้น จะทำอย่างไร เราถึงจะสืบค้นงานสิทธิบัตร ที่มีมากมายทั้งในประเทศไทยเอง หรือในต่างประเทศก็ตาม แล้วพบกับงานประดิษฐ์ที่เราสนใจและใกล้เคียงกับงานของเราจริงๆ

 • IPC/IDC Code Searchการสืบค้นจากหมายเลข IPC/IDCเป็นการค้นหาข้อมูลสิทธิบัตร ในกลุ่มเทคโนโลยีที่ต้องการ
 • Simple Searchการสืบค้นอย่างง่ายเป็นการค้นหาข้อมูลสิทธิบัตร โดยใช้คำสืบค้น, เลขที่คำขอ, เลขที่สิทธิบัตร, ผู้ขอรับสิทธิบัตร หรือ ผู้ประดิษฐ์ ก็ได้
 • Complex Search / Advance Searchการสืบค้นขั้นสูงเป็นการค้นหาข้อมูลสิทธิบัตร โดยระบุคำค้นได้มากกว่า 1 เงื่อนไขในการค้นหา
 • Patent No. Searchการสืบค้นจากหมายเลขสิทธิบัตรเป็นการค้นหาข้อมูลสิทธิบัตร เลขที่สิทธิบัตร

SIMPLE SEARCH

การสืบค้นอย่างง่ายเป็นการค้นหาสิทธิบัตร ที่สอดคล้องกับคำค้นที่ได้ระบุโดยที่คำค้นเป็น คำสืบค้นที่เกี่ยวข้องกับงานประดิษฐ์, เลขที่คำขอ, เลขที่สิทธิบัตร, ผู้ขอรับสิทธิบัตร, ผู้ประดิษฐ์ ก็ได้//เทคนิค\::คำสืบค้นที่เกี่ยวข้องกับงานประดิษฐ์::เช่น ชื่อของงานประดิษฐ์นั้นๆ, ลักษณะของงานประดิษฐ์นั้นๆ, ชิ้นส่วน/องค์ประกอบของงานประดิษฐ์นั้นๆ, หน้าที่/การทำงานของงานประดิษฐ์นั้นๆ หรือคำทับศัพท์ของงานประดิษฐ์นั้น                        ยกตัวอย่างการสืบค้นงานประดิษฐ์ “ปากกาที่มีเลเซอร์ไว้ชี้จุด”คำสืบค้น: ปากกา, เขียน, บันทึก, เลเซอร์ (laser), แสง, ชี้ตำแหน่ง เป็นต้น::ผู้ขอรับสิทธิบัตร::ท่านสามารถพิมพ์แค่ชื่อ หรือแค่นามสกุลก็ได้::ผู้ประดิษฐ์ ก็ได้::ท่านสามารถพิมพ์แค่ชื่อ หรือแค่นามสกุลก็ได้
 • คำสืบค้นที่เกี่ยวข้องกับงานประดิษฐ์ (Keywords)
 • เลขที่คำขอ (Application Number / Filing Number)
 • เลขที่สิทธิบัตร (Patent Number)
 • ผู้ขอรับสิทธิบัตร (Applicant)
 • ผู้ประดิษฐ์ (Inventor)

PATENT NO. SEARCH

การสืบค้นจากหมายเลขสิทธิบัตร เป็นการค้นหาสิทธิบัตร ที่สอดคล้องกับเลขที่สิทธิบัตรที่ได้ระบุโดยที่คำค้นเป็น เลขที่สิทธิบัตรของงานประดิษฐ์นั้น//เทคนิค\เลขที่สิทธิบัตรในแต่ละประเทศ ก็จะแตกต่างกันออกไป

IPC/IDC CODE SEARCH

รหัสสัญลักษณ์การประดิษฐ์ IPC: International Patent Classification
เป็นสัญลักษณ์จำแนกหมวดหมู่การประดิษฐ์ระหว่างประเทศ
แบ่งได้เป็น

A Human Necessities (สิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์)
B Performing Operations; Transporting (การปฏิบัติ การดำเนินการ การขนส่ง)
C Chemistry; Metallurgy (เคมี วิธีการแยกโลหะออกจากแร่)
D Textiles; Paper (เสื้อผ้า กระดาษ)
E Fixed Constructions (การซ่อมแซม การก่อสร้าง)
F Mechanical Engineering; Lighting; Heating; Weapons; Blasting (วิศวกรรมเครื่องกล เกี่ยวกับแสงสว่าง การทำความร้อน คลังแสงการระเบิด)
G Physics (ฟิสิกส์)
H Electricity (กระแสไฟฟ้า)

ยกตัวอย่าง รหัส IPC สำหรับรองเท้าฟุตบอล

การสืบค้นจากหมายเลข IPC/IDCเป็นการค้นหาสิทธิบัตร ที่สอดคล้องกับรหัส IPC หรือ IDC เพื่อหาการประดิษฐ์ในกลุ่มเทคโนโลยีที่ต้องการโดยที่คำค้นเป็น รหัส IPC//เทคนิค\การระบุรหัส IPC ครบทุกตำแหน่ง จะเป็นการระบุขอบเขตของเทคโนโลยี
เพราะฉะนั้น ยิ่งระบุครบทุกตำแหน่ง ขอบเขตของเทคโนโลยีก็ยิ่งเฉพาะเจาะจงและแคบมากขึ้นเท่านั้น

COMPLEX SEARCH / ADVANCE SEARCH

เงื่อนไขคำค้น มีหลายเงื่อนไขให้ได้เลือกค้นหา ดังนี้

ชื่อสิ่งประดิษฐ์/การออกแบบบทคัดย่อเลขที่คำขอเลขที่ประกาศโฆษณาเลขที่สิทธิบัตร
ชื่อผู้ประดิษฐ์/ออกแบบข้อถือสิทธิวันที่ขอจดสิทธิบัตรวันที่ประกาศโฆษณาวันที่ออกสิทธิบัตร
ผู้ขอจดสิทธิบัตรประเภทสิทธิบัตร
(สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ออกแบบ)
เลขที่ยื่นคำขอต่างประเทศครั้งแรกวันที่ยื่นให้ตรวจสอบรหัสประเทศผู้ขอ
สัญลักษณ์การประดิษฐ์/ออกแบบวันที่ยื่นต่างประเทศครั้งแรกรหัสประเทศที่ยื่นคำขอต่างประเทศครั้งแรกรหัสประเทศผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ

การสืบค้นขั้นสูงเป็นการค้นหาสิทธิบัตร ที่สอดคล้องกับ เงื่อนไขของการค้นหาที่ระบุได้มากกว่า 1 เงื่อนไข จากเงื่อนไขและคำสืบค้นที่ได้เลือกและระบุ

ความรู้อื่นๆที่น่าสนใจ ในด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้

เทคนิคการสืบค้นสิทธิบัตร

การสืบค้นหาสิ่งประดิษฐ์ในฐานข้อมูลสิทธิบัตร เราสามารถเข้าถึงรายละเอียดของสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการประกาศโฆษณาแล้ว ทั้งนี้จะเป็นสิ่งประดิษฐ์ทีได้รับการจดทะเบียนแล้ว หรือยังไม่ได้รับจดทะเบียนก็ตาม โดยท่านสามารถสืบค้นได้จากหลากหลายแหล่งสืบค้นด้วยกัน ดังเช่นที่เราได้พูดถึงแล้วในคลังความรู้หัวข้อเรื่อง การสืบค้นสิทธิบัตรอย่างง่าย หรือ การสืบค้นสิทธิบัตร ในแต่ละประเทศ  และข้อมูลที่ท่านจะได้เห็นจากการสืบค้นสิทธิบัตรคือ 1. รายละเอียดของงานประดิษฐ์นั้น 2. วันที่ยื่นจดงานประดิษฐ์นั้น 3. ผู้ที่ได้ยื่นจดงานประดิษฐ์นั้น 4. ผู้ประดิษฐ์งานประดิษฐ์นั้น 5. งานประดิษฐ์นั้น ยื่นจดสิทธิบัตรที่ประเทศใดบ้าง และยื่นจดเมื่อใดในแต่ละประเทศ 6. สิทธิบัตรอื่น/งานประดิษฐ์อื่น ที่เกี่ยวข้องกับงานประดิษฐ์นั้น 7. สถานะคำขอของสิทธิบัตรของงานประดิษฐ์นั้น  หรือกรณีทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตร/งานประดิษฐ์นั้น เป็นต้น

ดังนั้น การสืบค้นงานประดิษฐ์จากฐานข้อมูลสิทธิบัตร ถือได้ว่าเป็นช่องทางหนึ่งที่จะนำความรู้ เทคโนโลยีที่ได้เปิดเผยแล้ว มาปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดต่อไป ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะสืบค้นงานประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรากำลังจะพัฒนา แต่ถึงกระนั้น จะทำอย่างไร เราถึงจะสืบค้นงานสิทธิบัตร ที่มีมากมายทั้งในประเทศไทยเอง หรือในต่างประเทศก็ตาม แล้วพบกับงานประดิษฐ์ที่เราสนใจและใกล้เคียงกับงานของเราจริงๆ

 • IPC/IDC Code Searchการสืบค้นจากหมายเลข IPC/IDCเป็นการค้นหาข้อมูลสิทธิบัตร ในกลุ่มเทคโนโลยีที่ต้องการ
 • Simple Searchการสืบค้นอย่างง่ายเป็นการค้นหาข้อมูลสิทธิบัตร โดยใช้คำสืบค้น, เลขที่คำขอ, เลขที่สิทธิบัตร, ผู้ขอรับสิทธิบัตร หรือ ผู้ประดิษฐ์ ก็ได้
 • Complex Search / Advance Searchการสืบค้นขั้นสูงเป็นการค้นหาข้อมูลสิทธิบัตร โดยระบุคำค้นได้มากกว่า 1 เงื่อนไขในการค้นหา
 • Patent No. Searchการสืบค้นจากหมายเลขสิทธิบัตรเป็นการค้นหาข้อมูลสิทธิบัตร เลขที่สิทธิบัตร

SIMPLE SEARCH

การสืบค้นอย่างง่ายเป็นการค้นหาสิทธิบัตร ที่สอดคล้องกับคำค้นที่ได้ระบุโดยที่คำค้นเป็น คำสืบค้นที่เกี่ยวข้องกับงานประดิษฐ์, เลขที่คำขอ, เลขที่สิทธิบัตร, ผู้ขอรับสิทธิบัตร, ผู้ประดิษฐ์ ก็ได้//เทคนิค\::คำสืบค้นที่เกี่ยวข้องกับงานประดิษฐ์::เช่น ชื่อของงานประดิษฐ์นั้นๆ, ลักษณะของงานประดิษฐ์นั้นๆ, ชิ้นส่วน/องค์ประกอบของงานประดิษฐ์นั้นๆ, หน้าที่/การทำงานของงานประดิษฐ์นั้นๆ หรือคำทับศัพท์ของงานประดิษฐ์นั้น                        ยกตัวอย่างการสืบค้นงานประดิษฐ์ “ปากกาที่มีเลเซอร์ไว้ชี้จุด”คำสืบค้น: ปากกา, เขียน, บันทึก, เลเซอร์ (laser), แสง, ชี้ตำแหน่ง เป็นต้น::ผู้ขอรับสิทธิบัตร::ท่านสามารถพิมพ์แค่ชื่อ หรือแค่นามสกุลก็ได้::ผู้ประดิษฐ์ ก็ได้::ท่านสามารถพิมพ์แค่ชื่อ หรือแค่นามสกุลก็ได้
 • คำสืบค้นที่เกี่ยวข้องกับงานประดิษฐ์ (Keywords)
 • เลขที่คำขอ (Application Number / Filing Number)
 • เลขที่สิทธิบัตร (Patent Number)
 • ผู้ขอรับสิทธิบัตร (Applicant)
 • ผู้ประดิษฐ์ (Inventor)

PATENT NO. SEARCH

การสืบค้นจากหมายเลขสิทธิบัตร เป็นการค้นหาสิทธิบัตร ที่สอดคล้องกับเลขที่สิทธิบัตรที่ได้ระบุโดยที่คำค้นเป็น เลขที่สิทธิบัตรของงานประดิษฐ์นั้น//เทคนิค\เลขที่สิทธิบัตรในแต่ละประเทศ ก็จะแตกต่างกันออกไป

IPC/IDC CODE SEARCH

รหัสสัญลักษณ์การประดิษฐ์ IPC: International Patent Classification
เป็นสัญลักษณ์จำแนกหมวดหมู่การประดิษฐ์ระหว่างประเทศ
แบ่งได้เป็น

A Human Necessities (สิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์)
B Performing Operations; Transporting (การปฏิบัติ การดำเนินการ การขนส่ง)
C Chemistry; Metallurgy (เคมี วิธีการแยกโลหะออกจากแร่)
D Textiles; Paper (เสื้อผ้า กระดาษ)
E Fixed Constructions (การซ่อมแซม การก่อสร้าง)
F Mechanical Engineering; Lighting; Heating; Weapons; Blasting (วิศวกรรมเครื่องกล เกี่ยวกับแสงสว่าง การทำความร้อน คลังแสงการระเบิด)
G Physics (ฟิสิกส์)
H Electricity (กระแสไฟฟ้า)

ยกตัวอย่าง รหัส IPC สำหรับรองเท้าฟุตบอล

การสืบค้นจากหมายเลข IPC/IDCเป็นการค้นหาสิทธิบัตร ที่สอดคล้องกับรหัส IPC หรือ IDC เพื่อหาการประดิษฐ์ในกลุ่มเทคโนโลยีที่ต้องการโดยที่คำค้นเป็น รหัส IPC//เทคนิค\การระบุรหัส IPC ครบทุกตำแหน่ง จะเป็นการระบุขอบเขตของเทคโนโลยี
เพราะฉะนั้น ยิ่งระบุครบทุกตำแหน่ง ขอบเขตของเทคโนโลยีก็ยิ่งเฉพาะเจาะจงและแคบมากขึ้นเท่านั้น

COMPLEX SEARCH / ADVANCE SEARCH

เงื่อนไขคำค้น มีหลายเงื่อนไขให้ได้เลือกค้นหา ดังนี้

ชื่อสิ่งประดิษฐ์/การออกแบบบทคัดย่อเลขที่คำขอเลขที่ประกาศโฆษณาเลขที่สิทธิบัตร
ชื่อผู้ประดิษฐ์/ออกแบบข้อถือสิทธิวันที่ขอจดสิทธิบัตรวันที่ประกาศโฆษณาวันที่ออกสิทธิบัตร
ผู้ขอจดสิทธิบัตรประเภทสิทธิบัตร
(สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ออกแบบ)
เลขที่ยื่นคำขอต่างประเทศครั้งแรกวันที่ยื่นให้ตรวจสอบรหัสประเทศผู้ขอ
สัญลักษณ์การประดิษฐ์/ออกแบบวันที่ยื่นต่างประเทศครั้งแรกรหัสประเทศที่ยื่นคำขอต่างประเทศครั้งแรกรหัสประเทศผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ

การสืบค้นขั้นสูงเป็นการค้นหาสิทธิบัตร ที่สอดคล้องกับ เงื่อนไขของการค้นหาที่ระบุได้มากกว่า 1 เงื่อนไข จากเงื่อนไขและคำสืบค้นที่ได้เลือกและระบุ

ความรู้อื่นๆที่น่าสนใจ ในด้านทรัพย์สินทางปัญญา

crossmenuchevron-down
Intellectual Design Group (IDG) Co., Ltd uses cookies to monitor the performance of this website and improve user experience To find out more about cookies, what they are and how we use them, please see our privacy notice, which also provides information on how to delete cookies from your hard drive.
Accept
Privacy Policy