OUR BLOG

4 เทคนิค TAKE DOWN ด้วยตัวเอง! หากเจอสินค้าปลอมบน Alibaba

4 เทคนิค TAKE DOWN ด้วยตัวเอง! หากเจอสินค้าปลอมบน Alibaba
คำแนะนำเบื้องต้นในการ Take down สินค้าปลอมจากเเพลตฟอร์ม Alibaba ด้วยตนเอง

               สินค้าปลอมและสินค้าละเมิด เป็นปัญหาที่ร้ายแรง ซึ่งสามารถทำลายชื่อเสียงและสร้างความเสียหายให้แก่เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาได้ เจ้าของสินค้าอาจจะรู้สึกว่าการ take down สินค้าปลอมจากแพลตฟอร์มAlibaba อาจเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและยุ่งยากในบทความนี้ เราจะแนะนำ How to การ take down สินค้าปลอมจากแพลตฟอร์ม Alibaba ด้วยตนเอง อีกทั้งเรายังแนะนำเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญจาก IDG เพื่อช่วยคุณประหยัดเวลาและลดการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในแพลตฟอร์ม Alibaba ได้อย่างต่อเนื่อง

4 เทคนิค TAKE DOWN ด้วยตัวเอง! หากเจอสินค้าปลอมบน Alibaba
ขั้นตอนที่ 1 : ระบุประเภทของการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของ Alibaba

                    หากคุณพบสินค้าปลอมหรือสินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์ม Alibaba สิ่งที่สำคัญคือต้องทำคือการระบุประเภททรัพย์สินทางปัญญาที่มีการละเมิดเพราะกระบวนการบังคับของแพลตฟอร์มจะแตกต่างกันตามประเภทของการทรัพย์สินทางปัญญา

เครื่องหมายการค้า: เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงถึงต้นกำเนิดของสินค้าและบริการการใช้เครื่องหมายการค้า
ที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้า เจ้าของสามารถนำหนักฐานการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือ จากหน่วยงานทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆที่ได้จดทะเบียนไว้มาแสดงเพื่อยืนยันการเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง

ลิขสิทธิ์: การคุ้มครองลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสร้าง เช่น วรรณกรรม ภาพวาด รวมถึงหนังสือ เพลง รูปถ่าย เกมวิดีโอ และงานศิลปะ การละเมิดลิขสิทธิ์หมายถึงการใช้งานสร้างสรรโดยไม่ได้รับอนุญาต บ่อยครั้งผู้ผลิตสินค้าปลอมจะนำภาพลิขสิทธิ์ของคุณมาใช้ในรายการสินค้าของตนเองเพื่อสร้างความเชื่อถือและเพื่อให้ผ้ซื้อเข้าใจว่าสินค้านั้นเป็นของตน

สิทธิบัตรการออกแบบ: สิทธิบัตรการออกแบบเป็นการคุ้มครองรูปลักษณ์ภายนอกของสินค้า รวมถึงรูปร่างสามมิติ รูปลักษณ์สองมิติ การบังคับใช้สิทธิบัตรออกแบบอาจเป็นเรื่องที่ซับซ้อนขึ้นอยู่กับลักษณะของสินค้า แต่สามารถนำมาใช้ป้องกันการละเมิดที่เกิดขึ้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สิทธิบัตร: สิทธิบัตรเป็นการคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการอุตสาหกรรม การได้รับสิทธิบัตรจะให้สิทธิ์ในการป้องกันผู้อื่นไม่ให้ผลิต ใช้จำหน่ายหรือนำเข้าสิ่งประดิษฐ์ของคุณเข้าสู่ประเทศไทย นานถึง 20 ปี การละเมิดสิทธิบัตรเกิดขึ้นเมื่อบุคคลใช้สิ่งประดิษฐ์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

ขั้นตอนที่ 2: ลงทะเบียนในแพลตฟอร์มการป้องกันทรัพย์สินทางปัญญาของ Alibaba

                   Alibaba มีเครื่องมือและบริการต่าง ๆ เพื่อช่วยแบรนด์ในการต่อสู้กับสินค้าปลอมและป้องกันสิทธิ
ของตน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาชื่อเสียงและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในตลาดที่มักจะมีสินค้าปลอมอยู่ในการtake down การละเมิดจากแพลตฟอร์มออนไลน์ของ Alibaba (รวมถึง Alibaba.com, Taobao, และ Tmall) คุณจะต้องลงทะเบียนใแพลตฟอร์มการป้องกันทรัพย์สินทางปัญญาของ Alibaba ในการลงทะเบียนคุณจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณเอง องค์กรที่คุณอยู่ และหลักฐานการเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาที่จดทะเบียนไว้ นอกจากนี้คุณควรลงทะเบียนด้วยที่อยู่อีเมลที่ใช้ปัจจุบัน

สร้างบัญชีผู้ใช้งานในแพลตฟอร์มการป้องกันทรัพย์สินทางปัญญาของ Alibaba
เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้งาน คุณต้องเข้าสู่พอร์ทัลแพลตฟอร์มการป้องกันทรัพย์สินทางปัญญาของ Alibaba โดยคุณจะต้องกรอกข้อมูลของตนเองและให้อัปโหลดสำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัว และต้องระบุเอกสารการจดทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนขององค์กร เช่น หนังสือรับรองบริษัท
(หมายเหตุ: หากคุณเป็นตัวแทนที่ดำเนินการแทนบริษัทต้องมีหนังสือมอบอำนาจ)

อัปโหลดเอกสารทรัพย์สินทางปัญญาของคุณในแพลตฟอร์ม
คุณต้องอัปโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับแต่ละประเภทของทรัพย์สินทางปัญญาที่คุณจดทะเบียน 

ตัวอย่างเช่น เครื่องหมายการค้า ต้องระบุชื่อเจ้าของ เลขทะเบียน วันรับจดทะเบียน วันที่หมดอายุ จำพวกสินค้า บริการ หลังจากที่คุณอัปโหลดเอกสารของคุณแล้ว คุณสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ในส่วน “การจัดการ IPR” ในส่วน “My IPR”

หากการลงทะเบียนถูกปฏิเสธ คุณจะสามารถดูคำอธิบายและคำขอเอกสารเพิ่มเติมได้ จะต้องมีการตรวจสอบแยกต่างหากสำหรับการลงทะเบียนเดี่ยวของแต่ละทรัพย์สินทางปัญญา โดยทั่วไปใช้เวลาถึง 3 วันในการยืนยันบัญชีใหม่ บัญชีจะถือว่าพร้อมสำหรับการยืนยันเมื่อมีเอกสารสำหรับเจ้าของ IPR อย่างน้อยหนึ่งรายการ

ขั้นตอนที่ 3: รายงานการละเมิดผ่านพอร์ทัลเเพลตฟอร์มการป้องกัน

                    หลังจากที่คุณยืนยันตนของคุณแล้ว คุณสามารถส่งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคุณที่พบบน Alibaba และ AliExpress โดยการลงทะเบียนการละเมิดคุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ :

· เลือกแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง (ตัวอย่างเช่น Alibaba.com, Taobao.com, Tmall.com, Tmall Global, 1688.com, AliExpress หรือ Lazada)

· เลือกประเภททรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องและเลือกทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องในบัญชีของคุณ

· กำหนดประเภทการบังคับใช้ หรือ “รายการสินค้า” หรือ “ร้านค้า” (หมายเหตุ: สำหรับการบังคับใช้ในร้านค้า
บน Alibaba และ AliExpress คุณจะต้องแจ้งให้ทราบทางอีเมล)

· เลือกเหตุผลของการบังคับใช้

· เพิ่ม URL ของสินค้าที่ละเมิดหรือค้นหารายการที่ละเมิดโดยใช้คำสำคัญ (โดยอ้างอิงกลุ่มเว็บไซต์)

· ให้หลักฐานการละเมิดเพิ่มเติม เช่น คำอธิบาย การเปรียบเทียบรูปภาพกับสินค้าจริง หรือเอกสารประกอบ

· ส่งเรื่องร้องเรียน

ขั้นตอนที่ 4: รอการตอบกลับจาก Alibaba 

                 ผู้ขายมีเวลา 3 วันในการตอบกลับคำร้องเรียนของคุณ หลังจากนั้น Alibaba จะยอมรับคำร้องเรียนและลบรายการที่รายงานโดยอัตโนมัติ คุณควรตรวจสอบกล่องจดหมายของที่อยู่อีเมลที่คุณลงทะเบียนไว้เพื่อประเมินผลการตอบกลับจากผู้ขาย หากคุณไม่ยอมรับหรือปฏิเสธการตอบกลับนี้ทันที คำขอในการลบรายการจะถูกยกเลิกและรายการจะกลับมาอยู่ในสถานะเดิม คุณสามารถตรวจสอบสถานะของแต่ละเรื่องร้องเรียนได้โดยไปที่ “การส่งคำร้องเรียน” แล้วคลิก “จัดการคำร้องเรียน”

                ขั้นตอนดังกล่าวเป็นกระบวนการที่ยาวนานและต้องทำด้วยตนเอง ซึ่งไม่สามารถทำแบบ manual ได้ โดยการใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติและทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญในการใช้เทคโนโลยี Ai ไม่ว่าจะเป็นกาปกป้องแบรนด์บนโซเชียลมีเดีย ตลาดออนไลน์ เว็บไซต์ ร้านค้าแอปพลิเคชัน หรือช่องทางอื่น ๆ IDG มุ่งเสนอบริการที่ครอบคลุมที่สุดเพื่อป้องกันแบรนด์ของคุณ โดยลดเวลาในการตรวจสอบด้วยระบบ Ai และการจัดการความเสี่ยงที่สูงโดยใช้เทคโนโลยี Ai เป็นตัวช่วยคุณสามารถระบุ จัดลำดับ และลบออกจากสินค้าที่มีความเสี่ยงสูงได้อย่างรวดเร็ว

                 IDG มุ่งเสนอบริการที่ครอบคลุมที่สุดเพื่อป้องกันแบรนด์ของคุณ จะช่วยคุณประหยัดเวลาและลดการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในแพลตฟอร์ม Alibaba ได้อย่างต่อเนื่องอย่าลืมว่าการป้องกันแบรนด์ที่ถูกละเมิดอย่างต่อเนื่องโดยผู้ละเมิดจะต้องใช้วิธีการที่แตกต่างกัน ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติและทีมผู้เชี่ยว
ชาญที่มีความชำนาญจาก IDG เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสำหรับการ take down สินค้าละเมิดจำนวนมากและป้องกันผู้บริโภคจากการถูกหลอกลวงบนแพลตฟอร์ม Alibaba หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับการป้องกันแบรนด์ ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันแบรนด์ของเราเพื่อดูว่าคุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อการละเมิดแบรนด์และความเสี่ยงอื่น ๆ บนแพลตฟอร์ม Alibaba ได้อย่างรวดเร็ว

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่…

Line: @idgthailand (มี@)

E-mail: [email protected]

Tel: 02-011-7161 กรุณากด 101

Share this article

Facebook
Twitter
LinkedIn

ปรึกษา IDG

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำแนะนำคุณ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญ