International Website

เมื่อสั่งซื้อของ และ มีค่าขนส่ง ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย อย่างไร ?

ในหลาย ๆ ครั้ง ที่บริษัทมีการสั่งซื้อสินค้าจากทางออนไลน์ หรือ แม้กระทั่งออฟไลน์ ที่มีการจัดส่งสินค้ากันเกิดขึ้น และ ทางร้านได้คิดค่าขนส่งรวมมาด้วย ทุกคนเคยสงสัยกันไหมว่า บริษัทที่เป็นคนสั่งของ จำเป็นต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายไหมนะ ? ซึ่งวันนี้ IDG ก็มีผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี มาให้สรุปให้ทุกคนอ่านแบบสั้น ๆ และ เข้าใจง่ายกันค่ะ

บิลส่วนใหญ่ที่พบเห็นกันจะเป็นลักษณะ 3 แบบ หลัก ดังนี้:

  1. ค่าสินค้าและค่าขนส่ง รวมเป็นยอดเดียวกัน
  2. ค่าสินค้าและค่าขนส่ง แยกรายการอยู่บิลเดียวกัน
  3. ค่าสินค้าและค่าขนส่ง แยกบิล

ทั้งนี้ IDG จะมายกตัวอย่างของแต่ละข้อ ให้เห็นภาพกันชัด ๆ ค่ะ

ตัวอย่างข้อ 1 ค่าสินค้าและค่าขนส่ง รวมเป็นยอดเดียวกัน

บริษัท สมพรค้าไม้ จำกัด เป็นกิจการแบบซื้อมาขายไป จำหน่ายไม้ทุกประเภท ได้ขายสินค้าให้กับบริษัท การช่าง จำกัด ซึ่งทางผู้ขายออกบิลใบกำกับภาษีรวมค่าสินค้าและค่าขนส่งเป็นยอดเดียว ในตัวอย่างนี้บริษัท การช่าง จำกัด ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายเพราะถือว่าเป็นขายสินค้าทั้งจำนวน

ตัวอย่างข้อ 2 ค่าสินค้าและค่าขนส่ง แยกรายการอยู่บิลเดียวกัน

บริษัท สมพรค้าไม้ จำกัด ขายสินค้าให้บริษัท การช่าง จำกัด โดยออกบิลใบกำกับภาษี แยกราคาค่าสินค้า และค่าขนส่งออกจากกันแต่อยู่ในบิลเดียวกัน และค่าขนส่งได้คิดรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เข้าไปด้วย จากการณีนี้ เข้าลักษณะเป็นการขายสินค้า ดังนั้น บริษัท การช่าง จำกัด จึงไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

ตัวอย่างข้อ 3 ค่าสินค้าและค่าขนส่ง แยกบิล

บริษัท สมพรค้าไม้ จำกัด ขายสินค้าให้บริษัท การช่าง จำกัด โดยได้ออกบิลเรียกเก็บค่าสินค้า และค่าขนส่ง แยกเป็น 2 บิลคือ 1. ค่าสินค้า 2. ค่าขนส่ง
ในกรณีนี้ บิลค่าขนส่งต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 

IDG บริการรับทำบัญชีและภาษี  รวมถึงให้คำแนะนำ และปรึกษา ฟรี ! ในเรื่องของพื้นฐานทางด้านการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีและภาษี

โทร: 02-0117161 ต่อ 100,200,300,900

Email: account@idgthailand.com

Line: @924hurka หรือ @idgthailand


Click here

Source: กรมสรรพากร - The Revenue Department (rd.go.th)

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้

เมื่อสั่งซื้อของ และ มีค่าขนส่ง ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย อย่างไร ?

ในหลาย ๆ ครั้ง ที่บริษัทมีการสั่งซื้อสินค้าจากทางออนไลน์ หรือ แม้กระทั่งออฟไลน์ ที่มีการจัดส่งสินค้ากันเกิดขึ้น และ ทางร้านได้คิดค่าขนส่งรวมมาด้วย ทุกคนเคยสงสัยกันไหมว่า บริษัทที่เป็นคนสั่งของ จำเป็นต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายไหมนะ ? ซึ่งวันนี้ IDG ก็มีผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี มาให้สรุปให้ทุกคนอ่านแบบสั้น ๆ และ เข้าใจง่ายกันค่ะ

บิลส่วนใหญ่ที่พบเห็นกันจะเป็นลักษณะ 3 แบบ หลัก ดังนี้:

  1. ค่าสินค้าและค่าขนส่ง รวมเป็นยอดเดียวกัน
  2. ค่าสินค้าและค่าขนส่ง แยกรายการอยู่บิลเดียวกัน
  3. ค่าสินค้าและค่าขนส่ง แยกบิล

ทั้งนี้ IDG จะมายกตัวอย่างของแต่ละข้อ ให้เห็นภาพกันชัด ๆ ค่ะ

ตัวอย่างข้อ 1 ค่าสินค้าและค่าขนส่ง รวมเป็นยอดเดียวกัน

บริษัท สมพรค้าไม้ จำกัด เป็นกิจการแบบซื้อมาขายไป จำหน่ายไม้ทุกประเภท ได้ขายสินค้าให้กับบริษัท การช่าง จำกัด ซึ่งทางผู้ขายออกบิลใบกำกับภาษีรวมค่าสินค้าและค่าขนส่งเป็นยอดเดียว ในตัวอย่างนี้บริษัท การช่าง จำกัด ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายเพราะถือว่าเป็นขายสินค้าทั้งจำนวน

ตัวอย่างข้อ 2 ค่าสินค้าและค่าขนส่ง แยกรายการอยู่บิลเดียวกัน

บริษัท สมพรค้าไม้ จำกัด ขายสินค้าให้บริษัท การช่าง จำกัด โดยออกบิลใบกำกับภาษี แยกราคาค่าสินค้า และค่าขนส่งออกจากกันแต่อยู่ในบิลเดียวกัน และค่าขนส่งได้คิดรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เข้าไปด้วย จากการณีนี้ เข้าลักษณะเป็นการขายสินค้า ดังนั้น บริษัท การช่าง จำกัด จึงไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

ตัวอย่างข้อ 3 ค่าสินค้าและค่าขนส่ง แยกบิล

บริษัท สมพรค้าไม้ จำกัด ขายสินค้าให้บริษัท การช่าง จำกัด โดยได้ออกบิลเรียกเก็บค่าสินค้า และค่าขนส่ง แยกเป็น 2 บิลคือ 1. ค่าสินค้า 2. ค่าขนส่ง
ในกรณีนี้ บิลค่าขนส่งต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 

IDG บริการรับทำบัญชีและภาษี  รวมถึงให้คำแนะนำ และปรึกษา ฟรี ! ในเรื่องของพื้นฐานทางด้านการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีและภาษี

โทร: 02-0117161 ต่อ 100,200,300,900

Email: account@idgthailand.com

Line: @924hurka หรือ @idgthailand


Click here

Source: กรมสรรพากร - The Revenue Department (rd.go.th)

crossmenuchevron-down
Intellectual Design Group (IDG) Co., Ltd uses cookies to monitor the performance of this website and improve user experience To find out more about cookies, what they are and how we use them, please see our privacy notice, which also provides information on how to delete cookies from your hard drive.
Accept
Privacy Policy