OUR BLOG

แนวโน้มเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับการจดสิทธิบัตร

แนวโน้มเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับการจดสิทธิบัตร

โลกเราเต็มไปด้วยเทคโนโลยีมากมาย หลากหลายรูปแบบ และมีการพัฒนารวมทั้งการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่แน่นอนเมื่อมีผู้ใดก็ตามที่คิดค้นผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีใหม่ๆได้นั้นย่อมมีการจดสิทธิบัตรเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากงานนั้นสามารถสร้างผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ยิ่งต้องทำการจดสิทธิบัตร

นอกจากสิทธิบัตรจะใช้เพื่อคุ้มครองและให้สิทธิในการใช้ประโยชน์ต่างๆให้แก่ผู้ประดิษฐ์หรือเจ้าของงานแล้ว ข้อมูลการยื่นจดสิทธิบัตรยังสามารถนำมาใช้วิเคราะห์เพื่อดูแนวโน้มทางเทคโนโลยี หาช่องโหว่หรือพื้นที่ว่างให้เกิดการพัฒนาต่อยอดได้อีกด้วย รวมทั้งใช้ดูแนวทางการพัฒนางานด้านต่างๆของบริษัทชั้นนำทั่วโลกได้อีกด้วย ข้อมูลสิทธิบัตรนับว่าจำเป็นอย่างยิ่งในการวิเคราะห์การพัฒนา ต่อยอดทางเทคโนโลยีของแต่ละประเทศ ภูมิภาคหรือแม้กระทั้งบริษัทซึ่งเป็นคู่แข่ง หรือใช้ในการหาพันธมิตรในการสร้างหรือขายนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีต่างๆอีกด้วย

1

กราฟที่เราเห็นนั้นได้แสดง 5 อันดับแรกของกลุ่มเทคโนโลยีที่มีการยื่นจดสิทธิบัตรมากที่สุด ในช่วงปี 1995 -2012 ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่จัดทำขึ้นโดย WIPO  (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION) ซึ่งกลุ่มเทคโนโลยีที่มีการยื่นจดสิทธิบัตรหรืออาจกล่าวได้ว่ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นจำนวนมาก ได้แก่ เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกลไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าและด้านพลังงาน เทคโนโลยีสำหรับอุปกรณ์การวัดค่าต่างๆ เทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัล และเทคโนโลยีด้านการแพทย์หากใครกำลังทำงานวิจัยด้านนี้ก็คงไม่ยากนักที่จะหาข้อมูลสิทธิบัตรเพื่อช่วยในการพัฒนางานวิจัยได้ และหากใครกำลังดำเนินงานหรือกิจการเหล่านี้ก็อาจต้องคิดให้ดีเสียก่อนว่างานประดิษฐ์ของคุณนั้นได้ไปละเมิดสิทธิบัตรของใครหรือไม่

2

หากลองมาวิเคราะห์ดูกันในแต่ละประเทศแล้วนั้นจะพบว่าแต่ละประเทศมีความโดดเด่นทางด้านเทคโนโลยีที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนดังตัวอย่างกราฟด้านบนซึ่งได้แสดงเทคโนโลยีต่างๆ 3 อันดับแรกที่ได้มีการยื่นจดสิทธิบัตรในแต่ละประเทศไว้เยอะที่สุด อย่างเช่นในประเทศญี่ปุ่น มีการพัฒนานวัตกรรมและยื่นจดสิทธิบัตรต่างๆทางด้านเทคโนโลยีภาพและเสียง (Audio-Visual technology) รวมทั้งด้านทัศนศาสตร์ (Optics) เป็นจำนวนมากซึ่งมากกว่าประเทศอื่นๆอย่างมาก ในทางกลับกันประเทศอื่นๆกลับมีเทคโนโลยีด้านนี้อยู่น้อยมาก ส่วนประเทศเกาหลีนั้นกลับมีเทคโนโลยีด้านสารกึ่งตัวนะ (Semiconductor) ที่โดดเด่นและนำหน้าประเทศอื่นๆส่วนของพี่หมีขาวอย่างรัสเซียกลับมีการจดสิทธิบัตรต่างๆในด้านส่วนประกอบทางเคมีอาหาร (Food Chemistry) มากกว่าที่อื่นๆอย่างเห็นได้ชัด แต่ถ้าหากพูดถึงด้านเครื่องจักรกล (Mechanical element) ต่างๆละก็ประเทศเยอรมันนั้นกลับมีมากกว่าที่อื่นๆ ส่วนด้านเภสัชศาสตร์ (Pharmaceuticals) ก็ต้องเป็นเทคโนโลยีของประเทศอย่างสวิตซ์เซอร์แลนด์ อังกฤษ หรือสหรัฐอเมริกา เป็นต้น

ข้อมูลสิทธิบัตรนั้นยังประยุกต์ใช้ได้อีกหลากหลายเพื่อใช้วิเคราะห์เทคโนโลยี การวางแผนขยายตลาดหรือหาพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศต่างๆของโลกได้ หากนำมาใช้ได้อย่างถูกต้องและชำนาญการข้อมูลเหล่านี้จะช่วยธุรกิจของคุณหรือวงการนักวิจัยหรือนักประดิษฐ์ได้อย่างมากเลยทีเดียว

Share this article

Facebook
Twitter
LinkedIn

ปรึกษา IDG

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำแนะนำคุณ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญ