International Website

แนวโน้มเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับการจดสิทธิบัตร

โลกเราเต็มไปด้วยเทคโนโลยีมากมาย หลากหลายรูปแบบ และมีการพัฒนารวมทั้งการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่แน่นอนเมื่อมีผู้ใดก็ตามที่คิดค้นผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีใหม่ๆได้นั้นย่อมมีการจดสิทธิบัตรเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากงานนั้นสามารถสร้างผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ยิ่งต้องทำการจดสิทธิบัตร

นอกจากสิทธิบัตรจะใช้เพื่อคุ้มครองและให้สิทธิในการใช้ประโยชน์ต่างๆให้แก่ผู้ประดิษฐ์หรือเจ้าของงานแล้ว ข้อมูลการยื่นจดสิทธิบัตรยังสามารถนำมาใช้วิเคราะห์เพื่อดูแนวโน้มทางเทคโนโลยี หาช่องโหว่หรือพื้นที่ว่างให้เกิดการพัฒนาต่อยอดได้อีกด้วย รวมทั้งใช้ดูแนวทางการพัฒนางานด้านต่างๆของบริษัทชั้นนำทั่วโลกได้อีกด้วย ข้อมูลสิทธิบัตรนับว่าจำเป็นอย่างยิ่งในการวิเคราะห์การพัฒนา ต่อยอดทางเทคโนโลยีของแต่ละประเทศ ภูมิภาคหรือแม้กระทั้งบริษัทซึ่งเป็นคู่แข่ง หรือใช้ในการหาพันธมิตรในการสร้างหรือขายนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีต่างๆอีกด้วย

กราฟที่เราเห็นนั้นได้แสดง 5 อันดับแรกของกลุ่มเทคโนโลยีที่มีการยื่นจดสิทธิบัตรมากที่สุด ในช่วงปี 1995 -2012 ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่จัดทำขึ้นโดย WIPO  (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION) ซึ่งกลุ่มเทคโนโลยีที่มีการยื่นจดสิทธิบัตรหรืออาจกล่าวได้ว่ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นจำนวนมาก ได้แก่ เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกลไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าและด้านพลังงาน เทคโนโลยีสำหรับอุปกรณ์การวัดค่าต่างๆ เทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัล และเทคโนโลยีด้านการแพทย์หากใครกำลังทำงานวิจัยด้านนี้ก็คงไม่ยากนักที่จะหาข้อมูลสิทธิบัตรเพื่อช่วยในการพัฒนางานวิจัยได้ และหากใครกำลังดำเนินงานหรือกิจการเหล่านี้ก็อาจต้องคิดให้ดีเสียก่อนว่างานประดิษฐ์ของคุณนั้นได้ไปละเมิดสิทธิบัตรของใครหรือไม่

หากลองมาวิเคราะห์ดูกันในแต่ละประเทศแล้วนั้นจะพบว่าแต่ละประเทศมีความโดดเด่นทางด้านเทคโนโลยีที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนดังตัวอย่างกราฟด้านบนซึ่งได้แสดงเทคโนโลยีต่างๆ 3 อันดับแรกที่ได้มีการยื่นจดสิทธิบัตรในแต่ละประเทศไว้เยอะที่สุด อย่างเช่นในประเทศญี่ปุ่น มีการพัฒนานวัตกรรมและยื่นจดสิทธิบัตรต่างๆทางด้านเทคโนโลยีภาพและเสียง (Audio-Visual technology) รวมทั้งด้านทัศนศาสตร์ (Optics) เป็นจำนวนมากซึ่งมากกว่าประเทศอื่นๆอย่างมาก ในทางกลับกันประเทศอื่นๆกลับมีเทคโนโลยีด้านนี้อยู่น้อยมาก ส่วนประเทศเกาหลีนั้นกลับมีเทคโนโลยีด้านสารกึ่งตัวนะ (Semiconductor) ที่โดดเด่นและนำหน้าประเทศอื่นๆส่วนของพี่หมีขาวอย่างรัสเซียกลับมีการจดสิทธิบัตรต่างๆในด้านส่วนประกอบทางเคมีอาหาร (Food Chemistry) มากกว่าที่อื่นๆอย่างเห็นได้ชัด แต่ถ้าหากพูดถึงด้านเครื่องจักรกล (Mechanical element) ต่างๆละก็ประเทศเยอรมันนั้นกลับมีมากกว่าที่อื่นๆ ส่วนด้านเภสัชศาสตร์ (Pharmaceuticals) ก็ต้องเป็นเทคโนโลยีของประเทศอย่างสวิตซ์เซอร์แลนด์ อังกฤษ หรือสหรัฐอเมริกา เป็นต้น

ข้อมูลสิทธิบัตรนั้นยังประยุกต์ใช้ได้อีกหลากหลายเพื่อใช้วิเคราะห์เทคโนโลยี การวางแผนขยายตลาดหรือหาพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศต่างๆของโลกได้ หากนำมาใช้ได้อย่างถูกต้องและชำนาญการข้อมูลเหล่านี้จะช่วยธุรกิจของคุณหรือวงการนักวิจัยหรือนักประดิษฐ์ได้อย่างมากเลยทีเดียว

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้

แนวโน้มเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับการจดสิทธิบัตร

โลกเราเต็มไปด้วยเทคโนโลยีมากมาย หลากหลายรูปแบบ และมีการพัฒนารวมทั้งการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่แน่นอนเมื่อมีผู้ใดก็ตามที่คิดค้นผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีใหม่ๆได้นั้นย่อมมีการจดสิทธิบัตรเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากงานนั้นสามารถสร้างผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ยิ่งต้องทำการจดสิทธิบัตร

นอกจากสิทธิบัตรจะใช้เพื่อคุ้มครองและให้สิทธิในการใช้ประโยชน์ต่างๆให้แก่ผู้ประดิษฐ์หรือเจ้าของงานแล้ว ข้อมูลการยื่นจดสิทธิบัตรยังสามารถนำมาใช้วิเคราะห์เพื่อดูแนวโน้มทางเทคโนโลยี หาช่องโหว่หรือพื้นที่ว่างให้เกิดการพัฒนาต่อยอดได้อีกด้วย รวมทั้งใช้ดูแนวทางการพัฒนางานด้านต่างๆของบริษัทชั้นนำทั่วโลกได้อีกด้วย ข้อมูลสิทธิบัตรนับว่าจำเป็นอย่างยิ่งในการวิเคราะห์การพัฒนา ต่อยอดทางเทคโนโลยีของแต่ละประเทศ ภูมิภาคหรือแม้กระทั้งบริษัทซึ่งเป็นคู่แข่ง หรือใช้ในการหาพันธมิตรในการสร้างหรือขายนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีต่างๆอีกด้วย

กราฟที่เราเห็นนั้นได้แสดง 5 อันดับแรกของกลุ่มเทคโนโลยีที่มีการยื่นจดสิทธิบัตรมากที่สุด ในช่วงปี 1995 -2012 ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่จัดทำขึ้นโดย WIPO  (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION) ซึ่งกลุ่มเทคโนโลยีที่มีการยื่นจดสิทธิบัตรหรืออาจกล่าวได้ว่ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นจำนวนมาก ได้แก่ เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกลไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าและด้านพลังงาน เทคโนโลยีสำหรับอุปกรณ์การวัดค่าต่างๆ เทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัล และเทคโนโลยีด้านการแพทย์หากใครกำลังทำงานวิจัยด้านนี้ก็คงไม่ยากนักที่จะหาข้อมูลสิทธิบัตรเพื่อช่วยในการพัฒนางานวิจัยได้ และหากใครกำลังดำเนินงานหรือกิจการเหล่านี้ก็อาจต้องคิดให้ดีเสียก่อนว่างานประดิษฐ์ของคุณนั้นได้ไปละเมิดสิทธิบัตรของใครหรือไม่

หากลองมาวิเคราะห์ดูกันในแต่ละประเทศแล้วนั้นจะพบว่าแต่ละประเทศมีความโดดเด่นทางด้านเทคโนโลยีที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนดังตัวอย่างกราฟด้านบนซึ่งได้แสดงเทคโนโลยีต่างๆ 3 อันดับแรกที่ได้มีการยื่นจดสิทธิบัตรในแต่ละประเทศไว้เยอะที่สุด อย่างเช่นในประเทศญี่ปุ่น มีการพัฒนานวัตกรรมและยื่นจดสิทธิบัตรต่างๆทางด้านเทคโนโลยีภาพและเสียง (Audio-Visual technology) รวมทั้งด้านทัศนศาสตร์ (Optics) เป็นจำนวนมากซึ่งมากกว่าประเทศอื่นๆอย่างมาก ในทางกลับกันประเทศอื่นๆกลับมีเทคโนโลยีด้านนี้อยู่น้อยมาก ส่วนประเทศเกาหลีนั้นกลับมีเทคโนโลยีด้านสารกึ่งตัวนะ (Semiconductor) ที่โดดเด่นและนำหน้าประเทศอื่นๆส่วนของพี่หมีขาวอย่างรัสเซียกลับมีการจดสิทธิบัตรต่างๆในด้านส่วนประกอบทางเคมีอาหาร (Food Chemistry) มากกว่าที่อื่นๆอย่างเห็นได้ชัด แต่ถ้าหากพูดถึงด้านเครื่องจักรกล (Mechanical element) ต่างๆละก็ประเทศเยอรมันนั้นกลับมีมากกว่าที่อื่นๆ ส่วนด้านเภสัชศาสตร์ (Pharmaceuticals) ก็ต้องเป็นเทคโนโลยีของประเทศอย่างสวิตซ์เซอร์แลนด์ อังกฤษ หรือสหรัฐอเมริกา เป็นต้น

ข้อมูลสิทธิบัตรนั้นยังประยุกต์ใช้ได้อีกหลากหลายเพื่อใช้วิเคราะห์เทคโนโลยี การวางแผนขยายตลาดหรือหาพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศต่างๆของโลกได้ หากนำมาใช้ได้อย่างถูกต้องและชำนาญการข้อมูลเหล่านี้จะช่วยธุรกิจของคุณหรือวงการนักวิจัยหรือนักประดิษฐ์ได้อย่างมากเลยทีเดียว

crossmenuchevron-down