OUR BLOG

ใครว่าคำสามัญนำมาใช้เป็นชื่อเครื่องหมายการค้าไม่ได้ !!?

ใครว่าคำสามัญนำมาใช้เป็นชื่อเครื่องหมายการค้าไม่ได้ !!?
เครื่องหมายการค้าเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่ช่วยผู้ประกอบธุรกิจสร้างความแตกต่างกับสินค้า ถ้าเป็นเครื่องหมายการค้าที่โดดเด่น น่าจดจำ จะยิ่งเพิ่มโอกาสสร้างความสำเร็จในธุรกิจได้ เครื่องหมายการค้า จึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการควรคิดให้ดี
เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้ตามกฎหมายจะต้องเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย และไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของผู้อื่นที่ได้รับจดทะเบียนอยู่ก่อน แต่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่า คำสามัญ ก็อาจนำมาจดทะเบียนได้เช่นกัน แต่อาจจะต้องมีข้อแลกเปลี่ยนเล็กน้อย
โดยหลัก การนำคำสามัญมาใช้กับสินค้าที่มักจะใช้คำนั้นเรียกตัวสินค้าเอง เช่น แอสไพรินสำหรับสินค้ายาแก้ปวด หรือ โคล่า สำหรับสินค้าจำพวกน้ำอัดลม เครื่องหมายที่ใช้คำเหล่านี้จะไม่ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ และมีโอกาสสูงที่จะไม่ได้รับจดทะเบียน แต่ในทางปฏิบัติก็มีวิธีการรับมือกับปัญหาการนำคำสามัญมาใช้ โดยให้ผู้ขอจดทะเบียนสละสิทธิที่จะเป็นเจ้าของส่วนหรือคำที่เป็นคำสามัญนั้นแต่เพียงผู้เดียว
ในทางกลับกัน หากนำคำสามัญสำหรับสินค้าบางประเภท เช่น ลูกท้อ ซึ่งหากใช้กับผลไม้ย่อมเป็นคำสามัญ แต่เมื่อไปใช้กับสินค้ายาบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เช่นนี้ ย่อมไม่ถือเป็นคำสามัญอันไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามความในมาตรา 7 จึงไม่จำเป็นต้องสละสิทธิแต่อย่างใด

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ลดหย่อนภาษี

บริจาคอย่างไรให้ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

บริจาคแล้วได้บุญ แถมยังช่วยลดหย่อนภาษีได้ถึง 2 เท่า แต่ก็ไม่ใช่ว่าบริจาคที่ไหนก็ได้ลดหย่อน 2 เท่าเหมือนกันทั้งหมดนะคะ มาดูกันเลยว่า บริจาคที่ไหน อย่างไร ถึงจะได้ลดหย่อนภาษี 2 เท่า

อ่านต่อ »
franchise

จดบริษัทแล้ว ต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ ?

เมื่อมีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้ว บริษัทย่อมมีสภาพเป็นนิติบุคคล ซึ่งนอกจากจะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัทอาจมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือที่เราเรียกกันทั่วๆไปว่า VAT เป็นภาษีประเภทหนึ่งที่ผู้ประกอบการทำการเรียกเก็บจากผู้บริโภคจากการซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆ เพื่อนำส่งให้แก่กรมสรรพากร

อ่านต่อ »