International Website

5 เหตุผล ทำไมผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของคุณไม่จำเป็นต้องจดสิทธิบัตร

          หากคุณเป็นหนึ่งในผู้ประกอบ, startup, SMEs, นักประดิษฐ์หรือนักวิจัยที่มีการประดิษฐ์ คิดค้น หรือวิจัยพัฒนา ให้ได้มาซึ่งนวัตกรรม หรือผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่มีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หรือเพื่อเพิ่มศักยภาพและความได้เปรียบในการแข่งขันทางการตลาด การถูกลอกเลียน หรือละเมิดสิทธิในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คงเป็นสิ่งที่คุณไม่อยากให้เกิดขึ้น เนื่องจากการได้มาซึ่งนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์เหล่านั้น แลกมาด้วยต้นทุนทางความคิด ค่าใช้จ่ายทางการเงิน รวมถึงระยะเวลาที่ต้องใช้ไป

          แต่อย่างไรก็ดีสำหรับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ในบางลักษณะ ก็ไม่จำเป็นต้องจดสิทธิบัตรเพื่อให้ได้รับสิทธิคุ้มครองในสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรมก็ได้ วันนี้ IDG เลยลอง นำ  5 เหตุผล ทำไมผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของคุณไม่จำเป็นต้องจดสิทธิบัตร ได้มาลองเช็คกันหากคุณกำลังลังเลว่าจะจดสิทธิบัตรดีไหม

1. คุณเป็นคนใจดี ต้องการเผื่อแผ่ผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นได้ให้ใครๆ เอาไปทำตาม

          : ถ้าคุณอยากทำบุญโดยการให้ผู้อื่นเอาผลิตภัณฑ์ที่คุณทุ่มเทวิจัยมาไปทำการผลิต, จัดจำหน่าย และส่งออกไปจำหน่ายนอกประเทศ โดยไม่ต้องขออนุญาตจากคุณ หรือแม้แต่แบ่งผลประโยชน์ใดๆ ให้คุณเลย รวมถึงไม่ได้บอกชื่อผู้ประดิษฐ์ของผลิตภัณฑ์นั้น การยื่นขอรับความคุ้มครองคงไม่จำเป็น เพราะจะทำให้คุณเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการยื่นจดเปล่าๆ

 

2. ผลิตภัณฑ์ของคุณก็เหมือนๆ กับที่คนอื่นเขาขายกันอยู่

          : ถ้าผลิตภัณฑ์ของคุณ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต่างจากคู่แข่งมากนัก หรือมีผลิตภัณฑ์อื่นที่มีรูปแบบใกล้เคียงกันอยู่แบบทั่วไปตามท้องตลาด คงไม่มีความจำเป็นต้องยื่นขอรับความคุ้มครองหรอก เพราะถ้าหากยื่นขอรับความคุ้มครองไป ก็มีโอกาสมากที่จะไม่ได้รับจด เนื่องจากขาดเรื่องความใหม่ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็น 1 ในเกณฑ์การยื่นขอรับความคุ้มครองรูปแบบสิทธิบัตร

 

3. ผลิตภัณฑ์ของคุณลอกคนอื่นมาอีกที

          : ถ้าคุณไปเอาผลิตภัณฑ์ของผู้อื่นมาผลิตและจัดจำหน่ายเอง โดยไม่แจ้งเจ้าของผลิตภัณฑ์ คุณคงไม่อยากให้ใครรู้ว่าคุณกำลังละเมิดผลิตภัณฑ์ของผู้อื่นอยู่ เพราะฉะนั้นคุณไม่ควรไปยื่นขอรับความคุ้มครอง ที่อาจจะทำให้ผู้ที่ถูกคุณละเมิดรู้ และอาจจะมาดำเนินคดีกับคุณได้

 

4. ผลิตภัณฑ์ของคุณได้ทำการวางขายตามท้องตลาดหรือโฆษณาต่อสาธารณชนไปแล้ว

          : เนื่องจากการยื่นขอรับความคุ้มครองในรูปแบบสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร มีเกณฑ์การพิจารณาในเรื่องความใหม่ ซึ่งจะพิจารณาว่า ผลิตภัณฑ์ที่จะไปจดนั้น ต้องไม่เคยแสดง หรือโฆษณาในส่วนของสาระสำคัญต่อสาธารณชน ทำให้หากคุณเคยโฆษณาหรือจัดจำหน่ายไปแล้ว ก็มีโอกาสมากที่จะไม่ได้รับจด เนื่องจากขาดเรื่องความใหม่นั่นเอง

 

5. ผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นความลับสุดยอด ที่สามารถเก็บเป็นความลับได้ตลอดไปชั่วกาลนาน

          : หากว่าคุณมั่นใจว่าสามารถรักษาความลับของผลิตภัณฑ์ของคุณ โดยที่ไม่มีใครสามารถรู้หรือเข้าใจได้ ถึงแม้ว่าบุคคลนั้นจะเอาผลิตภัณฑ์ของคุณไปวิเคราะห์แล้วก็ตาม คุณก็ไม่จำเป็นต้องยื่นขอรับความคุ้มครองหรอก เพราะคุณคงไม่อยากเปิดเผยความลับเพื่อแลกกับความคุ้มครองที่อย่างมากที่สุดคือ 20 ปี ในเมื่อคุณสามารถรักษาความลับนั้นได้ตลอดไป

ถ้าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของคุณเข้าข่ายเหตุผล 5 ข้อนี้ การจดสิทธิบัตรก็ไม่ใช่สิ่งจำเป็นสำหรับคุณ แต่หากว่าคุณอยากได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการผลิต จำหน่าย ทำการตลาด ใช้ประโยชน์ ในผลงานสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่ทุ่มเทพยายามสร้างสรรค์มานั้น IDG ยินดีให้ข้อมูลและคำปรึกษาเพื่อให้คุณได้รับสิทธิคุ้มครองในผลงานสร้างสรรค์ของตัวเองด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพครับ

ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวการจดทะเบียนสิทธิบัตรโดยตรงที่ฝ่ายสิทธิบัตรของเรา โดยจะมีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและแนะนำท่านอย่างเต็มที่ในทุกบริการ

โทร: 02-011-7161 ถึง 6
ฝ่ายสิทธิบัตร กรุณากด 301, 302, 303, 304
E-Mail: patent@idgthailand.com

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้

5 เหตุผล ทำไมผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของคุณไม่จำเป็นต้องจดสิทธิบัตร

          หากคุณเป็นหนึ่งในผู้ประกอบ, startup, SMEs, นักประดิษฐ์หรือนักวิจัยที่มีการประดิษฐ์ คิดค้น หรือวิจัยพัฒนา ให้ได้มาซึ่งนวัตกรรม หรือผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่มีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หรือเพื่อเพิ่มศักยภาพและความได้เปรียบในการแข่งขันทางการตลาด การถูกลอกเลียน หรือละเมิดสิทธิในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คงเป็นสิ่งที่คุณไม่อยากให้เกิดขึ้น เนื่องจากการได้มาซึ่งนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์เหล่านั้น แลกมาด้วยต้นทุนทางความคิด ค่าใช้จ่ายทางการเงิน รวมถึงระยะเวลาที่ต้องใช้ไป

          แต่อย่างไรก็ดีสำหรับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ในบางลักษณะ ก็ไม่จำเป็นต้องจดสิทธิบัตรเพื่อให้ได้รับสิทธิคุ้มครองในสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรมก็ได้ วันนี้ IDG เลยลอง นำ  5 เหตุผล ทำไมผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของคุณไม่จำเป็นต้องจดสิทธิบัตร ได้มาลองเช็คกันหากคุณกำลังลังเลว่าจะจดสิทธิบัตรดีไหม

1. คุณเป็นคนใจดี ต้องการเผื่อแผ่ผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นได้ให้ใครๆ เอาไปทำตาม

          : ถ้าคุณอยากทำบุญโดยการให้ผู้อื่นเอาผลิตภัณฑ์ที่คุณทุ่มเทวิจัยมาไปทำการผลิต, จัดจำหน่าย และส่งออกไปจำหน่ายนอกประเทศ โดยไม่ต้องขออนุญาตจากคุณ หรือแม้แต่แบ่งผลประโยชน์ใดๆ ให้คุณเลย รวมถึงไม่ได้บอกชื่อผู้ประดิษฐ์ของผลิตภัณฑ์นั้น การยื่นขอรับความคุ้มครองคงไม่จำเป็น เพราะจะทำให้คุณเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการยื่นจดเปล่าๆ

 

2. ผลิตภัณฑ์ของคุณก็เหมือนๆ กับที่คนอื่นเขาขายกันอยู่

          : ถ้าผลิตภัณฑ์ของคุณ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต่างจากคู่แข่งมากนัก หรือมีผลิตภัณฑ์อื่นที่มีรูปแบบใกล้เคียงกันอยู่แบบทั่วไปตามท้องตลาด คงไม่มีความจำเป็นต้องยื่นขอรับความคุ้มครองหรอก เพราะถ้าหากยื่นขอรับความคุ้มครองไป ก็มีโอกาสมากที่จะไม่ได้รับจด เนื่องจากขาดเรื่องความใหม่ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็น 1 ในเกณฑ์การยื่นขอรับความคุ้มครองรูปแบบสิทธิบัตร

 

3. ผลิตภัณฑ์ของคุณลอกคนอื่นมาอีกที

          : ถ้าคุณไปเอาผลิตภัณฑ์ของผู้อื่นมาผลิตและจัดจำหน่ายเอง โดยไม่แจ้งเจ้าของผลิตภัณฑ์ คุณคงไม่อยากให้ใครรู้ว่าคุณกำลังละเมิดผลิตภัณฑ์ของผู้อื่นอยู่ เพราะฉะนั้นคุณไม่ควรไปยื่นขอรับความคุ้มครอง ที่อาจจะทำให้ผู้ที่ถูกคุณละเมิดรู้ และอาจจะมาดำเนินคดีกับคุณได้

 

4. ผลิตภัณฑ์ของคุณได้ทำการวางขายตามท้องตลาดหรือโฆษณาต่อสาธารณชนไปแล้ว

          : เนื่องจากการยื่นขอรับความคุ้มครองในรูปแบบสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร มีเกณฑ์การพิจารณาในเรื่องความใหม่ ซึ่งจะพิจารณาว่า ผลิตภัณฑ์ที่จะไปจดนั้น ต้องไม่เคยแสดง หรือโฆษณาในส่วนของสาระสำคัญต่อสาธารณชน ทำให้หากคุณเคยโฆษณาหรือจัดจำหน่ายไปแล้ว ก็มีโอกาสมากที่จะไม่ได้รับจด เนื่องจากขาดเรื่องความใหม่นั่นเอง

 

5. ผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นความลับสุดยอด ที่สามารถเก็บเป็นความลับได้ตลอดไปชั่วกาลนาน

          : หากว่าคุณมั่นใจว่าสามารถรักษาความลับของผลิตภัณฑ์ของคุณ โดยที่ไม่มีใครสามารถรู้หรือเข้าใจได้ ถึงแม้ว่าบุคคลนั้นจะเอาผลิตภัณฑ์ของคุณไปวิเคราะห์แล้วก็ตาม คุณก็ไม่จำเป็นต้องยื่นขอรับความคุ้มครองหรอก เพราะคุณคงไม่อยากเปิดเผยความลับเพื่อแลกกับความคุ้มครองที่อย่างมากที่สุดคือ 20 ปี ในเมื่อคุณสามารถรักษาความลับนั้นได้ตลอดไป

ถ้าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของคุณเข้าข่ายเหตุผล 5 ข้อนี้ การจดสิทธิบัตรก็ไม่ใช่สิ่งจำเป็นสำหรับคุณ แต่หากว่าคุณอยากได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการผลิต จำหน่าย ทำการตลาด ใช้ประโยชน์ ในผลงานสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่ทุ่มเทพยายามสร้างสรรค์มานั้น IDG ยินดีให้ข้อมูลและคำปรึกษาเพื่อให้คุณได้รับสิทธิคุ้มครองในผลงานสร้างสรรค์ของตัวเองด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพครับ

ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวการจดทะเบียนสิทธิบัตรโดยตรงที่ฝ่ายสิทธิบัตรของเรา โดยจะมีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและแนะนำท่านอย่างเต็มที่ในทุกบริการ

โทร: 02-011-7161 ถึง 6
ฝ่ายสิทธิบัตร กรุณากด 301, 302, 303, 304
E-Mail: patent@idgthailand.com

crossmenuchevron-down
Intellectual Design Group (IDG) Co., Ltd uses cookies to monitor the performance of this website and improve user experience To find out more about cookies, what they are and how we use them, please see our privacy notice, which also provides information on how to delete cookies from your hard drive.
Accept
Privacy Policy