trademark

6 ข้อควรรู้ ก่อนจดเครื่องหมายการค้าในเมียนมา

 • 1. ทำไมต้องไปลงทุนในเมียนมา

  ประเทศเมียนมาเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาในหลายๆด้าน นับตั้งแต่มีการเปิดประเทศ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจทั้งการนำเข้าและส่งออก มีอัตราสูงขึ้นอย่างน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ไปจนถึงแฟชั่นที่เน้นจำหน่ายสินค้า หรือธุรกิจด้านบริการคมนาคมเดินทางหรือการสื่อสาร ก็ล้วนพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว และยังเป็นประเทศที่ใกล้กับประเทศไทย การเข้าไปลงทุนในช่วงที่ประเทศเมียนมาอยู่ในภาวะกำลังเติบโต จึงเป็นทางเลือกที่ดีในการเลือกทำธุรกิจต่างแดน เมื่อเทียบกับการทำธุรกิจในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว

 • 2. ทำไมต้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในเมียนมา

  การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเรื่องสำคัญในการทำธุรกิจ ไม่ว่าธุรกิจจะดำเนินอยู่ในประเทศใดก็ตาม เสมือนเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับธุรกิจของเรา เมียนมาเริ่มมีการพัฒนาในด้านต่างๆไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะด้านธุรกิจการค้า จึงมีความเสี่ยงต่อธุรกิจของคุณที่อาจเกิดขึ้นได้ ไม่ว่าเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไปจนถึงการสวมสิทธิของผู้อื่นเพื่อจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้ธุรกิจของคุณปลอดภัยจากความเสี่ยงเหล่านี้และลดปัญหาและความยุ่งยากที่จะตามมาในภายหลัง การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจึงสำคัญและควรคำนึงถึงเป็นลำดับแรกๆในการเริ่มทำธุรกิจในเมียนมา

 • 3. จะคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในเมียนมาอย่างไร

  การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นสามารถดำเนินการโดยยื่นเอกสารคำแถลงแสดงความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า (Declaration of Ownership) เมื่อได้รับการจดทะเบียนแล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้าควรจะดำเนินการลงประกาศในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นซึ่งเรียกกันว่า Cautionary Notice” เพื่อเป็นการแสดงสิทธิในเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าให้เป็นที่รับทราบโดยทั่วถึงกัน

 • 4. เมื่อจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วจะมีอายุความคุ้มครองกี่ปี

  อายุความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศเมียนมาไม่มีกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจน แต่ในทางปฏิบัติ IDG แนะนำให้ผู้ขอจดทะเบียนยื่นคำแถลงแสดงความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าพร้อมลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นทุกๆ 2 ปี

 • 5. การประกาศโฆษณาต้องทำอย่างไร

  เนื่องจากประเทศพม่าไม่มีกฎหมายเฉพาะในเรื่องเครื่องหมายการค้า ในทางปฏิบัติที่นิยมดำเนินการคือเมื่อได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว ให้ดำเนินการลงประกาศโฆษณาความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นผ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น

 • 6. ทำไมต้องใช้บริการกับ IDG

  เพราะ IDG ขยายสาขาใหม่ในเมียนมาเพื่อตอบรับความต้องการจากลูกค้าที่ขยายตลาดไปยังเมียนมา

  IDG พร้อมแล้วที่จะดูแลและให้บริการการจดทรัพย์สินทางปัญญา, FDA และ MARKET INSIGHTในเมียนมาอย่างครบวงจร เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา นักการตลาด และวิศวกรรมแขนงต่างๆ ที่มีประสบการณ์สูงซึ่งสามารถช่วยคุณพัฒนาไอเดียให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุด พร้อมทั้งช่วยคุณปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและสร้างโอกาสทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด หรือ IDG

บริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ด้วยคติประจำบริษัท “Design, Protect and Commercialize” เราให้คำปรึกษาและดูแลธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญาอย่างครบวงจรทั้งในไทยและต่างประเทศ ดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหลากหลายสาขา ทั้งด้านกฎหมาย ด้านเทคนิคและวิทยาศาสตร์ ด้านการออกแบบ ด้านการวิเคราะห์ตลาดและข้อมูล

บริการของ ฝ่ายเครื่องหมายการค้าและคดี ให้บริการครอบคลุมด้าน Branding การออกแบบและปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา ควบคู่ไปกับการเป็นที่ปรึกษาทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายเพื่อปกป้องธุรกิจทั้งในไทยและต่างประเทศ

*** IDG ขยายสาขาใหม่ในเมียนมา พบกับโปรโมชั่นสุดพิเศษ สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจขยายตลาดก่อนใคร

Author :

ภูมิภัทร์ แพทวีทรัพย์(กัมมี่)
นักกฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญา

Share this.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •