OUR BLOG

7-Eleven ฟ้อง ร้าน “ mom and pop” ในข้อหาละเมิดเครื่องหมายการค้า

7-Eleven ฟ้อง ร้าน “ mom and pop” ในข้อหาละเมิดเครื่องหมายการค้า

7 eleven super 7 300

7-Eleven ฟ้อง ร้าน “ mom and pop” ในข้อหาละเมิดเครื่องหมายการค้า ต่อ ศาล YORK

7-Eleven ฟ้องร้านค้าปลีกย่อย mom and pop ในข้อหาละเมิดเครื่องหมายการค้า และ การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ต่อศาลสหพันธ์รัฐบาลกลางเมือง Harrisburg เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558 โดยอ้างว่า เจ้าของร้านค้าได้ใช้ชื่อร้านว่า  Super 7 Food Mart  โดยมีเครื่องหมายการค้า คือ Super-7 และมีตัวเลข 7 ปรากฏเป็นภาคส่วนใหญ่สีแดง ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่ทุกคนทั่วไปทราบว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของ 7-Eleven

screen shot 2015 05 29 at 8 36 12 pm

7-Eleven ร้องขอต่อศาลของให้เจ้าของร้านค้าดังกล่าว หยุดการใช้เครื่องหมายและชื่อ Super-7 และเรียกค่าเสียหายต่อเจ้าของร้านค้าเป็นเงิน 3 เท่าในเหตุที่ละเมิดเครื่องหมายการค้า แข่งขันการค้าโดยไม่เป็นธรรม และทำให้ชื่อเสียงได้รับความเสียหาย และ เรียกค่าเสียหายเป็นเงินสามเท่า สำหรับ เงินได้ที่ทำให้ประชาชนสับสนหลงผิด เพราะเครื่องหมาย Super 7 พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมทนายความ และให้ร้านค้า ทำลาย เครื่องหมายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ป้าย แพคเกจจิ้ง ที่ห่อกระดาษ โฆษณาต่างที่มีคำว่า Super 7

คงได้เห็นกันแล้วว่าผลกระทบจากการใช้เครื่องหมายการค้าเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นนั้นเป็นอย่างไร ฉะนั้นตัดสินใจใช้เครื่องหมายการค้าที่ถูกต้องและไม่ละเมิดต่อผู้อื่นจะเป็นการดีที่สุดนะคะ

Share this article

Facebook
Twitter
LinkedIn

ปรึกษา IDG

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำแนะนำคุณ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญ