International Website

ขายของใน amazon ยังไง? ไม่ให้ถูกละเมิดเครื่องหมายการค้า

ข่าวดี! ของบริษัทผู้ผลิตสินค้าขนาดใหญ่ หรือ SME ที่ต้องการจะขยายตลาดไปต่างประเทศ

เมื่อเร็วๆ นี้ e-Commerce แพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่อย่าง AMAZON ได้พัฒนาระบบช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ให้กับเจ้าของสิทธิที่แท้จริง ที่ได้นำสินค้ามาจำหน่ายบนเว็บไซต์ amazon.com โดยระบบนี้มีชื่อว่า Amazon Brand Registry

ซึ่ง Amazon Brand Registry จะช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงข้อความที่เป็นกรรมสิทธิ์ และการค้นหารูปภาพระบบอัตโนมัติ จากระบบการคาดเดาตามรายงานเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่น่าสงสัย รวมทั้งการเพิ่มรายชื่อผลิตภัณฑ์ด้วยชื่อแบรนด์ของคุณ เพื่อลดการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา และส่งเสริมการเป็นตัวแทนแบรนด์ของคุณบน Amazon ได้อย่างถูกต้อง

ทั้งนี้เครื่องหมายการค้าที่สามารถลงทะเบียนผ่านระบบ Amazon Brand Registry ได้ต้องเป็นเครื่องหมายการค้า ( คำ /ข้อความ / รูป / สัญลักษณ์ / แพ็คเกจจิ้ง ) ที่จดทะเบียนแล้วในประเทศ United States, Canada, Mexico, India, Japan, France, Germany, Italy, Spain, the United Kingdom, and the European Union เท่านั้น!!

IDG ช่วยคุณดูแล ปกป้อง และเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาในระดับสากล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับท่านใดที่สนใจปกป้องแบรนด์ บนระบบ Amazon Brand registration IDG ยินดีให้คำปรึกษานะครับ เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องหมายการค้า ทั้งด้านการออกแบบ การวิเคราะห์เครื่องหมายการค้า การยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และให้บริการด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแบบครบวงจร เพื่อปกป้องเครื่องหมายการค้าให้กับแบรนด์ทั้งไทยและต่างประเทศ แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้า สวัสดีครับ

IDG หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ให้กับผู้ประกอบการ หลาย ๆ ท่าน สำหรับการขอรับคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ทางทีมงาน IDG ยินดีที่จะให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะช่วยท่านวางแผนเพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า  02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้

ขายของใน amazon ยังไง? ไม่ให้ถูกละเมิดเครื่องหมายการค้า

ข่าวดี! ของบริษัทผู้ผลิตสินค้าขนาดใหญ่ หรือ SME ที่ต้องการจะขยายตลาดไปต่างประเทศ

เมื่อเร็วๆ นี้ e-Commerce แพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่อย่าง AMAZON ได้พัฒนาระบบช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ให้กับเจ้าของสิทธิที่แท้จริง ที่ได้นำสินค้ามาจำหน่ายบนเว็บไซต์ amazon.com โดยระบบนี้มีชื่อว่า Amazon Brand Registry

ซึ่ง Amazon Brand Registry จะช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงข้อความที่เป็นกรรมสิทธิ์ และการค้นหารูปภาพระบบอัตโนมัติ จากระบบการคาดเดาตามรายงานเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่น่าสงสัย รวมทั้งการเพิ่มรายชื่อผลิตภัณฑ์ด้วยชื่อแบรนด์ของคุณ เพื่อลดการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา และส่งเสริมการเป็นตัวแทนแบรนด์ของคุณบน Amazon ได้อย่างถูกต้อง

ทั้งนี้เครื่องหมายการค้าที่สามารถลงทะเบียนผ่านระบบ Amazon Brand Registry ได้ต้องเป็นเครื่องหมายการค้า ( คำ /ข้อความ / รูป / สัญลักษณ์ / แพ็คเกจจิ้ง ) ที่จดทะเบียนแล้วในประเทศ United States, Canada, Mexico, India, Japan, France, Germany, Italy, Spain, the United Kingdom, and the European Union เท่านั้น!!

IDG ช่วยคุณดูแล ปกป้อง และเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาในระดับสากล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับท่านใดที่สนใจปกป้องแบรนด์ บนระบบ Amazon Brand registration IDG ยินดีให้คำปรึกษานะครับ เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องหมายการค้า ทั้งด้านการออกแบบ การวิเคราะห์เครื่องหมายการค้า การยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และให้บริการด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแบบครบวงจร เพื่อปกป้องเครื่องหมายการค้าให้กับแบรนด์ทั้งไทยและต่างประเทศ แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้า สวัสดีครับ

IDG หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ให้กับผู้ประกอบการ หลาย ๆ ท่าน สำหรับการขอรับคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ทางทีมงาน IDG ยินดีที่จะให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะช่วยท่านวางแผนเพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า  02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com

crossmenuchevron-down