International Website

“โหราศาสตร์” กับทรัพย์สินทางปัญญา

เครื่องหมายจักรราศีของโหราศาสตร์สากลราวคริสต์ศตวรรษที่ 16 แกะจากแม่พิมพ์ไม้ ที่มา : https://th.wikipedia.org

โหราศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่อยู่ควบคู่กับมนุษยชาติมายาวนานตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ทั้งวัฒนธรรมตะวันตก อเมริกา ตะวันออก และเอเชียบูรพา รวมถึงประเทศไทย ด้วยความที่ศาสตร์นี้เป็นศาสตร์ที่มีการเล่าเรียนผ่านรุ่นสู่รุ่น จึงมีสำนักสืบทอดต่อๆ กันมาอย่างแพร่หลาย

ความปรากฏต่อมาว่าสำนักต่างๆ ก็พยายามเคลมว่าความรู้และวิธีการนั่น (Know-how) เป็นสิ่งที่สำนักตัวเองสร้างสรรค์มา และต้องการให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และปัญหาที่ตามมา คือ งานประเภทใดบ้างที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา วันนี้ IDG จึงได้สรุปมาให้โดยสังเขป ดังนี้ครับ

ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ อาทิ บทความ บทวิเคราะห์ (สกูปข่าว, บทดูดวง) ภาพวาดประกอบ (ลายหน้าไพ่ทาโรต์) งานศิลปะประยุกต์ที่นำเอางานศิลปกรรมมาใช้ในทางการค้านอกเหนือจากการรับชมความงาม (รอยสัก), เพลงหรือบทสวดที่ได้บันทึกเสียงใหม่, วีดีโอหรือภาพยนตร์  และอื่นๆ อีกมากมาย

ทั้งนี้ ต้องเป็นงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาโดยใช้ความวิริยะอุตสาหะ หากเป็นงานที่ดัดแปลงมาจากงานที่มีลิขสิทธิ์เดิม ต้องตรวจสอบด้วยว่าเจ้าของลิขสิทธิ์เดิมอนุญาตให้ดัดแปลง หรืองานนั้นเป็นงานสาธารณะเพราะว่าหมดอายุคุ้มครอง 50 ปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์เสียชีวิตไปแล้วหรือไม่ด้วย (นิติบุคคล 50 ปี นับตั้งแต่เผยแพร่งาน)

ด้านสิทธิบัตร ต้องพิจารณาว่าเป็นงานที่เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ กรรมวิธี หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือไม่ และจะต้องเป็นงานที่ใหม่ ขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น และสามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้ด้วย หากจะให้เห็นภาพง่ายๆ ให้นึกถึงตู้เซียมซีอัตโนมัติตามห้าง, อัลกอริทึมโปรแกรมดูดวงออนไลน์ หากเข้าองค์ประกอบก็สามารถยื่นคำขอรับสิทธิบัตรได้ เป็นต้น

ด้านเครื่องหมายการค้า โลโก้ แบรนด์ ที่บางสำนักก็เอาชื่อของเจ้าสำนักมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า อย่างเช่น “อ.หนู กันภัย” ก็เคยนำยันต์และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์มาจดทะเบียนด้วย อาทิ

ตู้เซียมซีอัตโนมัติ ที่มา : punicablacx.blogspot.com

เลขที่คำขอ 882422

เลขที่คำขอ 882419

เลขที่คำขอ 882422

จดทะเบียนในจำพวก 35 ให้เช่าวัตถุมงคล อย่างไรก็ดี นายทะเบียนมีแนวทางพิจารณาว่าสิ่งที่เป็นเครื่องหมายการค้าได้ คือ ชื่อของ “อ.หนู กันภัย” เท่านั้น สัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่ไม่ได้ดัดแปลงให้มีลักษณะพิเศษ ไม่สามารถนำมาจดทะเบียนได้ (เนื่องจากนายทะเบียนพิจารณาว่าเป็นสิ่งสามัญในทางการค้า เป็นลวดลายที่มีปรากฏในสังคมเป็นระยะเวลานาน ไม่ควรให้บุคคลใดถือเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้ลายทางโหราศาสตร์)

IDG หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ให้กับผู้ประกอบการ หลาย ๆ ท่าน สำหรับการขอรับคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ทางทีมงาน IDG ยินดีที่จะให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะช่วยท่านวางแผนเพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า  02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้

“โหราศาสตร์” กับทรัพย์สินทางปัญญา

เครื่องหมายจักรราศีของโหราศาสตร์สากลราวคริสต์ศตวรรษที่ 16 แกะจากแม่พิมพ์ไม้ ที่มา : https://th.wikipedia.org

โหราศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่อยู่ควบคู่กับมนุษยชาติมายาวนานตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ทั้งวัฒนธรรมตะวันตก อเมริกา ตะวันออก และเอเชียบูรพา รวมถึงประเทศไทย ด้วยความที่ศาสตร์นี้เป็นศาสตร์ที่มีการเล่าเรียนผ่านรุ่นสู่รุ่น จึงมีสำนักสืบทอดต่อๆ กันมาอย่างแพร่หลาย

ความปรากฏต่อมาว่าสำนักต่างๆ ก็พยายามเคลมว่าความรู้และวิธีการนั่น (Know-how) เป็นสิ่งที่สำนักตัวเองสร้างสรรค์มา และต้องการให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และปัญหาที่ตามมา คือ งานประเภทใดบ้างที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา วันนี้ IDG จึงได้สรุปมาให้โดยสังเขป ดังนี้ครับ

ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ อาทิ บทความ บทวิเคราะห์ (สกูปข่าว, บทดูดวง) ภาพวาดประกอบ (ลายหน้าไพ่ทาโรต์) งานศิลปะประยุกต์ที่นำเอางานศิลปกรรมมาใช้ในทางการค้านอกเหนือจากการรับชมความงาม (รอยสัก), เพลงหรือบทสวดที่ได้บันทึกเสียงใหม่, วีดีโอหรือภาพยนตร์  และอื่นๆ อีกมากมาย

ทั้งนี้ ต้องเป็นงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาโดยใช้ความวิริยะอุตสาหะ หากเป็นงานที่ดัดแปลงมาจากงานที่มีลิขสิทธิ์เดิม ต้องตรวจสอบด้วยว่าเจ้าของลิขสิทธิ์เดิมอนุญาตให้ดัดแปลง หรืองานนั้นเป็นงานสาธารณะเพราะว่าหมดอายุคุ้มครอง 50 ปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์เสียชีวิตไปแล้วหรือไม่ด้วย (นิติบุคคล 50 ปี นับตั้งแต่เผยแพร่งาน)

ด้านสิทธิบัตร ต้องพิจารณาว่าเป็นงานที่เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ กรรมวิธี หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือไม่ และจะต้องเป็นงานที่ใหม่ ขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น และสามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้ด้วย หากจะให้เห็นภาพง่ายๆ ให้นึกถึงตู้เซียมซีอัตโนมัติตามห้าง, อัลกอริทึมโปรแกรมดูดวงออนไลน์ หากเข้าองค์ประกอบก็สามารถยื่นคำขอรับสิทธิบัตรได้ เป็นต้น

ด้านเครื่องหมายการค้า โลโก้ แบรนด์ ที่บางสำนักก็เอาชื่อของเจ้าสำนักมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า อย่างเช่น “อ.หนู กันภัย” ก็เคยนำยันต์และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์มาจดทะเบียนด้วย อาทิ

ตู้เซียมซีอัตโนมัติ ที่มา : punicablacx.blogspot.com

เลขที่คำขอ 882422

เลขที่คำขอ 882419

เลขที่คำขอ 882422

จดทะเบียนในจำพวก 35 ให้เช่าวัตถุมงคล อย่างไรก็ดี นายทะเบียนมีแนวทางพิจารณาว่าสิ่งที่เป็นเครื่องหมายการค้าได้ คือ ชื่อของ “อ.หนู กันภัย” เท่านั้น สัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่ไม่ได้ดัดแปลงให้มีลักษณะพิเศษ ไม่สามารถนำมาจดทะเบียนได้ (เนื่องจากนายทะเบียนพิจารณาว่าเป็นสิ่งสามัญในทางการค้า เป็นลวดลายที่มีปรากฏในสังคมเป็นระยะเวลานาน ไม่ควรให้บุคคลใดถือเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้ลายทางโหราศาสตร์)

IDG หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ให้กับผู้ประกอบการ หลาย ๆ ท่าน สำหรับการขอรับคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ทางทีมงาน IDG ยินดีที่จะให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะช่วยท่านวางแผนเพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า  02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com

crossmenuchevron-down