Entries by design

จดเครื่องหมายการค้า

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้มีการเผยแพร่สถิติเครื่องหมายการค้า ประจำปี 2561 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยในปี 2561 ซึ่งวันนี้ IDG จะขอนำข้อมูลและตัวเลขที่น่าสนใจมาวิเคราะห์และเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ ดังนี้

สัมมนาสัญจรการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศผ่านพิธีสารมาดริด

IDG ฉลองเปิดสาขาใหม่ในประเทศเมียนมา พบกับโปรโมชั่นสุดพิเศษ สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจขยายตลาดก่อนใคร…

อิทธิพลสีกับการออกแบบโลโก้

เรื่องจิตวิทยาสีเป็นเรื่องที่นักออกแบบและนักการตลาดส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจกันดีอยู่แล้ว แต่ก็มีอีกไม่น้อยที่ลืมคิดถึงการนำจิตวิทยาเรื่องสีมาใช้กับเรื่องใกล้ๆตัวอย่างโลโก้ ที่มีความสำคัญต่อการสร้างแบรนด์ ซึ่งความสำคัญต่อการใช้หลักการนี้ควรถูกกำหนดขึ้นตั้งแต่ทิศทางในการสร้างแบรนด์และสร้างความรู้สึกต่อผู้บริโภคตั้งแต่ขั้นตอนแรก