Entries by IDG Admin

สัมมนาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย “สร้างธุรกิจด้วยช่องว่างทางนวัตกรรม4.0”

ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ( IP IDE CENTER) กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้ทำการจัดโครงการอบรมสัมนาฟรีสำหรับผู้ประกอบการเพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าและสร้างนวัตกรรมด้วยสิทธิบัตร

“ออกแบบโลโก้ ด้วยสไตล์งานMonoline”

อีกรูปแบบการนำลายเส้นที่เรียบง่าย นำมาออกแบบโลโก้ สร้างเป็นสัญลักษณ์ ที่ทำให้เกิดการจดจำ ลักษณะงานรูปแบบนี้เน้นการใช้โครงสร้างของวัตถุสร้างการจดจำ โดยใช้ลักษณะเด่น มักใช้โครงสีน้อย ใช้ขนาดของเส้นที่…..

จีนกับข้อกำหนดฉลากบรรจุภัณฑ์นํ้าดื่ม

จีนกับข้อกำหนดฉลากบรรจุภัณฑ์นํ้าดื่ม ด้วย หน่วยงาน National Health and Family Planning Commission (NHFPC) ของจีนได้ออกมาตรฐานแห่งชาติ
GB 19298-2014 Packaged Drinking Water สำหรับน้ำดื่มที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ เพื่อใช้แทนมาตรฐาน…..

เรื่องน่ารู้สำหรับบรรจุภัณฑ์ส่งออกจีน

เรื่องน่ารู้สำหรับบรรจุภัณฑ์ส่งออกจีน “การควบคุมการติดฉลากสำหรับการนำเข้าอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย”

PCT คืออะไร? และมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

PCT (Patent Cooperation Treaty) เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศสำหรับการขอรับความคุ้มครองการประดิษฐ์ในประเทศสมาชิก เพื่อให้สะดวก และลดภาระ………