Entries by IDG Admin

สัมมนาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย “สร้างธุรกิจด้วยช่องว่างทางนวัตกรรม4.0”

ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ( IP IDE CENTER) กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้ทำการจัดโครงการอบรมสัมนาฟรีสำหรับผู้ประกอบการเพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าและสร้างนวัตกรรมด้วยสิทธิบัตร