International Website

ด้วยขนาดที่เหมาะสมพกพาได้สะดวก

อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง :

หลายคนอาจเคยสบปัญหาบอกว่าวันนี้จะดื่ม (แอลกอฮอล์) นิดเดียว แต่กลายเป็นว่ารู้ตัวอีกทีก็แทบยืนไม่อยู่ แต่ต่อไปนี้ปัญหานี้จะหมดไป

ด้วยเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์อัจฉริยะ BACtrack C8 ที่สามารถคำนวณผ่านเซ็นเซอร์ว่าปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายอยู่ในระดับไหน อีกนานแค่ไหนกว่าจะสร่างเมา จนไปถึงร่างกายไม่มีแอลกอฮอล์ตกค้าง 0% โดย BACtrack C8 ถูกออกแบบให้มีขนาดเล็กพกพาสะดวกและเชื่อมต่อกับบริการ carsharing โดยอัติโนมัติ หมายความว่า ทุกครั้งที่ตรวจพบปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย ก็สามารถเรียกให้ Uber มารับผ่านเครื่องนี้ได้ทันที

ปัจจุบัน BACtrack C8 เปิดจำหน่ายบนเว็บไซต์ออนไลน์แล้วในราคา 99.99 เหรียญดอลลาร์

ที่มาภาพ : https://www.bactrack.com/products/bactrack-c8-breathalyzer

IDG หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ให้กับผู้ประกอบการ หลาย ๆ ท่าน สำหรับการขอรับคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ทางทีมงาน IDG ยินดีที่จะให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะช่วยท่านวางแผนเพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า  02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้

ด้วยขนาดที่เหมาะสมพกพาได้สะดวก

อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง :

หลายคนอาจเคยสบปัญหาบอกว่าวันนี้จะดื่ม (แอลกอฮอล์) นิดเดียว แต่กลายเป็นว่ารู้ตัวอีกทีก็แทบยืนไม่อยู่ แต่ต่อไปนี้ปัญหานี้จะหมดไป

ด้วยเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์อัจฉริยะ BACtrack C8 ที่สามารถคำนวณผ่านเซ็นเซอร์ว่าปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายอยู่ในระดับไหน อีกนานแค่ไหนกว่าจะสร่างเมา จนไปถึงร่างกายไม่มีแอลกอฮอล์ตกค้าง 0% โดย BACtrack C8 ถูกออกแบบให้มีขนาดเล็กพกพาสะดวกและเชื่อมต่อกับบริการ carsharing โดยอัติโนมัติ หมายความว่า ทุกครั้งที่ตรวจพบปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย ก็สามารถเรียกให้ Uber มารับผ่านเครื่องนี้ได้ทันที

ปัจจุบัน BACtrack C8 เปิดจำหน่ายบนเว็บไซต์ออนไลน์แล้วในราคา 99.99 เหรียญดอลลาร์

ที่มาภาพ : https://www.bactrack.com/products/bactrack-c8-breathalyzer

IDG หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ให้กับผู้ประกอบการ หลาย ๆ ท่าน สำหรับการขอรับคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ทางทีมงาน IDG ยินดีที่จะให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะช่วยท่านวางแผนเพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า  02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com

crossmenuchevron-down