OUR BLOG

บริการวิตามินเฉพาะบุคคล จากการวิเคราะห์ผลเลือด

Source : www.baze.com

เทคโนโลยีวิเคราะห์ผลเลือดและรายงานผลผ่านแอพพลิเคชั่น

อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง :

แนวโน้มที่สูงขึ้นของกระแสการดูแลสุขภาพส่วนบุคคล ทำให้เกิดบริการรูปแบบใหม่เพิ่มขึ้น Baze Starter Kit คืออีกหนึ่งตัวอย่าง ในการผสมผสานเทคโนโลยี ในการวิเคราะห์ผลเลือด รายงานผลผ่านแอพพลิเคชั่น วัดความต้องการปริมาณวิตามิน จากผู้ใช้งานจากนั้นทำการคัดสรรตามความต้องการทางโภชนาการของแต่ละบุคคล แล้วทางผู้ให้บริการจะดำเนินการจัดวิตามินที่เหมาะสมให้เข้ากับผู้ใช้ในรายบุคคล

เพราะผู้ให้บริการมีความเชื่อถึงความต้องการวิตามินของแต่ละบุคคลนั้นแตกต่างกัน จากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน และพื้นฐานการทำงานของระบบร่างกายของแต่ละคนที่ต่างกัน ทำให้เกิดเป็นแบรนด์ Baze ผู้ให้บริการวิตามินส่วนบุคคล

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

การขอเครื่องหมายรับรอง คืออะไร ? แล้วต้องพิจารณาอะไรบ้าง ?

เครื่องหมายรับรอง (Certification mark) คือ เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายเอาไว้รับรองกับสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่น เพื่อเป็นการรับรองเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการนั้นว่าเป็นไปตามเกณฑ์ของเจ้าของเครื่องหมายที่กำหนดไว้นั่นเอง

อ่านต่อ »
ลดหย่อนภาษี

บริจาคอย่างไรให้ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

บริจาคแล้วได้บุญ แถมยังช่วยลดหย่อนภาษีได้ถึง 2 เท่า แต่ก็ไม่ใช่ว่าบริจาคที่ไหนก็ได้ลดหย่อน 2 เท่าเหมือนกันทั้งหมดนะคะ มาดูกันเลยว่า บริจาคที่ไหน อย่างไร ถึงจะได้ลดหย่อนภาษี 2 เท่า

อ่านต่อ »