International Website

Source : www.hurtigruten.co.uk

พลังงานที่ยั่งยืน

อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง :

ปฏิเสธไม่ได้ว่าขนส่งสาธารณะทางทะเลเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ ไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางทะเล ทางบกหรือทางอากาศ สืบเนื่องจากการใช้พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิส

ด้วยเหตุดังกล่าว Hurtigruten บริษัทเรือสำราญยักษ์ใหญ่สัญชาตินอร์เวย์ประกาศจะนำของเสีย ได้แก่ ปลาและอาหารทะเลต่างๆ มาแปรเปลี่ยนให้กลายเป็นแก๊ซชีวภาพเพื่อใช้สำหรับเป็นพลังงานขับเคลื่อนกลุ่มเรือสำราญของตัวเอง ทั้งนี้ยังเตรียมปฏิบัติการนำพลังงานแก๊สชีวภาพมาใช้กับเรือสำราญทั้งหมด 17 ลำ พร้อมตั้งเป้าว่าภายในปี 2021 จะสามารถเพิ่มเรือสำราญอีก 6 ลำให้สามารถใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงานทางเลือกอีก

นอกจากนี้ Hurtigruten ยังมีมาตรการยกเลิกการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง (single-use plastic) เพื่อไปสู่เป้าหมายการเป็นกลุ่มเรือสำราญที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนที่แท้จริงhttps://www.youtube.com/embed/etzU9uTVC-c?feature=oembed&wmode=opaque&rel=0

Source : www.youtube.com

IDG หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ให้กับผู้ประกอบการ หลาย ๆ ท่าน สำหรับการขอรับคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ทางทีมงาน IDG ยินดีที่จะให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะช่วยท่านวางแผนเพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า  02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้

Source : www.hurtigruten.co.uk

พลังงานที่ยั่งยืน

อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง :

ปฏิเสธไม่ได้ว่าขนส่งสาธารณะทางทะเลเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ ไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางทะเล ทางบกหรือทางอากาศ สืบเนื่องจากการใช้พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิส

ด้วยเหตุดังกล่าว Hurtigruten บริษัทเรือสำราญยักษ์ใหญ่สัญชาตินอร์เวย์ประกาศจะนำของเสีย ได้แก่ ปลาและอาหารทะเลต่างๆ มาแปรเปลี่ยนให้กลายเป็นแก๊ซชีวภาพเพื่อใช้สำหรับเป็นพลังงานขับเคลื่อนกลุ่มเรือสำราญของตัวเอง ทั้งนี้ยังเตรียมปฏิบัติการนำพลังงานแก๊สชีวภาพมาใช้กับเรือสำราญทั้งหมด 17 ลำ พร้อมตั้งเป้าว่าภายในปี 2021 จะสามารถเพิ่มเรือสำราญอีก 6 ลำให้สามารถใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงานทางเลือกอีก

นอกจากนี้ Hurtigruten ยังมีมาตรการยกเลิกการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง (single-use plastic) เพื่อไปสู่เป้าหมายการเป็นกลุ่มเรือสำราญที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนที่แท้จริงhttps://www.youtube.com/embed/etzU9uTVC-c?feature=oembed&wmode=opaque&rel=0

Source : www.youtube.com

IDG หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ให้กับผู้ประกอบการ หลาย ๆ ท่าน สำหรับการขอรับคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ทางทีมงาน IDG ยินดีที่จะให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะช่วยท่านวางแผนเพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า  02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com

crossmenuchevron-down