OUR BLOG

บทความน่ารู้

เราเป็นผู้นำทางด้านการจัดอบรม สัมมนาด้านทรัพย์สินทางปัญญา
และนวัตกรรม ชั้นนำของประเทศ

สร้างเเบรนด์เครื่องสำอาง ต้องจดสิทธิบัตรหรือไม่ ?

ในโลกของอุตสาหกรรมเครื่องสำอางที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน ผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมโดดเด่นถือเป็นปัจจัยสำคัญในการที่ช่วยให้เเบร

อ่านต่อ »

OUR BLOG

IDG Academy

สร้างเเบรนด์เครื่องสำอาง ต้องจดสิทธิบัตรหรือไม่ ?

ในโลกของอุตสาหกรรมเครื่องสำอางที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน ผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมโดดเด่นถือเป็นปัจจัยสำคัญในการที่ช่วยให้เเบร

อ่านต่อ »

OUR BLOG

IP Commercialize and Business Trends

สร้างเเบรนด์เครื่องสำอาง ต้องจดสิทธิบัตรหรือไม่ ?

ในโลกของอุตสาหกรรมเครื่องสำอางที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน ผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมโดดเด่นถือเป็นปัจจัยสำคัญในการที่ช่วยให้เเบร

อ่านต่อ »