International Website

Brand Guideline คู่มือสำคัญในการใช้งานอัตลักษณ์องค์กร จำเป็นต้องมีอะไรบ้าง?

         อธิบายโดยใช้คำจำกัดความง่าย ๆ Brand Guideline หมายถึง “คัมภีร์” ที่จะช่วยสื่อสารแบรนด์ เพื่อให้คนในองค์กรมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันถึงที่มาที่ไปของแบรนด์ เป็นการอธิบายขอบเขต หรือข้อกำหนดของการใช้งานโลโก้ โทนสีต่าง ๆ ชุดตัวอักษร การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ทางการตลาด ทั้งหมดคือ Corporate Identity หรือ CI ขององค์กรหรือแบรนด์ของคุณนั่นเอง ซึ่งการมี Brand Guideline นั้นมีข้อดีและมีความจำเป็นอย่างมากที่จะช่วยให้ทุกคนจดจำแบรนด์ และนำ CI ของแบรนด์ไปใช้งานตามขอบเขตที่กำหนดไว้ ไม่หลงทิศทาง และเห็นเป็นภาพเดียวกันนั่นเอง ไม่ว่าจะนำโลโก้ หรือ CI ไปใช้งานที่ใด เมื่อมี Brand Guideline เป็นตัวกำหนดแล้ว จะช่วยให้เห็นภาพรวมของแบรนด์ และทำให้ฝ่ายที่จะต้องนำสื่อต่าง ๆ ไปใช้งานต่อหรือออกแบบสื่อต่าง ๆ ต่อไป สามารถควบคุมคุณภาพของงานได้ดียิ่งขึ้น 

         หากพูดถึงสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องกำหนดลงไปใน Brand Guideline นั้น จะเน้นไปที่การอธิบายตัวตนความเป็นแบรนด์ของเรา ซึ่งประกอบไปด้วย

Vision, Mission และ Values

 • วิสัยทัศน์ (Vision) การมองภาพอนาคต และกำหนดจุดหมายปลายทางขององค์กร ที่เชื่อมโยงกับภารกิจ ค่านิยม และความเชื่อเข้าด้วยกัน แล้วมุ่งสู่จุดหมายปลายทางที่ต้องการจุดหมายปลายทางที่ต้องการ 
 • พันธกิจ (Mission) สิ่งที่คุณกำหนดและวางแผนเพื่อทำให้เป้าหมายหลัก (Vision) ขององค์กรเป็นจริง
 • คุณค่าของแบรนด์ (Values) สิ่งที่องค์กรหรือแบรนด์ของคุณยึดถือเป็น
Visual

ภาพลักษณ์ ถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญและเป็นส่วนที่ช่วยในการทำให้คนในองค์กร หรือกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์คุณสามารถจดจำแบรนด์ของคุณได้ บางครั้งอาจจดจำได้ผ่านสี ผ่านโลโก้ หรือเพียงแค่เห็นลายเส้น ชุดตัวอักษรบางอย่างก็สามารถนึกถึงสินค้าหรือบริการของคุณได้ ซึ่งประกอบไปด้วย

 • โลโก้ (Logo) โลโก้ของคุณถูกออกแบบอย่างไร มีความหมายสื่อสารอย่างไร 
 • การใช้สี (Color Palette) ต้องกำหนดค่าสีเพื่อให้ทุกคนสามารถนำชุดค่าสีนั้นๆไปใช้งานได้อย่างถูกต้องไม่ผิดเพี้ยน ตามหลักแล้วไม่ได้มีข้อกำหนดว่าต้องใช้จำนวนกี่สี แต่ในทางที่ดีไม่ควรมีการกำหนดสีที่ใช้งานที่มากจนเกินไป เพราะจะทำให้ CI ของแบรนด์คุณไม่ถูกจดจำ ควรมีสีหลัก 2-3 สี และอาจใช้สีอื่นๆช่วยเสริมในการออกแบบต่างๆเพิ่มเติมได้
 • รูปแบบชุดตัวอักษร (Font) สิ่งสำคัญอันดับต้นๆ คือการเลือกใช้ตัวอักษรที่เหมาะสมกับ Mood&Tone ของแบรนด์ เพราะชุดตัวอักษรรูปแบบต่าง ๆ ก็สามารถบ่งบอกอารมณ์ความรู้สึก และความน่าเชื่อถือของแบรนด์ได้
 • ภาพ ลายเส้น หรือไอคอนต่างๆ (Key Visual) ส่วนนี้จะเป็นส่วนเสริมที่ช่วยให้คนจดจำแบรนด์ของคุณได้ เมื่อเห็นลายเส้นแบบนี้ ไอคอนต่าง ๆ หรือภาพประกอบลักษณะนี้ ที่แบรนด์ของเราสื่อสารและแสดงออกมาให้ลูกค้าหรือคนในองค์กรเห็นบ่อย ๆ


สิ่งที่ “ทำได้” และ “ไม่ควรทำ”

เมื่อมีการกำหนดแล้วว่า CI ขององค์กรหรือแบรนด์ของคุณ ควรนำไปใช้งานอย่างถูกต้องอย่างไร สิ่งที่ต้องมาคู่กันก็คือการกำหนด “สิ่งที่ไม่ควรทำ” กับ CI ของคุณ และแสดงตัวอย่างให้เห็นเป็นภาพเปรียบเทียบอย่างชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น 

 • การนำโลโก้ไปใช้งานบนพื้นที่ต่างๆ เช่น พื้นสี พื้นขาวดำ จำเป็นต้องวางข้อกำหนดต่างๆไว้ว่าแบบไหนสามารถใช้ได้ และไม่ควรใช้ เพื่อเป็นแนวทางการใช้งานในทิศทางเดียวกัน
 • การวางตำแหน่งของโลโก้ 
 • การระบุการใช้งานชุดสี 
 • แนวทางการจัดวางภาพ การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ (ขนาดหรือตำแหน่ง)
 • ขนาดของตัวอักษร การจัดวางชุดตัวอักษร
 • แนวทางการใช้ Key Message ที่จะสื่อสารกับลูกค้าของคุณ

เมื่อเราได้กำหนด Corporate Identity (CI) หรือทิศทางการสื่อสารแบรนด์ของเราแล้ว สิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จำเป็นจะต้องมีเพื่อให้ทุกคนยึดถือแนวทางเดียวกัน ก็คือ Brand Guideline จะยิ่งเป็นส่วนที่ทำให้แบรนด์ของคุณแข็งแกร่งยิ่งขึ้น
และเมื่อมีการปรับปรุงหรือ Rebrand ของคุณ อย่าลืมที่จะต้อง Update ข้อมูล Brand Guideline อย่างสม่ำเสมอด้วย 

IDG ให้บริการออกแบบโลโก้ และ อัตลักษณ์องค์กร (corporate Identity)  

สร้างอัตลักษณ์ให้กับแบรนด์ (Brand Identity) ที่จะเสริมธุรกิจของคุณให้แข็งแรง และเป็นที่จดจำด้วยความโดดเด่น แตกต่าง และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ เรายินดีให้คำปรึกษา ด้านการออกแบบเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์และธุรกิจของคุณ

https://idgthailand.com/design/#logodesign 

https://idgthailand.com/design/#CIdesign 


Click here

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้

Brand Guideline คู่มือสำคัญในการใช้งานอัตลักษณ์องค์กร จำเป็นต้องมีอะไรบ้าง?

         อธิบายโดยใช้คำจำกัดความง่าย ๆ Brand Guideline หมายถึง “คัมภีร์” ที่จะช่วยสื่อสารแบรนด์ เพื่อให้คนในองค์กรมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันถึงที่มาที่ไปของแบรนด์ เป็นการอธิบายขอบเขต หรือข้อกำหนดของการใช้งานโลโก้ โทนสีต่าง ๆ ชุดตัวอักษร การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ทางการตลาด ทั้งหมดคือ Corporate Identity หรือ CI ขององค์กรหรือแบรนด์ของคุณนั่นเอง ซึ่งการมี Brand Guideline นั้นมีข้อดีและมีความจำเป็นอย่างมากที่จะช่วยให้ทุกคนจดจำแบรนด์ และนำ CI ของแบรนด์ไปใช้งานตามขอบเขตที่กำหนดไว้ ไม่หลงทิศทาง และเห็นเป็นภาพเดียวกันนั่นเอง ไม่ว่าจะนำโลโก้ หรือ CI ไปใช้งานที่ใด เมื่อมี Brand Guideline เป็นตัวกำหนดแล้ว จะช่วยให้เห็นภาพรวมของแบรนด์ และทำให้ฝ่ายที่จะต้องนำสื่อต่าง ๆ ไปใช้งานต่อหรือออกแบบสื่อต่าง ๆ ต่อไป สามารถควบคุมคุณภาพของงานได้ดียิ่งขึ้น 

         หากพูดถึงสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องกำหนดลงไปใน Brand Guideline นั้น จะเน้นไปที่การอธิบายตัวตนความเป็นแบรนด์ของเรา ซึ่งประกอบไปด้วย

Vision, Mission และ Values

 • วิสัยทัศน์ (Vision) การมองภาพอนาคต และกำหนดจุดหมายปลายทางขององค์กร ที่เชื่อมโยงกับภารกิจ ค่านิยม และความเชื่อเข้าด้วยกัน แล้วมุ่งสู่จุดหมายปลายทางที่ต้องการจุดหมายปลายทางที่ต้องการ 
 • พันธกิจ (Mission) สิ่งที่คุณกำหนดและวางแผนเพื่อทำให้เป้าหมายหลัก (Vision) ขององค์กรเป็นจริง
 • คุณค่าของแบรนด์ (Values) สิ่งที่องค์กรหรือแบรนด์ของคุณยึดถือเป็น
Visual

ภาพลักษณ์ ถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญและเป็นส่วนที่ช่วยในการทำให้คนในองค์กร หรือกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์คุณสามารถจดจำแบรนด์ของคุณได้ บางครั้งอาจจดจำได้ผ่านสี ผ่านโลโก้ หรือเพียงแค่เห็นลายเส้น ชุดตัวอักษรบางอย่างก็สามารถนึกถึงสินค้าหรือบริการของคุณได้ ซึ่งประกอบไปด้วย

 • โลโก้ (Logo) โลโก้ของคุณถูกออกแบบอย่างไร มีความหมายสื่อสารอย่างไร 
 • การใช้สี (Color Palette) ต้องกำหนดค่าสีเพื่อให้ทุกคนสามารถนำชุดค่าสีนั้นๆไปใช้งานได้อย่างถูกต้องไม่ผิดเพี้ยน ตามหลักแล้วไม่ได้มีข้อกำหนดว่าต้องใช้จำนวนกี่สี แต่ในทางที่ดีไม่ควรมีการกำหนดสีที่ใช้งานที่มากจนเกินไป เพราะจะทำให้ CI ของแบรนด์คุณไม่ถูกจดจำ ควรมีสีหลัก 2-3 สี และอาจใช้สีอื่นๆช่วยเสริมในการออกแบบต่างๆเพิ่มเติมได้
 • รูปแบบชุดตัวอักษร (Font) สิ่งสำคัญอันดับต้นๆ คือการเลือกใช้ตัวอักษรที่เหมาะสมกับ Mood&Tone ของแบรนด์ เพราะชุดตัวอักษรรูปแบบต่าง ๆ ก็สามารถบ่งบอกอารมณ์ความรู้สึก และความน่าเชื่อถือของแบรนด์ได้
 • ภาพ ลายเส้น หรือไอคอนต่างๆ (Key Visual) ส่วนนี้จะเป็นส่วนเสริมที่ช่วยให้คนจดจำแบรนด์ของคุณได้ เมื่อเห็นลายเส้นแบบนี้ ไอคอนต่าง ๆ หรือภาพประกอบลักษณะนี้ ที่แบรนด์ของเราสื่อสารและแสดงออกมาให้ลูกค้าหรือคนในองค์กรเห็นบ่อย ๆ


สิ่งที่ “ทำได้” และ “ไม่ควรทำ”

เมื่อมีการกำหนดแล้วว่า CI ขององค์กรหรือแบรนด์ของคุณ ควรนำไปใช้งานอย่างถูกต้องอย่างไร สิ่งที่ต้องมาคู่กันก็คือการกำหนด “สิ่งที่ไม่ควรทำ” กับ CI ของคุณ และแสดงตัวอย่างให้เห็นเป็นภาพเปรียบเทียบอย่างชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น 

 • การนำโลโก้ไปใช้งานบนพื้นที่ต่างๆ เช่น พื้นสี พื้นขาวดำ จำเป็นต้องวางข้อกำหนดต่างๆไว้ว่าแบบไหนสามารถใช้ได้ และไม่ควรใช้ เพื่อเป็นแนวทางการใช้งานในทิศทางเดียวกัน
 • การวางตำแหน่งของโลโก้ 
 • การระบุการใช้งานชุดสี 
 • แนวทางการจัดวางภาพ การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ (ขนาดหรือตำแหน่ง)
 • ขนาดของตัวอักษร การจัดวางชุดตัวอักษร
 • แนวทางการใช้ Key Message ที่จะสื่อสารกับลูกค้าของคุณ

เมื่อเราได้กำหนด Corporate Identity (CI) หรือทิศทางการสื่อสารแบรนด์ของเราแล้ว สิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จำเป็นจะต้องมีเพื่อให้ทุกคนยึดถือแนวทางเดียวกัน ก็คือ Brand Guideline จะยิ่งเป็นส่วนที่ทำให้แบรนด์ของคุณแข็งแกร่งยิ่งขึ้น
และเมื่อมีการปรับปรุงหรือ Rebrand ของคุณ อย่าลืมที่จะต้อง Update ข้อมูล Brand Guideline อย่างสม่ำเสมอด้วย 

IDG ให้บริการออกแบบโลโก้ และ อัตลักษณ์องค์กร (corporate Identity)  

สร้างอัตลักษณ์ให้กับแบรนด์ (Brand Identity) ที่จะเสริมธุรกิจของคุณให้แข็งแรง และเป็นที่จดจำด้วยความโดดเด่น แตกต่าง และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ เรายินดีให้คำปรึกษา ด้านการออกแบบเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์และธุรกิจของคุณ

https://idgthailand.com/design/#logodesign 

https://idgthailand.com/design/#CIdesign 


Click here

crossmenuchevron-down