Bardo Industries สตูดิโอออกแบบ ที่ตั้งอยู่ใน Brooklyn, NY มีความสามารถในการออกแบบที่หลากหลาย ได้สร้างสรรค์แบรนด์ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติให้กับ Saudi Arabia ในชื่อว่า GREENS

GREENS ได้รับการยอมรับว่าเป็นตัวเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นประโยชน์ต่ออาหารประจำวันในซาอุดิอาระเบีย โดยจัดหาวัตถุดิบจากฟาร์มท้องถิ่นทั่วประเทศ นำมาผลิตและบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์โหลแก้ว ซึ่งโหลแก้วแต่ละใบประกอบด้วยส่วนผสมของผักปลอดสาร Organised ที่หลากหลาย ถูกบรรจงวางมาในโหลแก้ว พร้อมพิมพ์โลโก้ด้วยเทคนิคการพิมพ์แบบสีเดียวที่เรียบง่าย

การได้มาซึ่งความเรียบง่าย แท้จริงแล้ว ล้วนจะต้องผ่านการขบคิดที่ซับซ้อนและหลากหลาย โดยในตัวอย่างนี้เอง หากตัวสินค้าที่ถูกบรรจุไว้ภายในไม่มีคุณภาพพอ ก็จะถูกแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน ฉะนั้นแนวคิดที่ชัดเจนตรงไปตรงมาถึงคุณภาพสินค้า จึงควรเป็นแนวคิดหลักในการสร้างสรรค์สินค้าหรือบริการออกมาขาย ส่วนประกอบที่ตามมาในเรื่องกราฟฟิค บรรจุภัณฑ์ แม้กระทั่งการโฆษณาเอง ผู้ที่เข้ามาดูแลในส่วนต่างๆ นี้ ก็จะทำงานได้อย่างสะดวกและสื่อสารได้ง่ายขึ้น

NATURE IN A JAR

Nature on a Jar เป็นทั้งสโลแกนการสื่อสารที่บอกตัวตน การออกแบบที่ใช้กระบวนการพิมพ์ที่น้อย เรียบง่าย เลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ตอบกระแสโลกทั้งแนวโน้มอาหารเพื่อสุขภาพ และบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม การใส่ใจถึงรายละเอียด และมอบคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้คนและสังคม จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ น่าจะลงมาเล่นในสนามแห่งการแข่งขันปัจจุบัน ที่ไม่ใช่การกอบโกยผลประโยชน์เพียงอย่างเดียวของฝั่งผู้ประกอบการ แต่กลับเป็นการหยิบยื่นสินค้าที่ดีมีคุณภาพคืนสู่ผู้บริโภคและสังคมในวงกว้างมากขึ้น

ที่มาข้อมูล: bardoind.com | Bardo Industries

IDG ให้บริการออกแบบโลโก้/อัตลักษณ์ขององค์กร เพื่อจดทะเบียนเป็นทรัพย์สินทางปัญญา โดยวิเคราะห์จากรูปแบบธุรกิจและปัจจัยอื่นๆ อย่างรอบด้าน โดยนักออกแบบมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ ทั้งด้านออกแบบและทรัพย์สินทางปัญญา

ท่านที่สนใจอัพเดทข้อมูลข่าวสารทางด้านเทคโนโลยี, นวัตกรรม  หรือการออกแบบใหม่ๆ ของแบรนด์ชั้นนำทั่วโลก สามารถติดตามได้ผ่านช่องทางต่างๆ ของเราได้เลยนะครับ แล้วพบกันใหม่ตอนหน้า สวัสดีครับ

เรียบเรียงโดย:
ทีมออกแบบ IDG

Share this.
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 2
  •