International Website

Bardo Industries สตูดิโอออกแบบ ที่ตั้งอยู่ใน Brooklyn, NY มีความสามารถในการออกแบบที่หลากหลาย ได้สร้างสรรค์แบรนด์ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติให้กับ Saudi Arabia ในชื่อว่า GREENS

GREENS ได้รับการยอมรับว่าเป็นตัวเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นประโยชน์ต่ออาหารประจำวันในซาอุดิอาระเบีย โดยจัดหาวัตถุดิบจากฟาร์มท้องถิ่นทั่วประเทศ นำมาผลิตและบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์โหลแก้ว ซึ่งโหลแก้วแต่ละใบประกอบด้วยส่วนผสมของผักปลอดสาร Organised ที่หลากหลาย ถูกบรรจงวางมาในโหลแก้ว พร้อมพิมพ์โลโก้ด้วยเทคนิคการพิมพ์แบบสีเดียวที่เรียบง่าย

การได้มาซึ่งความเรียบง่าย แท้จริงแล้ว ล้วนจะต้องผ่านการขบคิดที่ซับซ้อนและหลากหลาย โดยในตัวอย่างนี้เอง หากตัวสินค้าที่ถูกบรรจุไว้ภายในไม่มีคุณภาพพอ ก็จะถูกแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน ฉะนั้นแนวคิดที่ชัดเจนตรงไปตรงมาถึงคุณภาพสินค้า จึงควรเป็นแนวคิดหลักในการสร้างสรรค์สินค้าหรือบริการออกมาขาย ส่วนประกอบที่ตามมาในเรื่องกราฟฟิค บรรจุภัณฑ์ แม้กระทั่งการโฆษณาเอง ผู้ที่เข้ามาดูแลในส่วนต่างๆ นี้ ก็จะทำงานได้อย่างสะดวกและสื่อสารได้ง่ายขึ้น

NATURE IN A JAR

Nature on a Jar เป็นทั้งสโลแกนการสื่อสารที่บอกตัวตน การออกแบบที่ใช้กระบวนการพิมพ์ที่น้อย เรียบง่าย เลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ตอบกระแสโลกทั้งแนวโน้มอาหารเพื่อสุขภาพ และบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม การใส่ใจถึงรายละเอียด และมอบคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้คนและสังคม จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ น่าจะลงมาเล่นในสนามแห่งการแข่งขันปัจจุบัน ที่ไม่ใช่การกอบโกยผลประโยชน์เพียงอย่างเดียวของฝั่งผู้ประกอบการ แต่กลับเป็นการหยิบยื่นสินค้าที่ดีมีคุณภาพคืนสู่ผู้บริโภคและสังคมในวงกว้างมากขึ้น

ที่มาข้อมูล: bardoind.com | Bardo Industries

IDG หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ให้กับผู้ประกอบการ หลาย ๆ ท่าน สำหรับการขอรับคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ทางทีมงาน IDG ยินดีที่จะให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะช่วยท่านวางแผนเพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า  02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้

Bardo Industries สตูดิโอออกแบบ ที่ตั้งอยู่ใน Brooklyn, NY มีความสามารถในการออกแบบที่หลากหลาย ได้สร้างสรรค์แบรนด์ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติให้กับ Saudi Arabia ในชื่อว่า GREENS

GREENS ได้รับการยอมรับว่าเป็นตัวเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นประโยชน์ต่ออาหารประจำวันในซาอุดิอาระเบีย โดยจัดหาวัตถุดิบจากฟาร์มท้องถิ่นทั่วประเทศ นำมาผลิตและบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์โหลแก้ว ซึ่งโหลแก้วแต่ละใบประกอบด้วยส่วนผสมของผักปลอดสาร Organised ที่หลากหลาย ถูกบรรจงวางมาในโหลแก้ว พร้อมพิมพ์โลโก้ด้วยเทคนิคการพิมพ์แบบสีเดียวที่เรียบง่าย

การได้มาซึ่งความเรียบง่าย แท้จริงแล้ว ล้วนจะต้องผ่านการขบคิดที่ซับซ้อนและหลากหลาย โดยในตัวอย่างนี้เอง หากตัวสินค้าที่ถูกบรรจุไว้ภายในไม่มีคุณภาพพอ ก็จะถูกแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน ฉะนั้นแนวคิดที่ชัดเจนตรงไปตรงมาถึงคุณภาพสินค้า จึงควรเป็นแนวคิดหลักในการสร้างสรรค์สินค้าหรือบริการออกมาขาย ส่วนประกอบที่ตามมาในเรื่องกราฟฟิค บรรจุภัณฑ์ แม้กระทั่งการโฆษณาเอง ผู้ที่เข้ามาดูแลในส่วนต่างๆ นี้ ก็จะทำงานได้อย่างสะดวกและสื่อสารได้ง่ายขึ้น

NATURE IN A JAR

Nature on a Jar เป็นทั้งสโลแกนการสื่อสารที่บอกตัวตน การออกแบบที่ใช้กระบวนการพิมพ์ที่น้อย เรียบง่าย เลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ตอบกระแสโลกทั้งแนวโน้มอาหารเพื่อสุขภาพ และบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม การใส่ใจถึงรายละเอียด และมอบคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้คนและสังคม จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ น่าจะลงมาเล่นในสนามแห่งการแข่งขันปัจจุบัน ที่ไม่ใช่การกอบโกยผลประโยชน์เพียงอย่างเดียวของฝั่งผู้ประกอบการ แต่กลับเป็นการหยิบยื่นสินค้าที่ดีมีคุณภาพคืนสู่ผู้บริโภคและสังคมในวงกว้างมากขึ้น

ที่มาข้อมูล: bardoind.com | Bardo Industries

IDG หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ให้กับผู้ประกอบการ หลาย ๆ ท่าน สำหรับการขอรับคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ทางทีมงาน IDG ยินดีที่จะให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะช่วยท่านวางแผนเพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า  02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com

crossmenuchevron-down