International Website

cr. thedieline.com /  prachachat.net

กระแสกัญชา เพื่อสันทนาการและการช่วยบำบัดโรคบางประเภท กำลังเป็นที่ถกเถียงกันของหลายประเทศครับ ขณะที่ในสหรัฐอเมริกามีการขยายตัวของตลาดการซื้อขายกัญชาที่สูงขึ้น จากการผ่านกฎหมายให้สามารถครอบครองได้ในปริมาณที่กำหนด และจัดซื้อจากสถานประกอบการที่มีใบอนุญาต ทำให้ปริมาณกัญชาที่ถูกซื้อขายกันอย่างถูกกฎหมายมีแนวโน้มที่สูงขึ้นครับ โดยที่รัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นรัฐแรกในสหรัฐอเมริกาที่ อนุญาตให้มีการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างถูกกฎหมายเมื่อ 22 ปี ก่อน

cr. www.sanapackaging.com

Sana Packaging บริษัทในโคโลราโด ซึ่งเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์กัญชาประเมินว่า อุตสาหกรรมกัญชาในอนาคตจะผลิตขยะพลาสติกจำนวน 1 พันล้านหน่วยต่อปี ในปี 2563 Sana มีเป้าหมาย เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกในอุตสาหกรรมกัญชา ด้วยการสร้างบรรจุภัณฑ์จากพืชที่สอดคล้องกับกฎระเบียบของรัฐ และเป็นผู้รับว่าจ้างผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์กัญชาแบ่งบรรจุในลักษณะต่างๆ ซึ่งพัฒนาจากวัสดุย่อยสลายและปลอดสารเคมี 100% และผลิตได้ในประเทศสหรัฐอเมริกาครับ

จากตัวอย่างข้างต้นนี้ ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการไม่ควรมองข้ามนะครับ เพราะภาชนะบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่กระบวนการผลิต จนถึงวงจรอายุของบรรจุภัณฑ์ ที่ถูกส่งต่อถึงผู้บริโภคและกลับคืนสู่ธรรมชาตินั้น หากผู้ประกอบการไม่คำนึงถึง ก็จะสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ในอนาคตนะครับ

IDG ยินดีให้คำปรึกษา พร้อมให้บริการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบครบวงจร ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้

cr. thedieline.com /  prachachat.net

กระแสกัญชา เพื่อสันทนาการและการช่วยบำบัดโรคบางประเภท กำลังเป็นที่ถกเถียงกันของหลายประเทศครับ ขณะที่ในสหรัฐอเมริกามีการขยายตัวของตลาดการซื้อขายกัญชาที่สูงขึ้น จากการผ่านกฎหมายให้สามารถครอบครองได้ในปริมาณที่กำหนด และจัดซื้อจากสถานประกอบการที่มีใบอนุญาต ทำให้ปริมาณกัญชาที่ถูกซื้อขายกันอย่างถูกกฎหมายมีแนวโน้มที่สูงขึ้นครับ โดยที่รัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นรัฐแรกในสหรัฐอเมริกาที่ อนุญาตให้มีการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างถูกกฎหมายเมื่อ 22 ปี ก่อน

cr. www.sanapackaging.com

Sana Packaging บริษัทในโคโลราโด ซึ่งเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์กัญชาประเมินว่า อุตสาหกรรมกัญชาในอนาคตจะผลิตขยะพลาสติกจำนวน 1 พันล้านหน่วยต่อปี ในปี 2563 Sana มีเป้าหมาย เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกในอุตสาหกรรมกัญชา ด้วยการสร้างบรรจุภัณฑ์จากพืชที่สอดคล้องกับกฎระเบียบของรัฐ และเป็นผู้รับว่าจ้างผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์กัญชาแบ่งบรรจุในลักษณะต่างๆ ซึ่งพัฒนาจากวัสดุย่อยสลายและปลอดสารเคมี 100% และผลิตได้ในประเทศสหรัฐอเมริกาครับ

จากตัวอย่างข้างต้นนี้ ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการไม่ควรมองข้ามนะครับ เพราะภาชนะบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่กระบวนการผลิต จนถึงวงจรอายุของบรรจุภัณฑ์ ที่ถูกส่งต่อถึงผู้บริโภคและกลับคืนสู่ธรรมชาตินั้น หากผู้ประกอบการไม่คำนึงถึง ก็จะสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ในอนาคตนะครับ

IDG ยินดีให้คำปรึกษา พร้อมให้บริการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบครบวงจร ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก

crossmenuchevron-down
Intellectual Design Group (IDG) Co., Ltd uses cookies to monitor the performance of this website and improve user experience To find out more about cookies, what they are and how we use them, please see our privacy notice, which also provides information on how to delete cookies from your hard drive.
Accept
Privacy Policy