OUR BLOG

“กัญชา” กับปัญหาขยะ

cr. thedieline.com /  prachachat.net

กระแสกัญชา เพื่อสันทนาการและการช่วยบำบัดโรคบางประเภท กำลังเป็นที่ถกเถียงกันของหลายประเทศครับ ขณะที่ในสหรัฐอเมริกามีการขยายตัวของตลาดการซื้อขายกัญชาที่สูงขึ้น จากการผ่านกฎหมายให้สามารถครอบครองได้ในปริมาณที่กำหนด และจัดซื้อจากสถานประกอบการที่มีใบอนุญาต ทำให้ปริมาณกัญชาที่ถูกซื้อขายกันอย่างถูกกฎหมายมีแนวโน้มที่สูงขึ้นครับ โดยที่รัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นรัฐแรกในสหรัฐอเมริกาที่ อนุญาตให้มีการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างถูกกฎหมายเมื่อ 22 ปี ก่อน

cr. www.sanapackaging.com

Sana Packaging บริษัทในโคโลราโด ซึ่งเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์กัญชาประเมินว่า อุตสาหกรรมกัญชาในอนาคตจะผลิตขยะพลาสติกจำนวน 1 พันล้านหน่วยต่อปี ในปี 2563 Sana มีเป้าหมาย เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกในอุตสาหกรรมกัญชา ด้วยการสร้างบรรจุภัณฑ์จากพืชที่สอดคล้องกับกฎระเบียบของรัฐ และเป็นผู้รับว่าจ้างผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์กัญชาแบ่งบรรจุในลักษณะต่างๆ ซึ่งพัฒนาจากวัสดุย่อยสลายและปลอดสารเคมี 100% และผลิตได้ในประเทศสหรัฐอเมริกาครับ

จากตัวอย่างข้างต้นนี้ ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการไม่ควรมองข้ามนะครับ เพราะภาชนะบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่กระบวนการผลิต จนถึงวงจรอายุของบรรจุภัณฑ์ ที่ถูกส่งต่อถึงผู้บริโภคและกลับคืนสู่ธรรมชาตินั้น หากผู้ประกอบการไม่คำนึงถึง ก็จะสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ในอนาคตนะครับ

Share this article

Facebook
Twitter
LinkedIn

ปรึกษา IDG

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำแนะนำคุณ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญ