International Website

Case study นวัตกรรมพลังงานสีเขียว กระถางต้นไม้ชาร์จแบตเตอร์รี่ “Bioo”
ทีมนักออกแบบจากบริษัท Arkyne Technologies เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน ได้ประดิษฐ์ “Bioo”  นวัตกรรมชิ้นแรกและชิ้นเดียวในโลกที่สามารถเปลี่ยนแปลงกระบวนการสังเคราะห์แสงตามธรรมชาติของพืชให้กลายมาเป็นพลังงานเพื่อชาร์จแบตเตอรี่แก่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จำพวก โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต  รองรับการทำงานผ่านจุดเชื่อมต่อ USB ที่มาในรูปร่างคล้ายคลึงกับหิน ซ่อนอยู่อย่างแนบเนียนเป็นเสมือนส่วนประกอบหนึ่งซึ่งถูกประดับตกแต่งไว้ในกระถางต้นไม้ทั่ว ๆ ไป  โดยอาศัยเทคนิคการเก็บรวบรวมองค์ประกอบสำคัญของพืชที่ปลดปล่อยออกมาหลังจากการสังเคราะห์แสงตามธรรมชาติและจัดการแปรสภาพเป็นพลังงานไฟฟ้า

แหล่งที่มา: http://www.bioo.tech/

– IDG เรียบเรียง เนื้อหา –

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้

Case study นวัตกรรมพลังงานสีเขียว กระถางต้นไม้ชาร์จแบตเตอร์รี่ “Bioo”
ทีมนักออกแบบจากบริษัท Arkyne Technologies เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน ได้ประดิษฐ์ “Bioo”  นวัตกรรมชิ้นแรกและชิ้นเดียวในโลกที่สามารถเปลี่ยนแปลงกระบวนการสังเคราะห์แสงตามธรรมชาติของพืชให้กลายมาเป็นพลังงานเพื่อชาร์จแบตเตอรี่แก่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จำพวก โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต  รองรับการทำงานผ่านจุดเชื่อมต่อ USB ที่มาในรูปร่างคล้ายคลึงกับหิน ซ่อนอยู่อย่างแนบเนียนเป็นเสมือนส่วนประกอบหนึ่งซึ่งถูกประดับตกแต่งไว้ในกระถางต้นไม้ทั่ว ๆ ไป  โดยอาศัยเทคนิคการเก็บรวบรวมองค์ประกอบสำคัญของพืชที่ปลดปล่อยออกมาหลังจากการสังเคราะห์แสงตามธรรมชาติและจัดการแปรสภาพเป็นพลังงานไฟฟ้า

แหล่งที่มา: http://www.bioo.tech/

– IDG เรียบเรียง เนื้อหา –

crossmenuchevron-down