Case study นวัตกรรมพลังงานสีเขียว กระถางต้นไม้ชาร์จแบตเตอร์รี่ “Bioo”
ทีมนักออกแบบจากบริษัท Arkyne Technologies เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน ได้ประดิษฐ์ “Bioo”  นวัตกรรมชิ้นแรกและชิ้นเดียวในโลกที่สามารถเปลี่ยนแปลงกระบวนการสังเคราะห์แสงตามธรรมชาติของพืชให้กลายมาเป็นพลังงานเพื่อชาร์จแบตเตอรี่แก่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จำพวก โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต  รองรับการทำงานผ่านจุดเชื่อมต่อ USB ที่มาในรูปร่างคล้ายคลึงกับหิน ซ่อนอยู่อย่างแนบเนียนเป็นเสมือนส่วนประกอบหนึ่งซึ่งถูกประดับตกแต่งไว้ในกระถางต้นไม้ทั่ว ๆ ไป  โดยอาศัยเทคนิคการเก็บรวบรวมองค์ประกอบสำคัญของพืชที่ปลดปล่อยออกมาหลังจากการสังเคราะห์แสงตามธรรมชาติและจัดการแปรสภาพเป็นพลังงานไฟฟ้า

แหล่งที่มา: http://www.bioo.tech/

– IDG เรียบเรียง เนื้อหา –

 

แบ่งปันความรู้นี้ทางShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0Share on Tumblr0Share on LinkedIn0Email this to someone