ออกแบบโลโก้ ด้วยสไตล์งาน Combination

การนำตัวอักษรมาผสมผสานหรือคลี่คลายเป็นโครงสร้างรูปทรงใหม่ ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่นิยมนำมา ออกแบบโลโก้......

"ออกแบบโลโก้ ด้วยสไตล์งานCombination"

การนำตัวอักษรมาผสมผสานหรือคลี่คลายเป็นโครงสร้างรูปทรงใหม่ ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่นิยมนำมา ออกแบบโลโก้......

"ออกแบบโลโก้ ด้วยสไตล์งานMonoline"

อีกรูปแบบการนำลายเส้นที่เรียบง่าย นำมาออกแบบโลโก้ สร้างเป็นสัญลักษณ์ ที่ทำให้เกิดการจดจำ ลักษณะงานรูปแบบนี้เน้นการใช้โครงสร้างของวัตถุสร้างการจดจำ โดยใช้ลักษณะเด่น มักใช้โครงสีน้อย ใช้ขนาดของเส้นที่.....

จีนกับข้อกำหนดฉลากบรรจุภัณฑ์นํ้าดื่ม

จีนกับข้อกำหนดฉลากบรรจุภัณฑ์นํ้าดื่ม ด้วย หน่วยงาน National Health and Family Planning Commission (NHFPC) ของจีนได้ออกมาตรฐานแห่งชาติ GB 19298-2014 Packaged Drinking Water สำหรับน้ำดื่มที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ เพื่อใช้แทนมาตรฐาน.....

เรื่องน่ารู้สำหรับบรรจุภัณฑ์ส่งออกจีน

เรื่องน่ารู้สำหรับบรรจุภัณฑ์ส่งออกจีน "การควบคุมการติดฉลากสำหรับการนำเข้าอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย"

อิทธิพลสีกับการออกแบบโลโก้

เรื่องจิตวิทยาสีเป็นเรื่องที่นักออกแบบและนักการตลาดส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจกันดีอยู่แล้ว แต่ก็มีอีกไม่น้อยที่ลืมคิดถึงการนำจิตวิทยาเรื่องสีมาใช้กับเรื่องใกล้ๆตัวอย่างโลโก้ ที่มีความสำคัญต่อการสร้างแบรนด์ ซึ่งความสำคัญต่อการใช้หลักการนี้ควรถูกกำหนดขึ้นตั้งแต่ทิศทางในการสร้างแบรนด์และสร้างความรู้สึกต่อผู้บริโภคตั้งแต่ขั้นตอนแรก

การออกแบบโลโก้ ด้วยแนวคิดจากศิลปวัฒนธรรมไทย

โลโก้ที่ดีจะต้องเป็นโลโก้ที่สามารถจดจำได้ง่ายเมื่อแรกเห็น และสามารถติดตาผู้บริโภคได้ทันที เช่น โลโก้ของ Nike ซึ่งเป็นรูปเครื่องหมายถูก โลโก้ของ apple ที่สวยงามชวนมอง เป็นต้น โลโก้เหล่านี้ทำหน้าที่ของมันได้ดีมากในการดึงแบรนด์ให้โดดเด่นเหนือคู่แข่งและทำให้ลูกค้าสนใจรวมไปถึงเพิ่มยอดขายได้...

ผลิตภัณฑ์หนึ่งอย่าง ขอคุ้มครองหรือมีทรัพย์สินทางปัญญาอะไรบ้าง

ผู้ประกอบการหลายท่านหรือท่านที่กำลังจะทำธุรกิจของตัวเอง โดยการสร้างสินค้าหรือบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด หรือแม้กระทั่งนักวิจัย นักประดิษฐ์ ที่กำลังสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ซึ่งหลายท่านต้องการรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา แต่ไม่รู้จะคุ้มครองอะไรดี ทั้งเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร โลโก้ แบรนด์ ลิขสิทธิ์ ..