Services of Trademark and Litigation Department

ติดต่อเรา
Microneedle-Patent

Microneedle ทางเลือกสำหรับคนกลัวเข็ม

นปัจจุบันมีผู้ที่เป็นโรค “กลัวเข็ม” มีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ จากการสำรวจพบว่าคนทั่วไปเป็นโรคกลัวเข็มฉีดยา 10 – 20 % โดยเฉพาะในเด็กจะกลัวเข็มฉีดยามากกว่า 50 % และทุกวันนี้มีวัคซีนป้องกันอาการหรือโรคต่าง ๆ