kia redesign logo

สิทธิบัตรกัญชา

จากการใช้ข้อมูลสิทธิบัตรทั่วโลกวิเคราะห์แนวโน้มของการใช้ประโยชน์จากสารสกัดภายในกัญชา พบว่าจำนวนคำขอรับสิทธิบัตรในเรื่องดังกล่าวมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

ภาพบรรยากาศงาน IP-UP ปีที่ 2 มาตรฐานความรู้ระดับ1 วันที่ 20 มิ.ย.62

ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ทาง IDG ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้วยทรัพย์สินทางปัญญา (IPUP) มาตรฐานความรู้ระดับ 1 ในหัวข้อ "พื้นฐานการตรวจสอบและการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา"

ภาพบรรยากาศงาน IP-UP ปีที่ 2 มาตรฐานความรู้ระดับ1 วันที่ 17-18 มิ.ย.62

ในวันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2562 ทาง IDG ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้วยทรัพย์สินทางปัญญา (IPUP) มาตรฐานความรู้ระดับ 1 ในหัวข้อ "การสืบค้นและวิเคราะห์สิทธิบัตรเพื่อการวิจัยและพัฒนาเชิงกลยุทธ์ ด้วยเครื่องมือเชิงพาณิชย์"

ภาพบรรยากาศงาน IP-UP ปีที่ 2 มาตรฐานความรู้ระดับ1 วันที่ 13-14 มิ.ย.62

ในวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2562 ทาง IDG ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม(สวสก.) ให้เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้วยทรัพย์สินทางปัญญา (IPUP) มาตรฐานความรู้ระดับ 1 ในหัวข้อ "การสืบค้นสิทธิบัตรเบื้องต้น และการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลการสืบค้นสิทธิบัตรขั้นสูง"

ภาพบรรยากาศงาน IP-UP ปีที่ 2 มาตรฐานความรู้ระดับ 1 วันที่10-11 มิ.ย.62

ในวันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2562 ทาง IDG ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้วยทรัพย์สินทางปัญญา (IPUP) มาตรฐานความรู้ระดับ 1 ในหัวข้อ "โครงสร้างสิทธิบัตรและการวิเคราะห์ข้อถือสิทธิ์"
IP-Innovation

ภาพบรรยากาศโครงการอบรม IP-Innovation Canvas

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา IDG โดย คุณวีระเวช อรธนาลัย และผู้ช่วยวิทยากร คุณชลิตา สุนันทาภรณ์ ได้เดินทางไปบรรยายถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการบรรยาย...
patent

SCS #8 Patentability for inventions related with IOT and AI technologies, Japan's case

เปิดให้ลงทะเบียนฟรี! แล้ววันนี้ กับกิจกรรม IDG Snack Chat Share ครั้งที่ 8 : Patentability for the inventions related with IOT and AI technologies Japan's case ร่วมพูดคุยในเรื่องของนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี IOT และ AI...

Highlight งาน Trend-Driven Innovation for H&B Industry

จบลงไปแล้วอีกหนึ่งรุ่นนะครับ กับคอร์สอบรม Workshop การวิเคราะห์เทรนด์ผู้บริโภค Trend Driven Innovation ซึ่งในครั้งนี้เราเลือกเจาะเทรนด์สำหรับอุตสาหกรรมด้านสุขภาพและความงาม ที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มโอกาสในการขับเคลื่อนธุรกิจด้านสุขภาพและความงามให้ผู้ประกอบการไทย ..

ภาพบรรยากาศโครงการอบรม "การวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการจดสิทธิบัตร"

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มกราคาม 2562 ที่ผ่านมา IDG โดย คุณวีระเวช อรธนาลัย (กรรมการผู้จัดการ) และ คุณกิตติเทพ จริงจิตร (ผู้จัดการฝ่ายสิทธิบัตร) ได้เดินทางไปบรรยายถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ..

SCS #7 : Love Algorithm ความรักและการพยากรณ์ความก้าวหน้าทางธุรกิจ

เปิดให้ลงทะเบียนฟรี! แล้ววันนี้ กับกิจกรรม IDG Snack Chat Share ครั้งที่ 7 โดยในครั้งนี้ IDG ขอต้อนรับเดือนแห่งความรัก ด้วยเรื่องราวแห่งศาสตร์การพยากรณ์ของ คุณก้อย Love Algorithm เรื่อง "ความรักและการพยากรณ์ความก้าวหน้าทางธุรกิจ" ..

Innovation Whitespace หาช่องว่างทางนวัตกรรม ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์สิทธิบัตร

คอร์สอบรม "การหาช่องว่างทางนวัตกรรม ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์สิทธิบัตร" เพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้ธุรกิจคุณ ด้วยนวัตกรรม ..

สัมมนาฟรี! กลยุทธ์การปกป้องแบรนด์ด้วยเครื่องหมายการค้า (โซนภาคอีสาน)

โครงการอบรมสัมนา "กลยุทธ์การปกป้องแบรนด์ด้วยเครื่องหมายการค้า" โครงการที่จะช่วยสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ ในภาคอีสาน ให้มีความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญ เรื่องเครื่องหมายการค้า เหมาะสำหรับ ผู้ประกอบการ, นักพัฒนาธุรกิจ, นักการตลาด ..