International Website

ที่มาภาพ : premium.trendwatching.com

เครือข่ายระบบ 5G ที่ช่วยให้หลายสิ่งดีขึ้น

อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง :

สนามบินเฮลซิงกิ ฟินแลนด์เปิดตัวหุ่นยนต์ในสนามบินที่ใช้ระบบ 5G ตัวแรกของโลก โดยพร้อมให้บริการแล้วที่ T2 Terminal พื้นที่สำหรับผู้โดยสารที่ไม่มีวีซ่าเชงเกน ตั้งแต่ธันวาคม 2018 เพื่ออำนวยความสะดวกทั้งกับเจ้าหน้าที่และผู้โดยสาร เช่น บอกทิศทาง วิดีโอคอลระหว่างเทอร์มินอล ตรวจสอบความเป็นไปต่าง ๆ ในพื้นที่ดังกล่าว

โดยหุ่นยนต์ 5G เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ การบินพลเรือนแห่งฟินแลนด์ (Finnish Civil Aviation Administration) บริษัท Finavia บริษัทดิจิตอลสัญชาติสวีเดน Telia และ Nokia technology ผู้ให้บริการระบบเครือข่าย 5G คลื่นความถี่ 28 GHz

“นับเป็นครั้งแรกที่ฟินแลนด์นำเครือข่ายระบบ 5G มาใช้ในพื้นที่สาธารณะครั้งแรก จากศักยภาพของ 5G จะช่วยรองรับข้อมูลจำนวนหาศาลทั้งของผู้โดยสารและของสนามบิน ให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ลื่นไหลและมีความปลอดภัยสูง” Janne Koistinen ผู้อำนวยการโปรแกรม 5G ของ Telia Finland ทิ้งท้ายhttps://www.youtube.com/embed/VImtvcEsp8c?feature=oembed&wmode=opaque&rel=0

ที่มา : www.youtube.com

IDG หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ให้กับผู้ประกอบการ หลาย ๆ ท่าน สำหรับการขอรับคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ทางทีมงาน IDG ยินดีที่จะให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะช่วยท่านวางแผนเพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า  02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้

ที่มาภาพ : premium.trendwatching.com

เครือข่ายระบบ 5G ที่ช่วยให้หลายสิ่งดีขึ้น

อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง :

สนามบินเฮลซิงกิ ฟินแลนด์เปิดตัวหุ่นยนต์ในสนามบินที่ใช้ระบบ 5G ตัวแรกของโลก โดยพร้อมให้บริการแล้วที่ T2 Terminal พื้นที่สำหรับผู้โดยสารที่ไม่มีวีซ่าเชงเกน ตั้งแต่ธันวาคม 2018 เพื่ออำนวยความสะดวกทั้งกับเจ้าหน้าที่และผู้โดยสาร เช่น บอกทิศทาง วิดีโอคอลระหว่างเทอร์มินอล ตรวจสอบความเป็นไปต่าง ๆ ในพื้นที่ดังกล่าว

โดยหุ่นยนต์ 5G เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ การบินพลเรือนแห่งฟินแลนด์ (Finnish Civil Aviation Administration) บริษัท Finavia บริษัทดิจิตอลสัญชาติสวีเดน Telia และ Nokia technology ผู้ให้บริการระบบเครือข่าย 5G คลื่นความถี่ 28 GHz

“นับเป็นครั้งแรกที่ฟินแลนด์นำเครือข่ายระบบ 5G มาใช้ในพื้นที่สาธารณะครั้งแรก จากศักยภาพของ 5G จะช่วยรองรับข้อมูลจำนวนหาศาลทั้งของผู้โดยสารและของสนามบิน ให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ลื่นไหลและมีความปลอดภัยสูง” Janne Koistinen ผู้อำนวยการโปรแกรม 5G ของ Telia Finland ทิ้งท้ายhttps://www.youtube.com/embed/VImtvcEsp8c?feature=oembed&wmode=opaque&rel=0

ที่มา : www.youtube.com

IDG หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ให้กับผู้ประกอบการ หลาย ๆ ท่าน สำหรับการขอรับคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ทางทีมงาน IDG ยินดีที่จะให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะช่วยท่านวางแผนเพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า  02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com

crossmenuchevron-down