Community Playthings แบรนด์ของเล่นไม้ส่งเสริมพัฒนาการ ที่เน้นการส่งเสริมพัฒนาการจากการเรียนรู้ประสบการณ์ที่หลากหลาย เช่น พัฒนาการทางร่างกาย และการอยู่ร่วมกันปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ซึ่งผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่สร้างขึ้นจากวัสดุไม้เมเปิลที่ผ่านกระบวนการย้อมที่ปลอดภัย (ได้รับการรับรองจาก FSC) คุณประโยชน์หลักจากผลิตภัณฑ์ของเล่นนี้ ช่วยส่งเสริมให้เด็กได้รวมกลุ่มกับเพื่อนวัยเดียวกัน ยังช่วยฝึกทักษะในการเข้าสังคม และอยู่ร่วมกับผู้อื่น การเรียนรู้ประสบการณ์จากสิ่งแวดล้อม ยังช่วยสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในระบบร่างกายให้แข็งแรงขึ้นอีกด้วย

ถึงแม้ภาพลักษณ์ของแบรนด์ Community Playthings จะไม่ได้มีนวัตกรรมเชิงเทคโนโลยีที่เด่นชัด แต่การนำหลักการเรียนรู้พื้นฐานและวัสดุที่เป็นมิตรอย่างไม้มาใช้ ก็สามารถตอบโจทย์เป้าหมายของแบรนด์ได้ชัดเจน ซึ่งการสร้างแบรนด์สินค้าที่มีเป้าหมายชัดเจนนั้น ช่วยให้สามารถสร้างสรรค์สินค้าและสื่อสารการตลาดได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

จะเห็นได้ว่าผลลัพธ์ของการสร้างแบรนด์ที่ดี มาจากจุดเริ่มต้นที่จะส่งมอบคุณค่า รวมถึงการเรียนรู้กลุ่มลูกค้า มองหาความต้องการหรือประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับ เช่นในตัวอย่างนี้ คือ พัฒนาการที่ดีและประโยชน์ในมุมสุขภาพ การพัฒนาให้เด็กได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีก็ช่วยพัฒนาสังคมต่อไป เป้าหมายเหล่านี้ คือ เป้าหมายเชิงบวก ที่ไม่เพียงจะเอื้อให้ธุรกิจเติบโตได้ในระยะยาวแล้ว ยังส่งมอบคุณค่าต่อสังคม จนท้ายที่สุดตัวตนของแบรนด์ ก็จะค่อยๆ กลายเป็นที่จดจำได้ในที่สุด

IDG ให้บริการออกแบบอัตลักษณ์ขององค์กร เพื่อจดทะเบียนเป็นทรัพย์สินทางปัญญา โดยวิเคราะห์จากรูปแบบธุรกิจและปัจจัยอื่นๆ อย่างรอบด้าน โดยนักออกแบบมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ ทั้งด้านออกแบบและทรัพย์สินทางปัญญา

ท่านที่สนใจอัพเดทข้อมูลข่าวสารทางด้านเทคโนโลยี, นวัตกรรม  หรือการออกแบบใหม่ๆ ของแบรนด์ชั้นนำทั่วโลก สามารถติดตามได้ผ่านช่องทางต่างๆ ของเราได้เลยนะครับ แล้วพบกันใหม่ตอนหน้า สวัสดีครับ

เรียบเรียงโดย:
ทีมออกแบบ IDG

Share this.
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  •