International Website

cr.  communityplaythings.com

Community Playthings แบรนด์ของเล่นไม้ส่งเสริมพัฒนาการ ที่เน้นการส่งเสริมพัฒนาการจากการเรียนรู้ประสบการณ์ที่หลากหลาย เช่น พัฒนาการทางร่างกาย และการอยู่ร่วมกันปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ซึ่งผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่สร้างขึ้นจากวัสดุไม้เมเปิลที่ผ่านกระบวนการย้อมที่ปลอดภัย (ได้รับการรับรองจาก FSC) คุณประโยชน์หลักจากผลิตภัณฑ์ของเล่นนี้ ช่วยส่งเสริมให้เด็กได้รวมกลุ่มกับเพื่อนวัยเดียวกัน ยังช่วยฝึกทักษะในการเข้าสังคม และอยู่ร่วมกับผู้อื่น การเรียนรู้ประสบการณ์จากสิ่งแวดล้อม ยังช่วยสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในระบบร่างกายให้แข็งแรงขึ้นอีกด้วย

ถึงแม้ภาพลักษณ์ของแบรนด์ Community Playthings จะไม่ได้มีนวัตกรรมเชิงเทคโนโลยีที่เด่นชัด แต่การนำหลักการเรียนรู้พื้นฐานและวัสดุที่เป็นมิตรอย่างไม้มาใช้ ก็สามารถตอบโจทย์เป้าหมายของแบรนด์ได้ชัดเจน ซึ่งการสร้างแบรนด์สินค้าที่มีเป้าหมายชัดเจนนั้น ช่วยให้สามารถสร้างสรรค์สินค้าและสื่อสารการตลาดได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

จะเห็นได้ว่าผลลัพธ์ของการสร้างแบรนด์ที่ดี มาจากจุดเริ่มต้นที่จะส่งมอบคุณค่า รวมถึงการเรียนรู้กลุ่มลูกค้า มองหาความต้องการหรือประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับ เช่นในตัวอย่างนี้ คือ พัฒนาการที่ดีและประโยชน์ในมุมสุขภาพ การพัฒนาให้เด็กได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีก็ช่วยพัฒนาสังคมต่อไป เป้าหมายเหล่านี้ คือ เป้าหมายเชิงบวก ที่ไม่เพียงจะเอื้อให้ธุรกิจเติบโตได้ในระยะยาวแล้ว ยังส่งมอบคุณค่าต่อสังคม จนท้ายที่สุดตัวตนของแบรนด์ ก็จะค่อยๆ กลายเป็นที่จดจำได้ในที่สุด

IDG หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ให้กับผู้ประกอบการ หลาย ๆ ท่าน สำหรับการขอรับคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ทางทีมงาน IDG ยินดีที่จะให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะช่วยท่านวางแผนเพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า  02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้

cr.  communityplaythings.com

Community Playthings แบรนด์ของเล่นไม้ส่งเสริมพัฒนาการ ที่เน้นการส่งเสริมพัฒนาการจากการเรียนรู้ประสบการณ์ที่หลากหลาย เช่น พัฒนาการทางร่างกาย และการอยู่ร่วมกันปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ซึ่งผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่สร้างขึ้นจากวัสดุไม้เมเปิลที่ผ่านกระบวนการย้อมที่ปลอดภัย (ได้รับการรับรองจาก FSC) คุณประโยชน์หลักจากผลิตภัณฑ์ของเล่นนี้ ช่วยส่งเสริมให้เด็กได้รวมกลุ่มกับเพื่อนวัยเดียวกัน ยังช่วยฝึกทักษะในการเข้าสังคม และอยู่ร่วมกับผู้อื่น การเรียนรู้ประสบการณ์จากสิ่งแวดล้อม ยังช่วยสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในระบบร่างกายให้แข็งแรงขึ้นอีกด้วย

ถึงแม้ภาพลักษณ์ของแบรนด์ Community Playthings จะไม่ได้มีนวัตกรรมเชิงเทคโนโลยีที่เด่นชัด แต่การนำหลักการเรียนรู้พื้นฐานและวัสดุที่เป็นมิตรอย่างไม้มาใช้ ก็สามารถตอบโจทย์เป้าหมายของแบรนด์ได้ชัดเจน ซึ่งการสร้างแบรนด์สินค้าที่มีเป้าหมายชัดเจนนั้น ช่วยให้สามารถสร้างสรรค์สินค้าและสื่อสารการตลาดได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

จะเห็นได้ว่าผลลัพธ์ของการสร้างแบรนด์ที่ดี มาจากจุดเริ่มต้นที่จะส่งมอบคุณค่า รวมถึงการเรียนรู้กลุ่มลูกค้า มองหาความต้องการหรือประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับ เช่นในตัวอย่างนี้ คือ พัฒนาการที่ดีและประโยชน์ในมุมสุขภาพ การพัฒนาให้เด็กได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีก็ช่วยพัฒนาสังคมต่อไป เป้าหมายเหล่านี้ คือ เป้าหมายเชิงบวก ที่ไม่เพียงจะเอื้อให้ธุรกิจเติบโตได้ในระยะยาวแล้ว ยังส่งมอบคุณค่าต่อสังคม จนท้ายที่สุดตัวตนของแบรนด์ ก็จะค่อยๆ กลายเป็นที่จดจำได้ในที่สุด

IDG หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ให้กับผู้ประกอบการ หลาย ๆ ท่าน สำหรับการขอรับคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ทางทีมงาน IDG ยินดีที่จะให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะช่วยท่านวางแผนเพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า  02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com

crossmenuchevron-down