International Website

เมื่อจ่ายค่า บริการ หรือ เช่า ให้กับต่างประเทศ ต้องเสียภาษีประเภทไหน ?

เนื่องจาก IDG ได้มีการพูดถึง ภ.พ. 36 กันไปแล้ว มีผู้คนจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวที่ได้ให้ความสนใจกับเรื่องของภาษีกันมากขึ้น และ ได้ทักมาขอคำปรึกษา และ บริการ จากผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี ของ IDG ดังนั้นในครั้งนี้ เรามาดูกันว่า ภ.ง.ด. 54 ที่หลาย ๆ คนอาจเคยได้ยิน หรือ คุ้นหู คืออะไรกันนะ ? แล้วสิ่งนี้สำคัญกับการซื้อ/ขาย/เช่า อย่างไรบ้าง มาดูกัน !

         ภ.ง.ด. 54 คือแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และ จำหน่ายเงินกำไร ให้แก่นิติบุคคลที่ตั้งตามกฎหมายของต่างประเทศ และ ไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทย

และ ในส่วนของเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (2)(3) (4) (5) หรือ (6) ที่มีความจำเป็นต้องจ่ายจากประเทศไทย ต้องให้บริษัทนั้น (ที่อยู่ในประเทศไทย) เป็นคนเสียภาษี โดยให้ผู้จ่าย หักภาษีจากเงินได้ที่ต้องจ่ายตามอัตราภาษีเงินได้พึงประเมินได้เลย

ซึ่งนิติบุคคลที่จ่ายเงินได้ประเภท 40(2) – 40(6) ให้กับนิติบุคคลที่ตั้งตามกฏหมายต่างประเทศจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายเพื่อนำส่งกรมสรรพากร โดยการหักภาษี ณ ที่จ่ายจะแบ่งเป็น 2 กรณีดังนี้

  1. เงินได้พึงประเมิณ 40(2) – 40(6) หักภาษี ณ ที่จ่าย 15%
  2. เงินได้พึงประเมิณ 40(4) เงินปันผล หักภาษี ณ ที่จ่าย 10%

หลังจากหักภาษี ณ ที่จ่าย เราก็มีหน้าที่นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายด้วยแบบ
ภ.ง.ด.54 ไม่เกินวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

* เงินได้พึงประเมิน คือ เงินได้ที่กฎหมายบังคับให้เราต้องเอามาเสียภาษี ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเงินได้ที่เราได้รับจะเป็นเงินได้พึงประเมินแทบทั้งสิ้น เว้นแต่จะมีกฎหมายจะเขียนเอาไว้อย่างชัดเจนว่าเงินได้ก้อนนั้นเป็น เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี

ข้อระวัง !!!  อย่าลืมดู “อนุสัญญาภาษีซ้อน” เผื่อมีการลดอัตราที่ต้องหักภาษีลง

ต่อมา IDG จะพามารู้จักกับเงินได้พึงประเมินประเภท 40 (2) – 40 (6) กันค่ะ

เงินได้ประเภทที่ 2 : เงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำ หรือจากการรับทำงานให้ ไม่ว่าจะเป็น ค่านายหน้า เบี้ยประชุม โบนัส

เงินได้ประเภทที่ 3 : ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ (ค่าความนิยม) ค่าแห่งลิขสิทธิ์ หรือ สิทธิอย่างอื่น

เงินได้ประเภทที่ 4 : ดอกเบี้ย เงินปันผล เงินส่วนแบ่งกำไร  เงินลดทุน เงินเพิ่มทุน ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้น

เงินได้ประเภทที่ 5 : เงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน การผิดสัญญาเช่าซื้อ/สัญญาซื้อขายเงินผ่าน

เงินได้ประเภทที่ 6 : เงินได้จากวิชาชีพอิสระ คือวิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลป วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี ประณีตศิลปกรรม

ตัวอย่าง

บริษัท CD จำกัด จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ได้เรียกเก็บเงินค่าที่ปรึกษาทนายความ (40 (6)) กับบริษัท A จำกัด ซึ่งจัดตั้งตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการในประเทศไทย เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท

การคำนวณ

บริษัท A จำกัด จ่ายค่าที่ปรึกษาทนายความจำนวน 85,000 บาท (100,000 x 15% = 15,000.-)

บริษัท A จำกัดมีหน้าที่หักและนำส่งภาษีเงินนิติบุคคลแทนบริษัท CD จำกัดโดยยื่นแบบภาษี ภ.ง.ด. 54

ภายในวันที่ 7 นับตั้งแต่สิ้นเดือนที่จ่ายเงินออกไป

** ในทางการบัญชี ค่าความนิยม (Goodwill) เป็นส่วนต่างของมูลค่ากิจการตามบัญชี กับมูลค่าที่ซื้อขายกันจริง โดยส่วนมากบริษัทที่ดำเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลานาน และมีผลประกอบการที่ดี เมื่อขายกิจการก็ย่อมขายได้ในราคาที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี เนื่องจากที่ภาพลักษณ์ที่ดีเป็น premium ของมูลค่ากิจการนั่นเอง

IDG บริการรับทำบัญชีและภาษี ให้คำแนะนำพื้นฐานทางด้านการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีและภาษี

หากท่านใดสนใจต้องการรับคำปรึกษาเพิ่มเติมในด้านของบัญชี

ทาง IDG มีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาทุกท่าน

โทร 02-011-7161 ถึง 6 (ต่อ 100,200,300,900) ฝ่ายบัญชี

อีเมล: account@idgthailand.com

Line: @924hurka หรือ @idgthailand (มี@) https://lin.ee/lWm7QDfClick here

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้

เมื่อจ่ายค่า บริการ หรือ เช่า ให้กับต่างประเทศ ต้องเสียภาษีประเภทไหน ?

เนื่องจาก IDG ได้มีการพูดถึง ภ.พ. 36 กันไปแล้ว มีผู้คนจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวที่ได้ให้ความสนใจกับเรื่องของภาษีกันมากขึ้น และ ได้ทักมาขอคำปรึกษา และ บริการ จากผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี ของ IDG ดังนั้นในครั้งนี้ เรามาดูกันว่า ภ.ง.ด. 54 ที่หลาย ๆ คนอาจเคยได้ยิน หรือ คุ้นหู คืออะไรกันนะ ? แล้วสิ่งนี้สำคัญกับการซื้อ/ขาย/เช่า อย่างไรบ้าง มาดูกัน !

         ภ.ง.ด. 54 คือแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และ จำหน่ายเงินกำไร ให้แก่นิติบุคคลที่ตั้งตามกฎหมายของต่างประเทศ และ ไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทย

และ ในส่วนของเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (2)(3) (4) (5) หรือ (6) ที่มีความจำเป็นต้องจ่ายจากประเทศไทย ต้องให้บริษัทนั้น (ที่อยู่ในประเทศไทย) เป็นคนเสียภาษี โดยให้ผู้จ่าย หักภาษีจากเงินได้ที่ต้องจ่ายตามอัตราภาษีเงินได้พึงประเมินได้เลย

ซึ่งนิติบุคคลที่จ่ายเงินได้ประเภท 40(2) – 40(6) ให้กับนิติบุคคลที่ตั้งตามกฏหมายต่างประเทศจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายเพื่อนำส่งกรมสรรพากร โดยการหักภาษี ณ ที่จ่ายจะแบ่งเป็น 2 กรณีดังนี้

  1. เงินได้พึงประเมิณ 40(2) – 40(6) หักภาษี ณ ที่จ่าย 15%
  2. เงินได้พึงประเมิณ 40(4) เงินปันผล หักภาษี ณ ที่จ่าย 10%

หลังจากหักภาษี ณ ที่จ่าย เราก็มีหน้าที่นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายด้วยแบบ
ภ.ง.ด.54 ไม่เกินวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

* เงินได้พึงประเมิน คือ เงินได้ที่กฎหมายบังคับให้เราต้องเอามาเสียภาษี ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเงินได้ที่เราได้รับจะเป็นเงินได้พึงประเมินแทบทั้งสิ้น เว้นแต่จะมีกฎหมายจะเขียนเอาไว้อย่างชัดเจนว่าเงินได้ก้อนนั้นเป็น เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี

ข้อระวัง !!!  อย่าลืมดู “อนุสัญญาภาษีซ้อน” เผื่อมีการลดอัตราที่ต้องหักภาษีลง

ต่อมา IDG จะพามารู้จักกับเงินได้พึงประเมินประเภท 40 (2) – 40 (6) กันค่ะ

เงินได้ประเภทที่ 2 : เงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำ หรือจากการรับทำงานให้ ไม่ว่าจะเป็น ค่านายหน้า เบี้ยประชุม โบนัส

เงินได้ประเภทที่ 3 : ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ (ค่าความนิยม) ค่าแห่งลิขสิทธิ์ หรือ สิทธิอย่างอื่น

เงินได้ประเภทที่ 4 : ดอกเบี้ย เงินปันผล เงินส่วนแบ่งกำไร  เงินลดทุน เงินเพิ่มทุน ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้น

เงินได้ประเภทที่ 5 : เงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน การผิดสัญญาเช่าซื้อ/สัญญาซื้อขายเงินผ่าน

เงินได้ประเภทที่ 6 : เงินได้จากวิชาชีพอิสระ คือวิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลป วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี ประณีตศิลปกรรม

ตัวอย่าง

บริษัท CD จำกัด จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ได้เรียกเก็บเงินค่าที่ปรึกษาทนายความ (40 (6)) กับบริษัท A จำกัด ซึ่งจัดตั้งตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการในประเทศไทย เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท

การคำนวณ

บริษัท A จำกัด จ่ายค่าที่ปรึกษาทนายความจำนวน 85,000 บาท (100,000 x 15% = 15,000.-)

บริษัท A จำกัดมีหน้าที่หักและนำส่งภาษีเงินนิติบุคคลแทนบริษัท CD จำกัดโดยยื่นแบบภาษี ภ.ง.ด. 54

ภายในวันที่ 7 นับตั้งแต่สิ้นเดือนที่จ่ายเงินออกไป

** ในทางการบัญชี ค่าความนิยม (Goodwill) เป็นส่วนต่างของมูลค่ากิจการตามบัญชี กับมูลค่าที่ซื้อขายกันจริง โดยส่วนมากบริษัทที่ดำเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลานาน และมีผลประกอบการที่ดี เมื่อขายกิจการก็ย่อมขายได้ในราคาที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี เนื่องจากที่ภาพลักษณ์ที่ดีเป็น premium ของมูลค่ากิจการนั่นเอง

IDG บริการรับทำบัญชีและภาษี ให้คำแนะนำพื้นฐานทางด้านการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีและภาษี

หากท่านใดสนใจต้องการรับคำปรึกษาเพิ่มเติมในด้านของบัญชี

ทาง IDG มีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาทุกท่าน

โทร 02-011-7161 ถึง 6 (ต่อ 100,200,300,900) ฝ่ายบัญชี

อีเมล: account@idgthailand.com

Line: @924hurka หรือ @idgthailand (มี@) https://lin.ee/lWm7QDfClick here

crossmenuchevron-down
Intellectual Design Group (IDG) Co., Ltd uses cookies to monitor the performance of this website and improve user experience To find out more about cookies, what they are and how we use them, please see our privacy notice, which also provides information on how to delete cookies from your hard drive.
Accept
Privacy Policy