การบรรยายเรื่อง”สร้างธุรกิจด้วยช่องว่างทางทรัพย์สินทางปัญญา”

วันที่ : 23 พศจิกายน 2559   ณ.อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

ขอบพระคุณทุกๆท่านที่ให้ความสนใจในงานบรรยาย “สร้างธุรกิจด้วยช่องว่างทรัพย์สินทางปัญญา” ในโอกาสเปิดสำนักงาน IDG สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย อาคาร INC2D-415 ชั้น4 อาคารกลุ่มนวัตกรรม2  ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี

รวมภาพกิจกรรมในงานครั้งนี้

Share this.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •