IDG ออกอากาศในรายการ”พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย”ช่องโมเดิร์นไน์นทีวี”

ออกอากาศวันที่ 23 ธันวาคม 2559 : ช่องโมเดริน์ไน์นทีวี

รายการ “พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย” เป็นรายการโดย สวทช.อาศัยองค์ความรู้และงานวิจัยต่างๆ ที่สวทช.ได้ริเริ่มดำเนินการไว้ หรือการทำงานที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานหลักๆ ในภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการนำเสนอในรูปแบบสารคดีสั้นให้เข้าใจง่าย ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 20.15 น. ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี โดยในเทปที่ออกอากาศได้นำเสนองานบริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาแบบครบวงจรจากทาง บริษัท IDG รายละเอียดของงานบริการและบรรยากาศในการให้บริการต่างๆจะเป็นอย่างไร สามารถรับชมได้จากเทปรายการตอนนี้กันดูครับ

รวมภาพกิจกรรมในงานครั้งนี้

Share this.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •