OUR BLOG

เจาะลึกข้อมูลวิเคราะห์สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด ESG (GIH Report : Environment Social and Governance)

Banner Content 12

                   Environment, Social และ Governance (ESG) เป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กร ซึ่ง ESG ได้รับความนิยมจากธุรกิจต่าง ๆ ทั่วโลก โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินการธุรกิจที่คำนึงถึงความรับผิดชอบ 3 ด้านหลัก คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล ปัจจุบันนักลงทุนต่างให้ความสำคัญมากขึ้นในการลงทุนแบบยั่งยืน หรือการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการดำเนินงานตามกรอบแนวคิดความยั่งยืน ESG

โดย Environment คำนึงถึงด้านความรับผิดชอบของบริษัทต่อสิ่งแวดล้อม Social ตัวชี้วัดว่าบริษัทมีการจัดการความสัมพันธ์และมีการสื่อสารกับลูกจ้าง suppliers ลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) อย่างไร และ Governance เป็นหลักการที่วัดว่าบริษัทมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพหรือไม่

ทั้งนี้แนวคิด ESG ยังสามารถช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ธุรกิจด้วยการสะท้อนบทบาทความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีต่อองค์กรและสังคม รวมถึงการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

Untitled design 23

KEY market

กราฟดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงประเทศที่มีการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรสูงสุดทั้งหมด 10 อันดับ ซึ่งการวิเคราะห์นี้จะทำให้เห็นถึงตลาดหลักและตลาดรองของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด ESG โดยนักลงทุนหรือเจ้าธุรกิจสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการหาแหล่งลงทุนหรือช่องว่างและโอกาสในการขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร

ESG สามารถนำมาวางแผนกลยุทธ์หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างไร?

หาคำตอบได้ในเล่มนี้ !

ดาวโหลดข้อมูลวิเคราะห์สิทธิบัตร

Global Innovation

Hotspot

GIH Report : Environment Socialand Governance (ESG)

GIH ESG 4

e-Books วิเคราะห์สิทธิบัตรด้านอื่น ๆ

392759808 1110130626872763 5754428499998346951 n

GIH 01 : เจาะลึกเทคโนโลยี Wireless EV Charger

รายงานบทวิเคราะห์เเละรวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีที่กำลังได้รับความสนใจ และเป็นที่น่าจับตามองในปัจจุบัน พาไปพบกับ เทคโนโลยีที่ชาร์จไร้สายสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า EV ให้ทุกท่านได้ดาวโหลดกันฟรี ! 

E book Photo 2

GIH 02 : ข้อมูลวิเคราะห์สิทธิบัตรเทคโนโลยีด้าน Graphene

รายงานวิเคราะห์เเละรวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความสำคัญในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์อย่าง กราฟิน Graphene ตัวเก็บประจุ และสารกึ่งตัวนำ ที่มีคุณสมบัติหลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม ให้ทุกท่านได้ดาวโหลดกันฟรี !

ติดต่อทีมสิทธิบัตร IDG :

โทร : 02-011-7161 ติดต่อ 301

E-mail : [email protected]

เปิดทำการวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 09:00 – 18:00 น

หรือท่านสามารถสแกน QR Code เพิ่มเพื่อน หรือเพิ่มเพื่อน
LINE ID : @idgthailand เพื่อติดต่อเราผ่าน
แอพพลิเคชั่น LINE ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Share this article

Facebook
Twitter
LinkedIn

ปรึกษา IDG

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำแนะนำคุณ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญ