ปัญหาคลาสสิค ที่ทั้งผู้ประกอบการและนักออกแบบต้องพบเจออยู่บ่อยครั้ง คือ เรื่อง Design Brief ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นและการสร้างเป้าหมายในการทำงาน ไปพร้อมๆ กับการกำหนดแนวคิด ตลอดจนกระบวนการดำเนินงานและวัตถุประสงค์ที่สำคัญต่างๆ ..

สำหรับ eBook เล่มนี้ คือ “ผลงานรวบรวมเนื้อหาองค์ความรู้สากล และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมออกแบบไทย รวมทั้งจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Design Brief ที่ให้นักออกแบบและผู้ประกอบการได้ทดลองบรีฟงานอย่างเป็นระบบ” (คำนำ จาก บรีฟดีดี วิธีสร้างบรีฟงานที่ดีต่อลูกค้าและดีต่อนักออกแบบ) ภายในเล่ม ได้อธิบายถึงความสำคัญ, นิยาม รวมทั้งกระบวนการในการทำงานร่วมกัน ระหว่างผู้ประกอบการและนักออกแบบ ให้เห็นถึงคุณค่าในการร่วมสร้างบรีฟร่วมกัน เนื้อหาจากสารบัญแบ่งเป็นส่วนต่างๆได้แก่ ทำไมเราถึงต้องการบรีฟดีดี, นิยามของดีไซน์บรีฟ, ใครคือเจ้าของดีไซน์บรีฟ, ส่วนประกอบของดีไซน์บรีฟ, วิธีตั้งราคาของนักออกแบบ, การทำงานกับบรีฟจนจบกระบวนการ, ตัวอย่างบรีฟในฝัน, เสียงจากผู้ใช้บรีฟจริง ฯลฯ

ร่วมกันสร้าง Design Brief ให้โดนใจ!

ที่มาข้อมูล | https://web.tcdc.or.th/th/Publication/Detail/trend2019

เมื่อสามารถสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจที่ตรงกันได้แล้ว ความร่วมมือระหว่างกันแบบPartner หรือหุ้นส่วนระหว่างผู้ประกอบการกับนักออกแบบ ในสร้างสินค้า, บริการ, กราฟฟิค, บรรจุภัณฑ์ หรือแม้กระทั่งสื่อการขายในรูปแบบต่างๆ นั้น Design Brief จึงไม่ใช่ภาระหน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น หากต้องเกิดจากความร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์ขัดเกลา จากทั้งประสบการณ์ ข้อมูล ความรู้ ในแง่มุมของแต่ละฝ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ใหม่ๆ สำหรับการจดจำแบรนด์สินค้าหรือบริการในระยะยาวครับ

IDG ให้บริการออกแบบโลโก้/อัตลักษณ์ขององค์กร เพื่อจดทะเบียนเป็นทรัพย์สินทางปัญญา โดยวิเคราะห์จากรูปแบบธุรกิจและปัจจัยอื่นๆ อย่างรอบด้าน โดยนักออกแบบมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ ทั้งด้านออกแบบและทรัพย์สินทางปัญญา

ท่านที่สนใจอัพเดทข้อมูลข่าวสารทางด้านเทคโนโลยี, นวัตกรรม  หรือการออกแบบใหม่ๆ ของแบรนด์ชั้นนำทั่วโลก สามารถติดตามได้ผ่านช่องทางต่างๆ ของเราได้เลยนะครับ แล้วพบกันใหม่ตอนหน้า สวัสดีครับ

เรียบเรียงโดย:
ทีมออกแบบ IDG

แบ่งปันความรู้นี้Share on Facebook
Facebook
4Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Google+
Google+
Pin on Pinterest
Pinterest
0Share on Tumblr
Tumblr
0Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email