ปัญหาคลาสสิค ที่ทั้งผู้ประกอบการและนักออกแบบต้องพบเจออยู่บ่อยครั้ง คือ เรื่อง Design Brief ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นและการสร้างเป้าหมายในการทำงาน ไปพร้อมๆ กับการกำหนดแนวคิด ตลอดจนกระบวนการดำเนินงานและวัตถุประสงค์ที่สำคัญต่างๆ ..

สำหรับ eBook เล่มนี้ คือ “ผลงานรวบรวมเนื้อหาองค์ความรู้สากล และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมออกแบบไทย รวมทั้งจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Design Brief ที่ให้นักออกแบบและผู้ประกอบการได้ทดลองบรีฟงานอย่างเป็นระบบ” (คำนำ จาก บรีฟดีดี วิธีสร้างบรีฟงานที่ดีต่อลูกค้าและดีต่อนักออกแบบ) ภายในเล่ม ได้อธิบายถึงความสำคัญ, นิยาม รวมทั้งกระบวนการในการทำงานร่วมกัน ระหว่างผู้ประกอบการและนักออกแบบ ให้เห็นถึงคุณค่าในการร่วมสร้างบรีฟร่วมกัน เนื้อหาจากสารบัญแบ่งเป็นส่วนต่างๆได้แก่ ทำไมเราถึงต้องการบรีฟดีดี, นิยามของดีไซน์บรีฟ, ใครคือเจ้าของดีไซน์บรีฟ, ส่วนประกอบของดีไซน์บรีฟ, วิธีตั้งราคาของนักออกแบบ, การทำงานกับบรีฟจนจบกระบวนการ, ตัวอย่างบรีฟในฝัน, เสียงจากผู้ใช้บรีฟจริง ฯลฯ

ร่วมกันสร้าง Design Brief ให้โดนใจ!

ที่มาข้อมูล | https://web.tcdc.or.th/th/Publication/Detail/trend2019

เมื่อสามารถสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจที่ตรงกันได้แล้ว ความร่วมมือระหว่างกันแบบPartner หรือหุ้นส่วนระหว่างผู้ประกอบการกับนักออกแบบ ในสร้างสินค้า, บริการ, กราฟฟิค, บรรจุภัณฑ์ หรือแม้กระทั่งสื่อการขายในรูปแบบต่างๆ นั้น Design Brief จึงไม่ใช่ภาระหน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น หากต้องเกิดจากความร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์ขัดเกลา จากทั้งประสบการณ์ ข้อมูล ความรู้ ในแง่มุมของแต่ละฝ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ใหม่ๆ สำหรับการจดจำแบรนด์สินค้าหรือบริการในระยะยาวครับ

IDG ให้บริการออกแบบอัตลักษณ์ขององค์กร เพื่อจดทะเบียนเป็นทรัพย์สินทางปัญญา โดยวิเคราะห์จากรูปแบบธุรกิและปัจจัยอื่นๆ อย่างรอบด้าน โดยนักออกแบบมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ ทั้งด้านออกแบบและทรัพย์สินทางปัญญา

ท่านที่สนใจอัพเดทข้อมูลข่าวสารทางด้านเทคโนโลยี, นวัตกรรม  หรือการออกแบบใหม่ๆ ของแบรนด์ชั้นนำทั่วโลก สามารถติดตามได้ผ่านช่องทางต่างๆ ของเราได้เลยนะครับ แล้วพบกันใหม่ตอนหน้า สวัสดีครับ

เรียบเรียงโดย:
ทีมออกแบบ IDG

แบ่งปันความรู้นี้Share on Facebook
Facebook
4Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Google+
Google+
0Pin on Pinterest
Pinterest
0Share on Tumblr
Tumblr
0Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email