International Website

ที่มาภาพ : premium.trendwatching.com

ธุรกิจสายการบินกับความตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง :

สายการบินสัญชาติโปรตุเกส Hi Fly ประกาศยกเลิกการใช้พลาสติกใช้แล้วทิ้ง ได้แก่ แก้วน้ำพลาสติก ช้อนส้อมพลาสติก ถุงพลาสติกหรือขวดน้ำพลาสติก แล้วนำผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิลได้มาใช้แทน เช่น ช้อนส้อมที่ทำจากไม้ไผ่หรือภาชนะที่สามารถทำความสะอาดแล้วนำมาใช้ใหม่ได้

โดยเริ่มดำเนินการกับไฟล์ทบิน Airbus A340 จากกรุงลิสบอนถึงบราซีเลียเมืองหลวงประเทศบราซิล มีผู้โดยสารทั้งหมด 700 คนเมื่อเดือนธันวาคม 2018 ที่ผ่านมา พร้อมตั้งเป้าว่าภายในสิ้นปี 2019 นี้ ทุกไฟล์ทบินของ Hi Fly จะต้องปราศจากพลาสติกใช้แล้วทิ้งอย่างเบ็ดเสร็จ

IDG หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ให้กับผู้ประกอบการ หลาย ๆ ท่าน สำหรับการขอรับคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ทางทีมงาน IDG ยินดีที่จะให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะช่วยท่านวางแผนเพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า  02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้

ที่มาภาพ : premium.trendwatching.com

ธุรกิจสายการบินกับความตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง :

สายการบินสัญชาติโปรตุเกส Hi Fly ประกาศยกเลิกการใช้พลาสติกใช้แล้วทิ้ง ได้แก่ แก้วน้ำพลาสติก ช้อนส้อมพลาสติก ถุงพลาสติกหรือขวดน้ำพลาสติก แล้วนำผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิลได้มาใช้แทน เช่น ช้อนส้อมที่ทำจากไม้ไผ่หรือภาชนะที่สามารถทำความสะอาดแล้วนำมาใช้ใหม่ได้

โดยเริ่มดำเนินการกับไฟล์ทบิน Airbus A340 จากกรุงลิสบอนถึงบราซีเลียเมืองหลวงประเทศบราซิล มีผู้โดยสารทั้งหมด 700 คนเมื่อเดือนธันวาคม 2018 ที่ผ่านมา พร้อมตั้งเป้าว่าภายในสิ้นปี 2019 นี้ ทุกไฟล์ทบินของ Hi Fly จะต้องปราศจากพลาสติกใช้แล้วทิ้งอย่างเบ็ดเสร็จ

IDG หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ให้กับผู้ประกอบการ หลาย ๆ ท่าน สำหรับการขอรับคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ทางทีมงาน IDG ยินดีที่จะให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะช่วยท่านวางแผนเพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า  02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com

crossmenuchevron-down