OUR BLOG

Hi Fly ไฟลท์บินปราศจากพลาสติกใช้แล้วทิ้ง

Hifly 02 2 scaled

ที่มาภาพ : premium.trendwatching.com

ธุรกิจสายการบินกับความตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง :

สายการบินสัญชาติโปรตุเกส Hi Fly ประกาศยกเลิกการใช้พลาสติกใช้แล้วทิ้ง ได้แก่ แก้วน้ำพลาสติก ช้อนส้อมพลาสติก ถุงพลาสติกหรือขวดน้ำพลาสติก แล้วนำผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิลได้มาใช้แทน เช่น ช้อนส้อมที่ทำจากไม้ไผ่หรือภาชนะที่สามารถทำความสะอาดแล้วนำมาใช้ใหม่ได้

โดยเริ่มดำเนินการกับไฟล์ทบิน Airbus A340 จากกรุงลิสบอนถึงบราซีเลียเมืองหลวงประเทศบราซิล มีผู้โดยสารทั้งหมด 700 คนเมื่อเดือนธันวาคม 2018 ที่ผ่านมา พร้อมตั้งเป้าว่าภายในสิ้นปี 2019 นี้ ทุกไฟล์ทบินของ Hi Fly จะต้องปราศจากพลาสติกใช้แล้วทิ้งอย่างเบ็ดเสร็จ

Share this article

Facebook
Twitter
LinkedIn

ปรึกษา IDG

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำแนะนำคุณ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญ