OUR BLOG

I-MATCHING ปีที่ 2 : กิจกรรมนำเสนอผลงานทรัพย์สินทางปัญญา ของมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ

กลับมาอีกครั้ง กับ i-matching ปีที่ 2 📣

กิจกรรมนำเสนอผลงานทรัพย์สินทางปัญญา

ที่พร้อมให้ผู้ประกอบการ และผู้สนใจ

สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์

จากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ

.

วัตถุประสงค์โครงการ  

       กิจกรรม I-matching เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือระหว่าง IDG และสถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IRDI) ในการเป็นสื่อกลางเพื่อสนับสนุน ให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาที่พร้อมใช้งาน และการทำความรู้จักกับหน่วยงานภาครัฐได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการช่วยผลักดันงานทรัพย์สินทางปัญญาที่มีศักยภาพให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงอีกด้วย

.

ขอขอบคุณผู้ประกอบการ และผู้สนใจที่ให้การตอบรับ

i-matching ปีที่ 1 เป็นอย่างดี

IDG ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมต่อ

ระหว่างนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย ที่มีผลงานวิจัย

กับผู้ประกอบการที่กำลังต้องการผลงานวิจัยในการไปต่อยอดธุรกิจ

.

พวกเราจึงตั้งใจจัด i-matching ปีที่ 2 นี้ ขึ้นทั้งหมด 10 ครั้ง

ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน 2564

โดยผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom Webinar

กำหนดการ

  • 16 ก.พ. 2564: สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • 16 มี.ค. 2564: มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • 20 เม.ย. 2564: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • 18 พ.ค. 2564: มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • 8 มิ.ย. 2564: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • 22 มิ.ย. 2564: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • 20 ก.ค. 2564: เร็ว ๆ นี้
  • 17 ส.ค. 2564: เร็ว ๆ นี้
  • 7 ก.ย. 2564: เร็ว ๆ นี้
  • 28 ก.ย. 2564: เร็ว ๆ นี้


ลงทะเบียนเข้าร่วม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

พิมพ์พรรณ อโณทัยนาท (ฝ่ายสิทธิบัตร)

โทรศัพท์ 02-011-7161 ต่อ 301

Email. phimphan.an@idgthailand.com

Line: @idgthailand

Website: https://idgthailand.com/i-matching-live/

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้า

ก่อนที่เราจะเริ่มทำธุรกิจจำหน่ายหรือผลิตสินค้าสักหนึ่งอย่าง สิ่งสำคัญที่เราต้องมีก่อนอันดับแรกเลยคือชื่อเครื่องหมายการค้า ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อใช้เป็นตราสินค้าของเราและเป็นที่จดจำของผู้ใช้สินค้า

อ่านต่อ »

THAI BAYH – DOLE ACT 2021 ปลดล็อคงานวิจัยขึ้นหิ้งไปสู่ห้าง

ระบบนิเวศน์ของวงการวิจัยประเทศไทยกำลังจะถูกปฏิรูปอย่างเต็มรูปแบบ ! เมื่อประเทศไทยกำลังจะเริ่มใช้กฎหมาย Bayh-Dole Act หรือพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564

อ่านต่อ »