OUR BLOG

IDG จัด IP Clinic ให้ความรู้และคำปรึกษาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาในงาน Thailand Innovation and Design Expo 2014 (TIDE 2014)

IDG จัด IP CLINIC ให้ความรู้และคำปรึกษาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาในงาน THAILAND INNOVATION AND DESIGN EXPO 2014 (TIDE 2014) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

C360 2014 09 18 10 46 38 002 resize
C360 2014 09 18 11 06 41 791 resize
C360 2014 09 18 12 08 19 192 resize
C360 2014 09 18 13 41 47 556 resize
C360 2014 09 18 13 43 02 757 resize
C360 2014 09 21 16 06 28 438 resize

ภาพบรรยากาศเมื่อ 18-21 กันยายน 2557

IDG จัด IP Clinic ให้ความรู้และคำปรึกษาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาในงาน Thailand Innovation and Design Expo 2014 (TIDE 2014) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปกป้องนวัตกรรมด้วยทรัพย์สินทางปัญญารูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือความลับทางการค้า ให้แก่ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป นอกจากนี้ยังให้คำแนะนำและแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้เข้าร่วมงาน

Share this article

Facebook
Twitter
LinkedIn

ปรึกษา IDG

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำแนะนำคุณ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญ