OUR BLOG

IDG “สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย”

IDG”สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย”

เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ทาง IDG ได้เล็งเห็นถึงการเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศไทย อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานที่เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งถือเป็น “นิคมวิจัยสำหรับเอกชน” แห่งแรกของประเทศไทย ภายใต้การบริหารจัดการของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งอยู่ที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของ หน่วยงาน สวทช. และศูนย์วิจัยแห่งชาติทั้ง 4 ศูนย์ ยังมีบริษัทเอกชนทั้งไทยและต่างชาติ เช่าพื้นที่เพื่อที่วิจัยกว่า 60 ราย ดังนั้น ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา จึงเป็นวันที่ทางบริษัท Intellectual Design Group Company Limited หรือ IDG ทำการเปิดสำนักงานเพิ่มเติมจากเดิมที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ ถนนนนทบุรี ใกล้กับกระทรวงพาณิชย์ เกิดเป็นสำนักงาน IDG สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี เพื่อมุ่งเน้น การรองรับการขยายตัวของนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคตของประเทศไทย

สำนักงาน IDG สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย อาคาร INC2D-415 ชั้น4 อาคารกลุ่มนวัตกรรม2  ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

วิธีการยื่นสิทธิบัตรต่างประเทศ ตอนที่ 2 : เจาะลึกสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (PCT)

หลังจากได้ทราบถึงความสำคัญของการยื่นจดสิทธิบัตรระหว่างประเทศในตอนที่แล้ว ผู้อ่านหลายท่านอาจจะยังคงเปรียบเทียบว่าระหว่างก

อ่านต่อ »