International Website

IDG”สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย”

เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ทาง IDG ได้เล็งเห็นถึงการเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศไทย อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานที่เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งถือเป็น “นิคมวิจัยสำหรับเอกชน” แห่งแรกของประเทศไทย ภายใต้การบริหารจัดการของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งอยู่ที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของ หน่วยงาน สวทช. และศูนย์วิจัยแห่งชาติทั้ง 4 ศูนย์ ยังมีบริษัทเอกชนทั้งไทยและต่างชาติ เช่าพื้นที่เพื่อที่วิจัยกว่า 60 ราย ดังนั้น ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา จึงเป็นวันที่ทางบริษัท Intellectual Design Group Company Limited หรือ IDG ทำการเปิดสำนักงานเพิ่มเติมจากเดิมที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ ถนนนนทบุรี ใกล้กับกระทรวงพาณิชย์ เกิดเป็นสำนักงาน IDG สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี เพื่อมุ่งเน้น การรองรับการขยายตัวของนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคตของประเทศไทย

สำนักงาน IDG สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย อาคาร INC2D-415 ชั้น4 อาคารกลุ่มนวัตกรรม2  ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้

IDG”สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย”

เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ทาง IDG ได้เล็งเห็นถึงการเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศไทย อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานที่เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งถือเป็น “นิคมวิจัยสำหรับเอกชน” แห่งแรกของประเทศไทย ภายใต้การบริหารจัดการของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งอยู่ที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของ หน่วยงาน สวทช. และศูนย์วิจัยแห่งชาติทั้ง 4 ศูนย์ ยังมีบริษัทเอกชนทั้งไทยและต่างชาติ เช่าพื้นที่เพื่อที่วิจัยกว่า 60 ราย ดังนั้น ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา จึงเป็นวันที่ทางบริษัท Intellectual Design Group Company Limited หรือ IDG ทำการเปิดสำนักงานเพิ่มเติมจากเดิมที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ ถนนนนทบุรี ใกล้กับกระทรวงพาณิชย์ เกิดเป็นสำนักงาน IDG สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี เพื่อมุ่งเน้น การรองรับการขยายตัวของนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคตของประเทศไทย

สำนักงาน IDG สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย อาคาร INC2D-415 ชั้น4 อาคารกลุ่มนวัตกรรม2  ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี

crossmenuchevron-down