International Website


จะทำอย่างไร?
หากถูกละเมิดเครื่องหมายการค้าบน
“e-Marketplace”

ปัจจุบันการขายสินค้าบน e-Marketplace หรือเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ต่างๆ กำลังเป็นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศไทย ดังจะเห็นได้จากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา มีผู้ให้บริการรายใหญ่หลายราย ที่เปิดตัวและแข่งขันกันอย่างดุเดือด

เมื่อเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์มีมากขึ้น เหล่าบรรดาคนขายสินค้าปลอมก็ยิ่งมีโอกาสในการลักลอบนำสินค้ามาจำหน่ายมากขึ้น แม้ว่าผู้ให้บริการเว็บไซต์
e-Marketplace ต่างๆ จะมีนโยบายต่อต้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาก็ตาม

แต่หากเจ้าของแบรนด์พบว่า มีสินค้าปลอมเครื่องหมายการค้าของเราขายอยู่บนเว็บไซต์ e-Marketplace คุณจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร?

แม้ว่า พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมและกำหนดให้เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา สามารถยื่นคำร้องผ่านกรมทรัพย์สินทางปัญญาไปยังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้ระงับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นบนระบบคอมพิวเตอร์ได้ก็ตาม แต่กระบวนการดังกล่าวมีความยุ่งยากซับซ้อน และใช้ระยะเวลาที่ยาวนาน ดังนั้น การขอความร่วมมือจากผู้ให้บริการเว็บไซต์ e-Marketplace จึงน่าจะเป็นทางออกที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุด

และแม้ปัจจุบันผู้ให้บริการเว็บไซต์ e-Marketplace ในประเทศไทยยังไม่มีระบบการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าระหว่างผู้ขายกับเจ้าของเครื่องหมายการค้า แต่เจ้าของเครื่องหมายการค้าอาจขอความร่วมมือจากผู้ให้บริการเว็บไซต์ e-Marketplace เพื่อให้นำรายการสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าออกจากเว็บไซต์ได้ โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของผู้ให้บริการ ตามช่องทางการติดต่อที่ระบุไว้บนเว็บไซต์นั้นๆ

ปัญหาที่มักจะพบบ่อยๆ คือ ผู้ให้บริการเว็บไซต์ e-Marketplace จะให้ความร่วมมือในการนำรายการสินค้าที่อ้างว่าละเมิดเครื่องหมายการค้าออกจากเว็บไซต์ของตนเองก็ต่อเมื่อ เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาและ จะต้องมีหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า มาแสดงเท่านั้น

ดังนั้น หากผู้อ่านท่านใดเป็นเจ้าของธุรกิจ ที่มีการผลิตและจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ของตัวเองอยู่ ก็ควรรีบดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ให้เรียบร้อยนะครับ เพราะหากเกิดปัญหาการละเมิดเครื่องหมายการค้าและจำหน่ายสินค้าปลอมในโลกออนไลน์ เราจะได้สามารถขอให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์จำหน่ายสินค้าออนไลน์ต่างๆ นำสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้านั้นๆ ออกจากเว็บไซต์ได้โดยง่าย

IDG หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ให้กับผู้ประกอบการ หลาย ๆ ท่าน สำหรับการขอรับคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ทางทีมงาน IDG ยินดีที่จะให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะช่วยท่านวางแผนเพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า  02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้


จะทำอย่างไร?
หากถูกละเมิดเครื่องหมายการค้าบน
“e-Marketplace”

ปัจจุบันการขายสินค้าบน e-Marketplace หรือเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ต่างๆ กำลังเป็นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศไทย ดังจะเห็นได้จากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา มีผู้ให้บริการรายใหญ่หลายราย ที่เปิดตัวและแข่งขันกันอย่างดุเดือด

เมื่อเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์มีมากขึ้น เหล่าบรรดาคนขายสินค้าปลอมก็ยิ่งมีโอกาสในการลักลอบนำสินค้ามาจำหน่ายมากขึ้น แม้ว่าผู้ให้บริการเว็บไซต์
e-Marketplace ต่างๆ จะมีนโยบายต่อต้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาก็ตาม

แต่หากเจ้าของแบรนด์พบว่า มีสินค้าปลอมเครื่องหมายการค้าของเราขายอยู่บนเว็บไซต์ e-Marketplace คุณจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร?

แม้ว่า พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมและกำหนดให้เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา สามารถยื่นคำร้องผ่านกรมทรัพย์สินทางปัญญาไปยังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้ระงับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นบนระบบคอมพิวเตอร์ได้ก็ตาม แต่กระบวนการดังกล่าวมีความยุ่งยากซับซ้อน และใช้ระยะเวลาที่ยาวนาน ดังนั้น การขอความร่วมมือจากผู้ให้บริการเว็บไซต์ e-Marketplace จึงน่าจะเป็นทางออกที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุด

และแม้ปัจจุบันผู้ให้บริการเว็บไซต์ e-Marketplace ในประเทศไทยยังไม่มีระบบการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าระหว่างผู้ขายกับเจ้าของเครื่องหมายการค้า แต่เจ้าของเครื่องหมายการค้าอาจขอความร่วมมือจากผู้ให้บริการเว็บไซต์ e-Marketplace เพื่อให้นำรายการสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าออกจากเว็บไซต์ได้ โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของผู้ให้บริการ ตามช่องทางการติดต่อที่ระบุไว้บนเว็บไซต์นั้นๆ

ปัญหาที่มักจะพบบ่อยๆ คือ ผู้ให้บริการเว็บไซต์ e-Marketplace จะให้ความร่วมมือในการนำรายการสินค้าที่อ้างว่าละเมิดเครื่องหมายการค้าออกจากเว็บไซต์ของตนเองก็ต่อเมื่อ เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาและ จะต้องมีหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า มาแสดงเท่านั้น

ดังนั้น หากผู้อ่านท่านใดเป็นเจ้าของธุรกิจ ที่มีการผลิตและจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ของตัวเองอยู่ ก็ควรรีบดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ให้เรียบร้อยนะครับ เพราะหากเกิดปัญหาการละเมิดเครื่องหมายการค้าและจำหน่ายสินค้าปลอมในโลกออนไลน์ เราจะได้สามารถขอให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์จำหน่ายสินค้าออนไลน์ต่างๆ นำสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้านั้นๆ ออกจากเว็บไซต์ได้โดยง่าย

IDG หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ให้กับผู้ประกอบการ หลาย ๆ ท่าน สำหรับการขอรับคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ทางทีมงาน IDG ยินดีที่จะให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะช่วยท่านวางแผนเพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า  02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com

crossmenuchevron-down
Intellectual Design Group (IDG) Co., Ltd uses cookies to monitor the performance of this website and improve user experience To find out more about cookies, what they are and how we use them, please see our privacy notice, which also provides information on how to delete cookies from your hard drive.
Accept
Privacy Policy