International Website
 

“ถามมา..ตอบไป”
IDG Thailand #2

 
 

การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศมีข้อควรระวังหรือไม่ อย่างไร?

 

เนื่องจากการยื่นคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศต้องอ้างอิงคำขอพื้นฐาน จึงมีข้อควรระวังและข้อพึงปฏิบัติดังนี้

 •  

  คำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ กับคำขอที่ยื่นขอจดทะเบียนหรือได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทย ต้องเป็นเจ้าของ และที่อยู่เดียวกัน รูปเครื่องหมายเดียวกัน รายการสินค้าของคำขอพื้นฐานครอบคลุมรายการสินค้าในคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ

   
 •  

  คำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ กับคำขอที่ยื่นขอจดทะเบียนหรือได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทย ต้องเป็นเจ้าของ และที่อยู่เดียวกัน รูปเครื่องหมายเดียวกัน รายการสินค้าของคำขอพื้นฐานครอบคลุมรายการสินค้าในคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ

ดังนั้น ในการยื่นคำขอผู้ขอควรนำคำขอที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วในประเทศมาระบุเป็นคำขอพื้นฐาน หากนำคำขอที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียน หรือคำขอที่อยู่ระหว่างการคัดค้าน อุทธรณ์ หรือทะเบียนที่อยู่ระหว่างการพิจารณาพิพากษาของศาลมาระบุเป็นคำขอพื้นฐาน ย่อมเกิดความเสี่ยงที่จะถูกปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนคำขอในประเทศ หรือถูกเพิกถอนทะเบียนในประเทศซึ่งจะส่งผลให้คำขอระหว่างประเทศนั้นสิ้นผลไปนั้น

IDG หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ให้กับผู้ประกอบการ หลาย ๆ ท่าน สำหรับการขอรับคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ทางทีมงาน IDG ยินดีที่จะให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะช่วยท่านวางแผนเพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า  02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้
 

“ถามมา..ตอบไป”
IDG Thailand #2

 
 

การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศมีข้อควรระวังหรือไม่ อย่างไร?

 

เนื่องจากการยื่นคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศต้องอ้างอิงคำขอพื้นฐาน จึงมีข้อควรระวังและข้อพึงปฏิบัติดังนี้

 •  

  คำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ กับคำขอที่ยื่นขอจดทะเบียนหรือได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทย ต้องเป็นเจ้าของ และที่อยู่เดียวกัน รูปเครื่องหมายเดียวกัน รายการสินค้าของคำขอพื้นฐานครอบคลุมรายการสินค้าในคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ

   
 •  

  คำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ กับคำขอที่ยื่นขอจดทะเบียนหรือได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทย ต้องเป็นเจ้าของ และที่อยู่เดียวกัน รูปเครื่องหมายเดียวกัน รายการสินค้าของคำขอพื้นฐานครอบคลุมรายการสินค้าในคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ

ดังนั้น ในการยื่นคำขอผู้ขอควรนำคำขอที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วในประเทศมาระบุเป็นคำขอพื้นฐาน หากนำคำขอที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียน หรือคำขอที่อยู่ระหว่างการคัดค้าน อุทธรณ์ หรือทะเบียนที่อยู่ระหว่างการพิจารณาพิพากษาของศาลมาระบุเป็นคำขอพื้นฐาน ย่อมเกิดความเสี่ยงที่จะถูกปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนคำขอในประเทศ หรือถูกเพิกถอนทะเบียนในประเทศซึ่งจะส่งผลให้คำขอระหว่างประเทศนั้นสิ้นผลไปนั้น

IDG หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ให้กับผู้ประกอบการ หลาย ๆ ท่าน สำหรับการขอรับคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ทางทีมงาน IDG ยินดีที่จะให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะช่วยท่านวางแผนเพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า  02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com

crossmenuchevron-down