OUR BLOG

ถามมา..ตอบไป IDG Thailand #2

 

“ถามมา..ตอบไป”
IDG Thailand #2

 
 

การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศมีข้อควรระวังหรือไม่ อย่างไร?

 

เนื่องจากการยื่นคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศต้องอ้างอิงคำขอพื้นฐาน จึงมีข้อควรระวังและข้อพึงปฏิบัติดังนี้

  •  

    คำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ กับคำขอที่ยื่นขอจดทะเบียนหรือได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทย ต้องเป็นเจ้าของ และที่อยู่เดียวกัน รูปเครื่องหมายเดียวกัน รายการสินค้าของคำขอพื้นฐานครอบคลุมรายการสินค้าในคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ

     
  •  

    คำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ กับคำขอที่ยื่นขอจดทะเบียนหรือได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทย ต้องเป็นเจ้าของ และที่อยู่เดียวกัน รูปเครื่องหมายเดียวกัน รายการสินค้าของคำขอพื้นฐานครอบคลุมรายการสินค้าในคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ

ดังนั้น ในการยื่นคำขอผู้ขอควรนำคำขอที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วในประเทศมาระบุเป็นคำขอพื้นฐาน หากนำคำขอที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียน หรือคำขอที่อยู่ระหว่างการคัดค้าน อุทธรณ์ หรือทะเบียนที่อยู่ระหว่างการพิจารณาพิพากษาของศาลมาระบุเป็นคำขอพื้นฐาน ย่อมเกิดความเสี่ยงที่จะถูกปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนคำขอในประเทศ หรือถูกเพิกถอนทะเบียนในประเทศซึ่งจะส่งผลให้คำขอระหว่างประเทศนั้นสิ้นผลไปนั้น

Share this article

Facebook
Twitter
LinkedIn

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ IDG

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำแนะนำคุณ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ลดหย่อนภาษี

บริจาคอย่างไรให้ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

บริจาคแล้วได้บุญ แถมยังช่วยลดหย่อนภาษีได้ถึง 2 เท่า แต่ก็ไม่ใช่ว่าบริจาคที่ไหนก็ได้ลดหย่อน 2 เท่าเหมือนกันทั้งหมดนะคะ มาดูกันเลยว่า บริจาคที่ไหน อย่างไร ถึงจะได้ลดหย่อนภาษี 2 เท่า

อ่านต่อ »

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญ