International Website
 

“ถามมา..ตอบไป”
IDG Thailand #3

 
 

การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ผ่านพิธีสารมาดริด มีข้อดี-ข้อเสียหรือไม่? อย่างไร?

 

การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ผ่านพิธีสารมาดริด มีข้อดี ข้อเสีย ดังนี้

 •  

  ข้อดี

  ข้อดีของการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศผ่านพิธีสารมาดริด เช่น ยื่นคำขอผ่านสำนักงานต้นทาง ในการยื่นคำขอจดทะเบียนใช้แบบฟอร์มทางการแบบฟอร์มเดียว (แบบฟอร์ม MM2) ต่ออายุเพียงครั้งเดียว (ทุก 10 ปี) ใช้ภาษาเดียวในการกรอกคำขอจดทะเบียน (ภาษาอังกฤษ) ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในคำขอครั้งเดียว เช่น เปลี่ยนชื่อ และ/หรือที่อยู่ของผู้ขอ หรือเปลี่ยนชื่อ และ/หรือที่อยู่ของตัวแทน เป็นต้น

   
 •  

  ข้อเสีย

  ข้อเสียของการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศผ่านพิธีสารมาดริด เช่น การยื่นคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศต้องอ้างอิงคำขอพื้นฐาน (คำขอที่ยื่นขอจดทะเบียน หรือได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทย) ต้องเป็นของเจ้าของเดียวกัน รูปเครื่องหมายเดียวกัน รายการสินค้าของคำขอพื้นฐานครอบคลุมรายการสินค้าในคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ และหากคำขอพื้นฐานถูกปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน หรือถูกเพิกถอนการจดทะเบียนภายใน 5 ปีนับแต่วันที่ได้รับเลขที่จดทะเบียนระหว่างประเทศ (International Registration Number หรือ IRN) ผู้ขอจะได้รับ IRN เมื่อสำนักระหว่างประเทศตรวจแบบฟอร์ม MM2 และพบว่ามีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว คำขอนั้นจะได้รับ IRN จะส่งผลกระทบทำให้คำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริดนั้นสิ้นผลไปด้วย

IDG หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ให้กับผู้ประกอบการ หลาย ๆ ท่าน สำหรับการขอรับคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ทางทีมงาน IDG ยินดีที่จะให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะช่วยท่านวางแผนเพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า  02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้
 

“ถามมา..ตอบไป”
IDG Thailand #3

 
 

การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ผ่านพิธีสารมาดริด มีข้อดี-ข้อเสียหรือไม่? อย่างไร?

 

การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ผ่านพิธีสารมาดริด มีข้อดี ข้อเสีย ดังนี้

 •  

  ข้อดี

  ข้อดีของการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศผ่านพิธีสารมาดริด เช่น ยื่นคำขอผ่านสำนักงานต้นทาง ในการยื่นคำขอจดทะเบียนใช้แบบฟอร์มทางการแบบฟอร์มเดียว (แบบฟอร์ม MM2) ต่ออายุเพียงครั้งเดียว (ทุก 10 ปี) ใช้ภาษาเดียวในการกรอกคำขอจดทะเบียน (ภาษาอังกฤษ) ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในคำขอครั้งเดียว เช่น เปลี่ยนชื่อ และ/หรือที่อยู่ของผู้ขอ หรือเปลี่ยนชื่อ และ/หรือที่อยู่ของตัวแทน เป็นต้น

   
 •  

  ข้อเสีย

  ข้อเสียของการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศผ่านพิธีสารมาดริด เช่น การยื่นคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศต้องอ้างอิงคำขอพื้นฐาน (คำขอที่ยื่นขอจดทะเบียน หรือได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทย) ต้องเป็นของเจ้าของเดียวกัน รูปเครื่องหมายเดียวกัน รายการสินค้าของคำขอพื้นฐานครอบคลุมรายการสินค้าในคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ และหากคำขอพื้นฐานถูกปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน หรือถูกเพิกถอนการจดทะเบียนภายใน 5 ปีนับแต่วันที่ได้รับเลขที่จดทะเบียนระหว่างประเทศ (International Registration Number หรือ IRN) ผู้ขอจะได้รับ IRN เมื่อสำนักระหว่างประเทศตรวจแบบฟอร์ม MM2 และพบว่ามีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว คำขอนั้นจะได้รับ IRN จะส่งผลกระทบทำให้คำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริดนั้นสิ้นผลไปด้วย

IDG หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ให้กับผู้ประกอบการ หลาย ๆ ท่าน สำหรับการขอรับคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ทางทีมงาน IDG ยินดีที่จะให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะช่วยท่านวางแผนเพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า  02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com

crossmenuchevron-down