เงื่อนไขโปรโมชั่น :

  1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  2. หากลูกค้าไม่เลือกรับสิทธิ์ในโปรโมชั่น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรืออย่างอื่นได้
  3. โปรโมชั่นหมดเขต วันที่ 31 มกราคม 2561 เท่านั้น
Share this.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •