ประมวลภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ
บริษัท เอลิแอล อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด

หลักสูตร “การพัฒนานวัตกรรมด้วยหลักแห่งการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา”
วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

เมื่อวันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา IDG Academy มีโอกาสได้เข้าไปจัดอบรมให้กับ บริษัท เอลิแอล อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกระดาษเพื่อใช้ในครัวเรือนและสุขอนามัย ในหลักสูตร “การพัฒนานวัตกรรม ด้วยหลักแห่งการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา” ณ บริษัท เอลิแอล อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด อาคารเอ็กซ์เซนทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง พร้อมด้วยเนื้อหาสาระและความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งกรณีศึกษาต่างๆ ที่ทางทีมวิทยากรได้เตรียมไว้ให้แบบเฉพาะเจาะจง ตรงตามโจทย์ที่ผู้เข้าอบรมและองค์กรต้องการครับ

ในนาม IDG Academy ต้องกราบขอบพระคุณผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ไว้ใจให้ทีม IDG Academy เข้าไปจัดอบรม In-House Training ในครั้งนี้ครับ

สนใจบริการจัดอบรมภายในองค์กร กรุณาติดต่อ โทร. 02-011-7161 ต่อ 202  หรือแชท LINE เพิ่มเพื่อน ID : @idgacademy

Share this.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •