International Website

ประมวลภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ
บริษัท เอลิแอล อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด

หลักสูตร “การพัฒนานวัตกรรมด้วยหลักแห่งการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา”
วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

เมื่อวันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา IDG Academy มีโอกาสได้เข้าไปจัดอบรมให้กับ บริษัท เอลิแอล อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกระดาษเพื่อใช้ในครัวเรือนและสุขอนามัย ในหลักสูตร “การพัฒนานวัตกรรม ด้วยหลักแห่งการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา” ณ บริษัท เอลิแอล อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด อาคารเอ็กซ์เซนทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง พร้อมด้วยเนื้อหาสาระและความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งกรณีศึกษาต่างๆ ที่ทางทีมวิทยากรได้เตรียมไว้ให้แบบเฉพาะเจาะจง ตรงตามโจทย์ที่ผู้เข้าอบรมและองค์กรต้องการครับ

IDG หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ให้กับผู้ประกอบการ หลาย ๆ ท่าน สำหรับการขอรับคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ทางทีมงาน IDG ยินดีที่จะให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะช่วยท่านวางแผนเพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า  02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้

ประมวลภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ
บริษัท เอลิแอล อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด

หลักสูตร “การพัฒนานวัตกรรมด้วยหลักแห่งการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา”
วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

เมื่อวันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา IDG Academy มีโอกาสได้เข้าไปจัดอบรมให้กับ บริษัท เอลิแอล อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกระดาษเพื่อใช้ในครัวเรือนและสุขอนามัย ในหลักสูตร “การพัฒนานวัตกรรม ด้วยหลักแห่งการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา” ณ บริษัท เอลิแอล อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด อาคารเอ็กซ์เซนทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง พร้อมด้วยเนื้อหาสาระและความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งกรณีศึกษาต่างๆ ที่ทางทีมวิทยากรได้เตรียมไว้ให้แบบเฉพาะเจาะจง ตรงตามโจทย์ที่ผู้เข้าอบรมและองค์กรต้องการครับ

IDG หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ให้กับผู้ประกอบการ หลาย ๆ ท่าน สำหรับการขอรับคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ทางทีมงาน IDG ยินดีที่จะให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะช่วยท่านวางแผนเพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า  02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com

crossmenuchevron-down