OUR BLOG

“กรมวิชาการเกษตร” จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ด้าน IP แก่บุคลากร


กรมวิชาการเกษตร จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“พัฒนางานวิจัยอย่างไร? เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง”
วันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 314 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

วันที่ 22 มีนาคม 2561 ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พัฒนางานวิจัยอย่างไร? เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง” ณ ห้องประชุม 314 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร โดย IDG ได้รับโอกาสจากกรมวิชาการเกษตร ให้เป็นตัวแทนวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาในงานสัมมนาครั้งนี้ครับ

โดยในช่วงเช้า คุณวีระเวช อรธนาลัย (กาย) กรรมการผู้จัดการ รับหน้าที่บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้น” และ “การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์”

รวมทั้ง คุณพลกฤต กิจวชรโสภณ (ตั้ง) ตัวแทนสิทธิบัตร ที่รับหน้าที่บรรยายในช่วงบ่ายในหัวข้อ “เทคนิคการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร เพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม” พร้อมดูแลการฝึกปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร เพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม จากฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา เป็นหัวข้อสุดท้ายในงานสัมมนาครั้งนี้

ในนาม IDG ขอกราบขอบพระคุณ ดร.นฤทัย วรสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักผู้เชี่ยวชาญ กรมวิชาการเกษตร และคณะผู้จัดงานทุกท่าน ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา และให้โอกาส IDG ได้ดำเนินการฝึกอบรมในครั้งนี้ครับ

สนใจบริการ In-House Training หรือสอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

– โทรศัพท์ 02-011-7161 ถึง 6 ต่อ 202
– แชท LINE ID : @idgthailand
– [email protected]
– https://m.me/idgthailand
– https://idgthailand.com

Share this article

Facebook
Twitter
LinkedIn

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ IDG

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำแนะนำคุณ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญ